Bài 3 Lý lớp 10 – giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 22: Chuyển hễ thẳng chuyển đổi đều.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sách giáo khoa

1. Viết phương pháp tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết đó.

công thức tính tốc độ tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo

v = Δs/ Δt

Đơn vị vận-tốc (m/s)

v là độ khủng vận-tốc ngay tắp lự của vật dụng tại một điểm (m/s)Δs quãng mặt đường rất ngắn vật dụng đi được xem từ điểm xét (m)Δt khoảng thời gian rất ngắn thiết bị đi không còn quãng mặt đường (s)

2. Véc tơ vận-tốc ngay lập tức tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như rứa nào?

– Gốc

– Phương, chiều


– Độ nhiều năm vector(tỉ lệ thuận cùng với độ béo của vector

3. hoạt động thẳng cấp tốc dần đều, chậm dần gần như là gì?


– chuyển động thẳng tất cả độ lớn vận-tốc tăng đều theo thời gian là chuyển động nhanh dần đều.

– vận động thẳng gồm độ to vận-tốc bớt đều theo thời gian là hoạt động giảm dần đều.


4. Viết cách làm tính vận-tốc của vận động nhanh, chững dần đều. Phân tích dấu của các đại lượng gia nhập vào phương pháp đó.

Vận-tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều


a) bí quyết tính vận-tốc

v = at + v0

Trong kia a thuộc dấu cùng với v với v0Vận-tốc của vận động thẳng chậm lại đềua) phương pháp vận-tốcv = v0 + at

(Lưu ý là a ngược lốt với v0 và v).


5. Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm trễ dần phần nhiều có điểm lưu ý gì? vận tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véc tơ vận tốc của các vận động này có đặc điểm gì?


 Gia tốc trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều


a) Khái niêm gia tốc. Tốc độ của vận động là đại lượng khẳng định bằng thương số thân độ biến thiên v.tốc ∆v cùng khoảng thời hạn v.tốc đổi mới thiên ∆t. Vận tốc của chuyển động cho thấy thêm v.tốc vươn lên là thiên nhanh hay chậm chạp theo thời gian.Ta tất cả a = Δv/Δt , đơn vị chức năng của vận tốc là mét bên trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc: Trong vận động thẳng nhanh dần số đông của một vật, véc tơ tốc độ có cội ở vật đưa động, bao gồm phương cùng chiều trùng cùng với phương cùng chiều của véc tơ v.tốc và bao gồm độ lâu năm tỉ lệ cùng với độ béo của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.2. Gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đềuTa có:Nếu lựa chọn chiều dương là đưa động, ta gồm a âm (nghĩa là a với v trái dấu). Véc tơ gia tốc của vận động thẳng lừ đừ dần rất nhiều ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

Bài 6: Viết bí quyết tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chững lại đều. Nói rõ dấu của các đại lượng thâm nhập vào cách làm đó. Quãng lối đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?


Công thức tính lối đi của chuyển động thẳng nhanh dần đềus = v0t + 1/2at2


Công thức tính lối đi và phương trình hoạt động của chuyển động thẳng chững dần đều

s = v0t + at2/2


Bài 7: Viết phương trình hoạt động của của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều?


Phương trình vận động của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều


Quảng cáo


x = x0 + v0t + 1/2at2x0: tọa độ ban đầuv0: v.tốc ban đầua: gia tốcx: tọa độ ở thời khắc t

Công thức tính lối đi và phương trình vận động của chuyển động thẳng chậm lại đều

Bài 8: Thiết lập cách làm tính gia tốc của chuyển động thẳng biến hóa đều theo v.tốc quãng đường đi được?Bài 9: Câu như thế nào đúng?


A. Tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đều lúc nào cũng lớn hơn gia tốc của hoạt động thẳng chậm dần đều.

B.Chuyển cồn thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có tốc độ lớn.

C.Chuyển đụng thẳng đổi khác đều có vận tốc tăng, sút theo thời gian.

D.Gia tốc trong hoạt động thẳng nhanh dần đều phải có phương, chiều cùng độ mập không đổi.

Bài 10: Trong công thức tính v.tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đa số v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B.a luôn luôn luôn dương.

C.a luôn luôn cùng dấu cùng với v.

D.a luôn luôn ngược vệt với v.

Bài 11: Công thức làm sao dưới đó là công thức liên hệ giữa vận tốc, vận tốc và quãng lối đi được của chuyển động nhanh dần dần đều?

A. V + v0 = √2as


Quảng cáo


B.v2 + v02  = 2as

C. v – v0 = √2as

D.v2 – v02  = 2as

Bài 12: Một đoàn tàu tách ga vận động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường nhưng mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu thường xuyên tăng tốc bởi thế thì sau bao thọ nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Đáp án với giải bài bác 12: Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là cơ hội tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều gửi động.

a) Ta có: 

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

=> a = 40000/(60.3600) = 0, 185 m/s2

b) Ta có

s = v0t + at²/2 = 0,185/2 .(60)² = 333m

c) Áp dụng công thúc

v = v0 + at

≈ 90s.

Bài 13 trang 22 : Một ô tô đang chạy thẳng mọi với vận tốc 40 km/h bỗng nhiên tăng ga chuyển động nhanh dần dần đều. Tính vận tốc của xe biết rằng sau khoản thời gian chạy được quãng đường 1km thì xe hơi đạt vận tốc 60 km/h.

Chọn nơi bắt đầu tọa độ cùng gốc thời hạn lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Tính a

Ta gồm v0 = 40 km/h = 100/9m/s; v = 60km/h = 100/6 m/s

s = 1 km = 1000 m

Áp dụng cách làm : v2 – v02  = 2as

a = 0,077 m/s2.

Bài 14. Một đoàn tàu đang làm việc với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, hoạt động thẳng lờ lững dần phần đông để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời hạn hãm.

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều gửi động.

Ta có: v0 = 40 km/h = 100/9 m/s; v = o

t = 2 phút = 120s

a) gia tốc: 

a = – 0,0925 m/s2.

b) Quãng đường tàu đi được: s = v0t + at²/2

=> s ≈ 667,3m.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm Cho Cặp Đôi Mini Đẹp Nhất 2022, 98 Hình Xăm Cặp Ý Tưởng

Bài 15: Một xe máy đã đi với vận tốc 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Tín đồ ấy phanh gấp với xe đến giáp miệng hố thì giới hạn lại.