Mười một : 11 ; Mười hai : 12 ; Mười bố : 13 ; Mười tứ : 14 ; Mười lăm : 15 ; Mười sáu : 16 ; Mười bảy : 17 ; Mười tám : 18 ; Mười chín : 19.

Bạn đang xem: Giải bài toán lớp 1

b) Điền số tương thích vào ô trống:

*

4. Viết (theo mẫu):

Số 16 bao gồm 1 chục và 6 đối chọi vị.

Số 18 bao gồm một chục cùng 8 đơn vị.

Số 17 gồm một chục với 7 1-1 vị.

Số 19 gồm một chục với 9 đối kháng vị.

5. Điền số tương thích vào khu vực chấm

*

Bài 73: nhị mươi. Hai chục

Viết (theo mẫu):
*

2. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu)

*

3. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số lập tức sau của 10 là 11. Số tức tốc trước của 11 là 10.

Số ngay lập tức sau của 12 là 13. Số tức khắc trước của 13 là 12.

Sô tức thời sau của 15 là 16. Số ngay tức thì trước của 16 là 15

Số lập tức sau của 19 là 20. Số ngay tức thì trước của 20 là 19.

4. Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi vun của tia số:

*

Bài 74 : Phép cùng dạng 14 + 3

Tính:
*

2. Điền số thích hợp vào ô trống(theo mẫu)

*

Bài 75:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
*

Bài 76 tập 2

*

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 77

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

*

3. Điền số thích hợp vào ô trống

*

Bài 78

1. Tính

*

4. Viết phép tính phù hợp hợp

*

Bài 79

1. Đặt tính rồi tính:

*

5. Viết phép tính yêu thích hợp

*

Bài 80 tập 2

Viết số thích hợp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến to vào ô trống:
*

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số ngay tức khắc sau của 7 là 8.

Số tức khắc sau của 0 là 1.

Số tức khắc sau của 9 là 10

Số tức thì sau của 19 là 20

3. Viết (theo mẫụ):

Mẫu: Số tức thì trước của 8 là 7.

Số ngay tức khắc trước của một là 0

Số tức thời trước của 10 là 9.

Số liền trước của đôi mươi là 19.

4. Tính:

10 + 5 = 15

15 – 5 = 10

12 + 4 = 16

16 – 4 = 12

12 + 3 + 4 = 19

19 – 3 – 4 = 12

5. Nối (theo mẫu):

*

Bài 81

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi đọc bài bác toán:
*

2. Viết tiếp thắc mắc để có bài bác toán:

*

a)

Bài toán: Mai gồm 4 trái bóng, Nam bao gồm 3 trái bóng. Hỏi: Cả hai bạn có tất cả bao các quả bóng?

b)

Bài toán: vào bể cá gồm 5 bé cá, thả vào bể 2 con cá nữa.

Hỏi: Hỏi trong bể cá có tất cả bao nhiêu bé cá?

3. Viết tiếp vào vị trí chấm để có bài bác toán:

*

Bài toán: Một tổ học viên có 5 bạn nữ và 4 chúng ta trai. Hỏi: Tổ trên có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 82

Có 1 lợn bà bầu và 8 nhỏ lợn con. Hỏi tất cả có từng nào con lợn?

Tóm tắt bài bác giải

Có: 1 lợn bà mẹ Có toàn bộ là:

Có: 8 lợn con 1 + 8 = 9 (con lợn)

Có vớ cả: … con lợn? Đáp số: 9 bé lợn.

2. Trong vườn có 5 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối nữa. Hỏi trong vườn cửa có toàn bộ bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt bài xích giải

Có: 5 cây chuối Có toàn bộ là:

Có tất cả: … cây chuối? Đáp số: 8 cây chuối.

3. Chú ý tranh vẽ, viết tiếp vào nơi chấm đế có việc rồi nắm tắt cùng giải bài bác toán.

*

Bài toán: có 4 chúng ta chơi đá ước và 3 bạn chơi nhảy dây.

Hỏi: Có toàn bộ bao nhiêu các bạn vừa chơi đả mong và nhảy đầm dây?

Tóm tắt

Có: 4 các bạn đá cầu

Có: 3 chúng ta nhảy dây

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải:

Có tất cả là:

4 + 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Bài 83

1. Học viên tự viết.

2. Viết số thích hợp hợp vào vị trí chấm rồi gọi số đó:

*

3. Đo độ dài những đoạn trực tiếp rồi viết số tương thích vào chỗ chấm:

*

Cách đo:

Đầu tiên các em mang thước tất cả chia vạch, để vạch 0 của thước trùng cùng với đầu mút của đoạn thẳng thứ nhất đó là điểm A. Kế tiếp các em chú ý điếm B trùng với vun nào sinh sống trên thước, ở vị trí này những em thấy điếm B đang trùng với gạch chỉ vào số 3.

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 84: Luyện tập

1. Lớp em trồng được 15 cây hoa, tiếp nối trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Tóm tắt

Đã trồng: 15 cây hoa

Có tất cả: … cây hoa?

Bài giải

Lớp em trồng được tất cả là:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

2. Đội đồng ca của lớp 1A gồm 12 bạn nữ và 6 bạn nam. Hỏi team đồng ca của lớp 1A có tất cả bao các bạn?

Tóm tắt

Nữ: 12 bạn

Nam: 6 bạn

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Đội đồng ca lớp 1A có toàn bộ là:

12 + 6 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

3. Giải câu hỏi theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 13 nhỏ vịt

Có vớ cả: … con vịt?

Bài giải

Có tất cả là:

13 + 4 = 17 (con vịt)

Đáp số: 17 bé vịt.

4. Đo độ dài các đoạn trực tiếp rồi viết số đo:

*

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 85: Luyện tập

1. Mỹ hái được 10 bông hoa, Linh hái được 5 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được từng nào bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái: 10 bông hoa

Linh hái: 5 bông hoa

Hái tất cả: …bông hoa?

Bài giải:

Hai bạn hái được toàn bộ là:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông.

2. Bố nuôi 12 tổ ong, tiếp đến nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi b có tất cả bao nhiêu tổ ong?

Tóm tắt

Có: 12 tồ ong

Có vớ cả: … tổ ong?

Bài giải:

Bố có tất cả là:

12 + 4 = 16 (tổ)

Đáp số: 16 tổ ong.

3. Giải câu hỏi theo bắt tắt sau:

Tóm tắt

Có: 10 chúng ta gái

Có: 8 bạn trai

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Có toàn bộ bạn trai và nữ giới là:

10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

4. Tính (theo mẫu):

a. 3cm + 4cm = 7cm

8cm + lcm = 9cm

6cm + 4cm = 10cm

4cm + 5cm = 9cm

b. 8cm – 3cm – 5cm

6cm – 4cm = 2cm

12cm – 2cm = 10cm

19cm – 7cm = 12cm

Giải Vở bài bác tập Toán 1 bài 86 tập 2

Vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài mang lại trước

1. Vẽ đoạn thẳng có độ dài:

*

2. A) Giải việc theo tóm tắt sau :

Tóm tắt:

Đoạn trực tiếp AB: 5cm

Đoạn thẳng BC: 4cm

Cả 2 đoạn thẳng:… cm?

Bài giải:

Cả nhì đoạn thẳng lâu năm là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Vẽ đoạn trực tiếp AB, rồi vẽ đoạn thẳng BC gồm độ nhiều năm nêu trong phần a) (vẽ hai cách khác nhau).

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài xích 87: luyện tập chung

Viết số thích hợp vào ô trống:
*

3. Cô giáo thiết lập 15 quả bóng đỏ cùng 3 trái bóng xanh. Hỏi giáo viên mua tất cả bao nhiêu trái bóng?

Tóm tắt

Cô giáo mua: 15 quả bóng đỏ

Cô giáo mua: 3 quả bóng xanh

Cô giáo mua: … quả bóng?

Giải:

Cô giáo mua tất cả là:

15 + 3 = 18 (quả)

Đáp số: 18 quả

4. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 88: rèn luyện chung

Tính:

a) 11 + 8 = 19

14 + 2 = 16

7 + 3= 10

12 + 5 =17

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

10 – 3 = 7

17 – 5 = 12

b) 12 + 3 – 2 =13

18 – 4 – 1 = 13

15 – 5 + 7 = 17

*

4. Tổ một trồng được 10 cây, tổ hai trồng được 8 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

Tóm tắt bài xích giải:

Tổ một: 10 cây Cả nhì tổ trồng được số km là:

Tổ hai: 8 cây 10 + 8 = 18 (cây)

Cả hai tổ: … cây? Đáp số: 18 cây.

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 89: các số tròn chục

1. Viết (theo mẫu):

a.

Năm mươi: 50

Hai mươi: 20

Chín mươi: 90

Bảy mươi: 70

Sáu chục: 60

Hai chục: 20

Bảy chục: 70

Chín chục: 90

b.

30: bố muơi

60: sáu mươi

40: tứ mươi

80: tám mươi

50: năm chục

80: tám chục

10: một chục

40: bốn chục

2. Số tròn chục?

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài bác 90: Luyện tập

Nối theo mẫu:
*

2. Viết (theo mẫu):

Số 50 có 5 chục cùng 0 đối kháng vị.

Số 90 bao gồm 9 chục và 0 1-1 vị.

Số 60 có 6 chục và 0 đối chọi vị.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài bác 91: Cộng các số tròn chục

Tính:
*

2. Tính nhẩm:

40 + 10 = 50

30 + 40 = 70

50 + 30 = 80

30 + 30 = 60

60 + trăng tròn = 80

30 + 50 = 80

20 + 50 = 70

10 + 80 = 90

40 + 20 = 60

3. Bình có đôi mươi viên bi, anh đến Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Bình có: đôi mươi viên bi

Tất cả Bình có: … viên bi?

Bài giải

Bình có toàn bộ số viên bi là:

20+ 10 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi

*

Bài 92: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

3. Giỏ trước tiên đựng 30 trái cam, giỏ trang bị hai đựng đôi mươi quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Giỏ lắp thêm nhất: 30 quả cam

Giỏ thiết bị hai: trăng tròn quả cam

Cả hai giỏ: … quả cam?

Bài giải:

Cả hai giỏ tất cả số trái cam là:

30 + 20 = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả.

4. Nối hai số để cộng lại bởi 60 (theo mẫu):

*

Bài 93: Trừ các số tròn chục

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm

40 – đôi mươi = 20

50 – 40 = 10

60 – 40 = 20

70 – 30 = 40

60 – 60 = 0

80 – trăng tròn = 60

80 – 10 = 70

90 – 70 = 20

90 – 30 = 60

3. Tổ một vội vàng được đôi mươi thuyền, tổ hai gấp được 30 thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được từng nào thuyền?

Tóm tắt

Tổ một gấp: trăng tròn thuyền

Tổ nhì gấp: 30 thuyền

Cả nhì tổ: … thuyền

Bài giải

Cả nhị tổ vội được số thuyền là:

20 + 30 = 50 (thuyền)

Đáp số: 50 thuyền

*

Bài 94: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

4. Mai gồm 10 nhãn vở, mẹ mua thêm vào cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

*

Bài 95 câu 1

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài 95 câu 2

2.

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài xích 95 câu 3

3. Tính:

10 + trăng tròn + 40 = 70

70 – đôi mươi – 10 = 40

80 – 50 + đôi mươi = 50

30 + 10 + 50 = 90

70 – 10 – đôi mươi = 40

20 + 40 – 60 = 0

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài xích 95 câu 4

4. Băng giấy đỏ nhiều năm 30cm, băng giấy xanh nhiều năm 50cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt bài bác giải

Băng giây đỏ: 30cm Cả nhị băng giấy dài là:

Băng giấy xanh: 50cm 30 + 50 = 80 (cm)

Cả nhì băng giấy: … cm? Đáp số: 80cm.

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài bác 96: luyện tập chung

Đúng ghi đ, không nên ghi s:
*

3. A

*

b) Tính nhẩm:

40 + trăng tròn = 60

90cm – 20cm = 70cm

60 – 40 = 20

10cm + 50cm = 60cm

60 – trăng tròn = 40

70cm – 60cm = 10cm

4. Ngăn đầu tiên có 40 quyển sách, phòng thứ hai tất cả 50 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Ngăn đồ vật nhất: 40 quyển

Ngăn sản phẩm công nghệ hai: 50 quyển

Cả hai ngăn: … quyển?

Bài giải:

Cả hai ngăn gồm số cuốn sách là:

40 + 50 = 90 (quyển)

Đáp số: 90 quyển

5. Viết (theo mẫu):

Các điểm sinh sống trong hình tam giác là: A, B, M.

Các điểm sống ngoàihình tam giác là: I, C, N, O.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1: tự kiểm tra

Tính
*

2. Tính nhẩm:

40 + 30 = 70

80 – 40 = 40

30cm + 20cm = 50cm

70 + 10 – đôi mươi = 60

3. Bác bỏ Thanh trồng được 10 cây bưởi và 30 cây chuối. Hỏi chưng Thanh đang trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác Thanh trồng: 10 cây bưởi

Bác Thanh trồng: 30 cây chuối

Bác Thanh trồng : … cây?

Bài giải:

Bác Thanh trồng được số kilomet là:

10 + 30 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

4. Vẽ 3 điểm sinh sống trong hình tròn. Vẽ 4 điểm ở kế bên hình tròn.

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài bác 97: những số có hai chữ số

1. Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20

Hai mươi tư: 24

Hai mươi tám: 28

Hai mươi mốt: 21

Hai mươi lăm: 25

Hai mươi chín: 29

Hai mươi hai: 22

Hai mươi sáu: 26

Ba mươi: 30

Hai mươi ba: 23

Hai mươi bảy: 27

2. Viết số:

Ba mươi: 30

Ba mươi tư: 34

Ba mươi tám: 38

Ba mươi mốt: 31

Ba mươi lăm: 35

Ba mươi chín: 39

Ba mươi hai: 32

Ba mươi sáu: 36

Bốn mươi: 40

Ba mươi ba: 33

Ba mươi bảy: 37

3. Viết số:

Bốn mươi: 40

Bốn mươi tư: 44;

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi mốt: 41;

Bốn mươi lăm: 45;

Bốn mươi chín: 49

Bốn mươi hai: 42;

Bốn mươi sáu: 46;

Năm mươi: 50

Bốn mươi ba: 43;

Bốn mươi bảy: 47;

4. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi gạch của tia số:

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài 98: những số tất cả hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết theo mẫu:

Năm mươi mốt: 51

Năm mươi hai: 52;

Năm mươi ba: 53;

Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56;

Năm mươi bảy: 57;

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

2. Viết (theo mẫu):

a) Sáu mươi: 60

Sáu mươi mốt: 61;

Sáu mươi hai: 62

Sáu mươi ba: 63

Sáu mươi tư: 64

b) 65: sáu mươi lăm

66: sáu mươi sáu

67: sáu mươi bảy

68: sáu mươi tám

69: sáu mươi chín

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 99: các số tất cả hai chữ số (tiếp theo)

Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 bao gồm 8 chục với 6 đối chọi vị.

Số 91 bao gồm 9 chục với 1 đối chọi vị.

Số 73 gồm 7 chục cùng 3 đối kháng vị.

Số 60 bao gồm 6 chục với 0 solo vị.

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

*

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài xích 100: So sánh các số bao gồm hai chữ số

*
*

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 101: Luyện tập

Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số ngay tức khắc sau của 80 là 81

*
*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài xích 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100Bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100

Số?

Số ngay thức thì sau của 97 là 98.

Số tức thời sau của 99 là 100.

Số lập tức sau của 98 là 99.

Viết số không đủ vào ô trống trong bảng các số từ là một đến 100.
*

3. Trong bảng những s từ 1 đến 100:

a. Những số có một chữ số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

b. Các số tròn chục bao gồm hai chữ số là: 10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

c. Số bé bỏng nhất gồm hai chữ số là: 10

d. Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

đ) các số có hai chữ số như là nhau là: 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Bài 103: LUYỆN TẬP

1. Viết số:

Ba mươi ba: 33;

Chín mươi: 90;

Chín mươi chín: 99

Năm mươi tám: 58;

Tám mươi lăm: 85;

Hai mươi mốt: 21

Bảy mươi mốt: 71;

Sáu mươi sáu: 66;

Một trăm: 100

2. Viết số đam mê hp vào chỗ chấm:

Số ngay lập tức trước của 73 là 72.

Số tức thời trước của 51 là 50.

Số ngay thức thì trước của 70 là 69.

Số lập tức trước của 100 là 99.

b)

Số liền sau của 72 là 73.

Số tức tốc sau của 80 là 81.

Số ngay lập tức sau của 51 là 52.

Số ngay thức thì sau của 99 là 100

c,

*

3. Viết các s:

Từ 60 cho 70: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70.

Từ 89 đến 100: 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

4. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = 80 + 4

77 = 70 + 7

28 = đôi mươi + 8

42 = 40 + 2

91 = 90 + 1

63 = 60 + 3

55 = 50 + 5

39 = 30 + 9

99 = 90 + 9

5. Sử dụng thước và bút nối các điểm để có hai hình vuông:

*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài 104: rèn luyện chung

1. Viết các số:

a. Từ 59 đến 69:

59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69.

b. Trường đoản cú 81 đến 100:

81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

2. Viết số (theo mẫu):

35: bố mươi lăm

59: năm mươi chín

51: năm mươi mốt

64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm

70: bảy mươi

*

4. Tất cả một chục cái bát và 5 cái chén bát nữa. Hỏi có tất cả có từng nào cái bát?

Bài giải:

1 chục cái chén bát = 10 cái

Tất cả có:

10 + 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái.

5.

Số bé xíu nhất tất cả hai chữ số là: 10.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9.

Bài 105: GIẢI TOÁN bao gồm LỜI VĂN (tiếp theo)

1. An tất cả 7 viên bi, An mang lại Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn mấy viên bi?

Tóm tắt:

Có: 7 viên bi

Cho: 3 viên bi

Còn lại: … viên bi?

Bài giải:

An còn lại số bi là:

3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

2. Chị em nuôi 10 con lợn, bà mẹ đã bán 2 nhỏ lợn. Hỏi chị em còn mấy bé lợn?

Tóm tắt:

Có: 10 con lợn

Bán : 2 con lợn

Còn lại: … con lợn?

Bài giải

Số nhỏ lợn còn sót lại là:

10 – 2 = 8 (con lợn)

Đáp số: 8 bé lợn.

3. Đàn gà gồm 16 con, 6 nhỏ đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà không vào chuồng?

Tóm tắt:

Có tất cả : 16 bé gà

Vào chuồng : 6 con gà

Chưa vào chuồng: nhỏ gà?

Bài giải:

Số gà không vào chuồng là:

16 – 6 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

4. Giải việc theo nắm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 8 trái bóng

Cho bạn: 3 trái bóng

Còn lại: … trái bóng?

Bài giải

Số bóng còn lại là:

8-3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 106: LUYỆN TẬP

1. Bao gồm 15 trái cam, đã nạp năng lượng 4 quả cam. Hỏi sót lại bao nhiêu trái cam?

Tóm tắt:

Có: 15 quả cam

Đã ăn: 4 trái cam

Còn lại: … quả cam?

Bài giải:

Số cam còn sót lại là:

15 – 4 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

2. Siêu thị có 30 xe cộ đạp, đã bán tốt 10 xe cộ đạp. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt:

Có: 30 xe pháo đạp

Đã bán: 10 xe cộ đạp

Còn lại: … xe cộ đạp?

Bài giải:

Số xe cộ đạp còn lại trong cửa hàng:

30 – 10 = đôi mươi (xe)

Đáp số: đôi mươi xe

*

Bài 107: LUYỆN TẬP

1. Hà vẽ được 7 hình vuông và đã tô được 4 hình vuông. Hỏi còn lại mấy hình vùông không tô màu?

Tóm tắt

Có vớ cả: 7 hình vuông

Đã đánh màu: 4 hình vuông

Còn lại: … hình vuông?

Bài giải

Còn lại số hình vuông chưa đánh là:

4 = 3 (hình)

Đáp số: 3 hình

2. Tổ em gồm 10 bạn, trong những số đó có 6 chúng ta gái. Hỏi tổ gồm mấy chúng ta trai?

Tóm tắt:

Có tất cả: 10 bạn

Gái: 6 bạn

Trai: … bạn?

Bài giải:

Số các bạn trai có trong tổ là:

10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

3. Vào vườn gồm 16 cây chanh với cây cam, trong đó có 6 cây chanh. Hỏi vào vườn tất cả bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có: 16 cây tất cả

Chanh: 6 cây

Cam: … cây?

Bài giải

Cây cam gồm trong vườn cửa là:

16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

4. Giải câu hỏi theo bắt tắt (bằng hình vẽ) như sau:

*

Bài giải:

Đoạn win MP dài là:

MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

Bài 108: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào nơi chấm đế có bài xích toán, rồi giải câu hỏi đó:

*

a) My làm cho được 5 bông hoa, rồi làm cho thêm được 3 bông hoa. Hỏi My có tác dụng được toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Có: 5 bông hoa

Có toàn bộ … bông hoa?

Bài giải:

My có toàn bộ là:

5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 bông hoa.

b) Hoa vội vàng được 8 nhỏ chim, Hoa mang lại em 4 bé chim. Hỏi Hoa sót lại bao nhiêu bé chim?

*

Tóm tắt:

Có: 8 con chim

Cho: 4 nhỏ chim

Còn lại: … nhỏ chim?

Bài giải:

Hoa còn sót lại số nhỏ chim là:

8 – 4 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 nhỏ chim.

2. Vào vườn gồm 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 4 cây cam. Hỏi trong vườn tất cả bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt:

Có vớ cả: 16 cây

Cam: 4 cây

Chanh: … cây?

Bài giải:

Cây chanh có trong vườn là:

16 – 4 = 12 (cây)

Đáp số: 12 cây.

Bài 109: PHÉP CỘNG trong PHẠM VI100 (cộng không nhớ)

1. Tính

*

3. Chưng Nam trồng được 38 cây cam và 20 cây bưởi. Hỏi chưng Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác nam trồng: 38 cây cam

Bác nam trồng: đôi mươi cây bưởi

Bác phái mạnh trồng: … cây?

Bài giải:

Bác nam trồng được số lượng kilomet là: 38 + 20 = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

4. A) Đo độ dài những đoạn thẳng rồi viết số đo.

*

Bài giải:

b) – Đoạn thảng nhiều năm nhất là đoạn thẳng BC.

– Đoạn thẳng ngắn duy nhất là đoạn thẳng AB.

Bài 110: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

2. Tính nhẩm:

40 + 8 = 48

60 + 1 = 61

30 + 5 = 35

90 + 2 = 92

23 + 6 = 29

23 + 60 = 83

65 + 3 =68

3 + 65 = 68

3. An nuôi được 25 nhỏ gà với 14 con vịt. Hỏi An nuôi được toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà cùng vịt?

Tóm tắt:

An nuôi: 25 con gà

An nuôi: 14 con vịt

Tất cả: … cả con gà và vịt?

Bài giải

An nuôi được là:

25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

4. Vẽ đoạn thẳng có độ lâu năm 8cm.

*

Bài 111: LUYỆN TẬP

1.

2. Tính:

20cm + 50cm = 70cm

32cm + 5cm = 37cm

32cm + 65cm = 97cm

30cm + 40cm = 70cm

15cm + 4cm = 19cm

15cm + 24cm = 39cm

3. Đúng ghi đ, không đúng ghi s:

*

4. Bạn ta cắt một gai dây thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 15cm, đoạn sản phẩm công nghệ hai lâu năm 14cm. Hỏi gai dây ban sơ dài từng nào xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Đoạn thẳng máy nhất: 15cm

Đoạn thẳng vật dụng hai: 14cm

Cả nhị đoạn thẳng:….cm?

Bài giải

Cả hai đoạn nhiều năm là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài xích 112

*

3. Tính

*

4. Trong chống họp gồm 75 loại ghế, bạn ta mang thoát khỏi phòng 25 cái. Hỏi trong phòng còn từng nào cái ghế?

Tóm tắt:

Trong phòng: 75 dòng ghế

Mang đi: 25 dòng ghế

Còn lại: … loại ghế?

Bài giải:

Trong phòng còn sót lại số ghế là:

75 – 25 = 50 (cái ghế)

Đáp số: 50 mẫu ghế.

Bài 113: PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm:

a) 48- 40 = 8

69 – 60 = 9

82 – 70 = 12

58 – 30 = 28

79 – 50 = 29

34 – 20 = 14

b) 37- 4 = 33

98 – 8 = 90

19 – 1 = 18

37 – 7 = 30

98 – 5 = 93

19 – 9 = 10

3. Một sợi dây nhiều năm 52cm, Lan giảm đi một đoạn dài 20cm. Hỏi tua dây còn sót lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 52cm

Cắt đi: 20cm

Còn lại: … cm?

Bài giải:

Sợi dây sót lại là:

52 – trăng tròn = 32 (cm)

Đáp số: 32cm

4. Điền số thích vừa lòng vào ô trng:

20 – 4 = 20

24 – 20 = 4

Bài 114: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

85 – 5 = 80

74 – 3 = 71

56 – 1= 55

85 – 50 = 35

74 – 30 = 44

56 – 10 = 46

85 – 15 = 70

74 – 34 = 40

56 – 56 = 0

*

4. Đoàn tàu bao gồm 12 toa, khi cắt quăng quật lại toa sau cùng thì đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa?

Đáp số: 11 toa

5. Hãy vẽ nửa còn lại của các số sau:

*

Bài 115: Các ngày lễ hội trong tuần

1. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Nếu lúc này là sản phẩm công nghệ hai thì:

Ngày mai là sản phẩm công nghệ ba.

– Ngày tê là sản phẩm tư.

Hôm qua là thứ chủ nhật

– Hôm cơ là trang bị bảy.

2. Đọc những tờ định kỳ trên hình vẽ sau đây rồi viết vào chỗ chấm:

*

3. Kì nghỉ ngơi Tết vừa qua em được nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiêu ngày?

Bài giải:

1 tuần lễ = 7 ngày

Số ngày em được nghỉ Tết là:

7 + 2 = 9 (ngày)

Đáp số: 9 ngày.

Bài 116: CỘNG, TRỪ (không nhớ) trong PHẠM VI 100

1. Tính nhẩm:

20 + 60 = 80

60 + 4 = 64

30 + 2 = 32

80 – 20 = 60

64 – 4 = 60

32 -2 = 30

80 – 60 = 20

64 – 60 = 4

32 – 30 = 2

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Lúc chơi trò đùa trên trang bị tính, Toàn với Hà được 86 điểm, riêng biệt Hà được 43 điểm. Hỏi Toàn được bao nhiêu điểm?

Tóm tắt:

Toàn với Hà: 86 điếm

Hà được: 43 điểm

Toàn được… điểm?

Bài giải:

Toàn được số điểm là:

86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

4. Lớp 1A có 23 học sinh, lớp 1B tất cả 25 học sinh.

a) Hỏi nhị lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

1A có: 23 học sinh

1B có: 25 học sinh

Có tất cả:….học sinh?

Bài giải:

Số học sinh có trong 2 lớp là :

23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học tập sinh.

b) Cô tổng phụ trách gồm 50 vé coi xiếc. Hỏi tất cả đủ nhằm phân vạc cho học sinh của nhì lớp không?

Cô tổng phụ trách gồm dư số vé nhằm phân phát cho học viên của hai lớp vì : 50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng phụ trách còn dư lại 2 vé sau khi đã vạc cho học viên lớp 1A và lớp 1B.

Bài 117: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính:

*
*

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 118

Nối số chỉ giờ đúng với đồng hồ thích hợp là:
*

Bài 119: THC HÀNH

1. Viết vào vị trí chấm (theo mẫu):

*

3. Viết giờ thích hợp vào mỗi bức tranh:

*

Bài 120: LUYỆN TẬP

1. Nối đồng hồ đeo tay với số chỉ tiếng đúng:

*

3. Nối mỗi câu với đồng hồ thời trang thích hòa hợp (theo mẫu).

*

Bài 121: LUYỆN TP CHUNG

1. Đặt tính rồi tính:

*

b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

Độ dài của đoạn trực tiếp BC là: 9 – 6 = 3 (cm)

4. Hãy vẽ nửa còn sót lại của mỗi hình sau:

*

Bài 122: LUYỆN TẬP CHUNG

*

2. Hà cắt một tua dây. Lần trước tiên cắt đi 5cm, lần thứ hai cắt tiếp 14cm. Hỏi tua dây đã bị cắt đi toàn bộ bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Lần 1 cắt đi: 5cm

Lần 2 giảm đi: 14cm

Hai lần cắt đi: …cm?

Bài giải:

Sợi dây đã biết thành cắt đi là:

5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

3. Trong hình bên:

*

a. Có 8 đoạn thẳng.

b. Có một hình vuông.

c. Tất cả 2 hình tam giác.

4. Điền số thích vừa lòng vào ô trống:

*

Bài 123: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. A) Viết số tương thích vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

2. >; 0

9 > 0

8 > 5

5 2

0 3

0 9

3 = 3

3 > 1

2 4

7 4

0 4

0 = 0

3. Viết các số thứ từ bỏ từ bé xíu đến lớn:

*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài bác 124

*

2. Tính:

a) 7 + 2 = 9

1 + 9 = 10

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

8 + 0 = 8

2 + 7 = 9

9 + 1 = 10

3 + 4 = 7

4 + 6 = 10

0 + 8 = 8

b) 2 + 4 + 1 = 7

2 + 6 + 2 = 10

7 + 1 + 1 = 9

4 + 2 +0 = 6

3 + 3 + 3 = 9

9 + 0 + 1 = 10

3. SỐ?

*

Bài 125: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. Số?

*

3. Hoa tô màu sắc được 5 hình vuông, Mai tô màu được 3 hình vuông. Hỏi cặp đôi tô màu được toàn bộ bao nhiêu hình vuông?

Tóm tắt:

Hoa sơn được: 5 hình vuông

Mai tô được: 3 hình vuông

Hoa và Mai: hình vuông?

Bài giải:

Cả đôi bạn trẻ tô màu sắc được là:

5+3 = 8 (hình)

Đáp số: 8 hình.

4. Vẽ đoạn trực tiếp DH bao gồm độ nhiều năm 7cm.

*

Bài 126: ÔN TẬP: CÁC số ĐN 10

1. Tính:

*

2. Tính

a)

4 + 3 = 7

1 + 9 = 10

6 + 2 = 8

3 + 3 = 6

7 – 4 = 3

10 – 1 = 9

8 – 6 = 2

6 – 3 = 3

7 – 3 = 4

10 – 9 = 1

8- 2 = 6

6- 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1

10 – 5 – 2 = 3

5 – 2 – 1 = 2

8 – 4 – 4 = 0

5 + 5 -8 = 2

6 + 3 – 3 = 6

3. Vừa gà vừa lợn bao gồm 10 con, trong các số đó có 6 nhỏ gà. Hỏi bao gồm mấy con lợn?

Tóm tắt:

Vừa gà, vừa lợn: 10 con

Gà: 6 con

Lợn: … bé ?

Bài giải:

Số nhỏ lợn là:

10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Mỗi tuần lễ có 7 ngày là: chủ nhật, trang bị hai, trang bị ba, sản phẩm tư, thiết bị năm, sản phẩm công nghệ sáu, sản phẩm công nghệ bảy.

Bài 127: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết số thích hợp vào dưới mỗi gạch của tia số:

*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 128: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết s:

Mười bảy: 17;

Sáu mươi: 60;

Năm mươi tư: 54

Chín mươi chín: 99;

Bảy mươi lăm: 75;

Năm mươi mốt: 51

Bốn mươi tám: 48;

Năm mươi lăm: 55;

Chín mươi hai: 92

2. Số?

*

4. Mỹ hái được 24 quả cam, Hà hái được 12 trái cam. Hỏi cả cặp đôi hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Mỹ hái: 24 quả cam

Hà hái: 12 trái cam

Cả hai: … quả cam?

Bài giải

Cả hai bạn hái được là:

24 + 12 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài bác 129

Tính nhẩm:

30 + trăng tròn = 50

60 + 10 = 70

40 + 40 = 80

24 + 1 = 25

73 + 2 = 75

50 + 8 = 58

50 – 30 = 20

70 – 40 = 30

90 – 50 = 40

2. Tính:

34 + 2 + 3 = 39

64 + 3 – 5 = 62

3. Đặt tính rồi tính:

*

4. Một shop có 38 búp bê, đã bán được 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Tóm tắt:

Có: 38 búp bê

Đã bán: đôi mươi búp bê

Còn… búp bê?

Bài giải:

Số búp bê cửa hàng còn lại là:

38 – 20 = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

5. Đồng hồ nước chỉ:

*

Bài 130: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

Viết những số:

Từ 20 đến 35: đôi mươi ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35.

Từ 40 mang đến 59: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59.

Từ 85 mang đến 100: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

2. Viết số tròn chục tất cả hai chữ số:

10 ; trăng tròn ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

3. Tính

*

4. Một rổ cam với quýt tất cả 50 quả, vào đó có 30 trái quýt. Hỏi có bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Cam với quýt : 50 quả

Quýt có: 30 quả

Cam có: … quả?

Bài giải:

Số quả cam bao gồm là:

50 – 30 = đôi mươi (quả)

Đáp số: trăng tròn quả

5. Đo rồi viết số đo độ dài của đoạn thẳng MN:

*

Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết (theo mẫu):

a)

Tám: 8;

Một: 1;

Mười bảy: 17;

Năm mươi: 50;

Ba mươi hai: 32.

Sáu mươi mốt: 61.

b)

0: không;

90: chín mươi;

87: tám mươi bảy.

3: ba;

11: mười một;

45: tư mươi lăm.

Xem thêm: 400 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Hóa Học Ôn Thi Đại Học Có Đáp Án

2. Tính

a)

9 + 1 = 10

15 – 4 = 11

4 + 4 = 8

25 + 2 = 27

6 – 3 = 3

11 + 7 = 18

4 – 0 = 4

48 – 6 = 42

2 + 7 = 9

10 – 2 = 8

8 – 0 = 8

54 + 3 = 57

b,

*

4. Một tờ học gồm 32 học sinh, kế tiếp có thêm 3 học viên nữa. Hỏi lớp học kia có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

Lớp học tập có: 32 học sinh

Lớp có: … học sinh?

Bài giải:

Lớp học gồm số học viên là:

32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học tập sinh.

5. Đo rồi viết sô đo độ dài mỗi đoạn thẳng vào nơi chấm:

*

Bài 132: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*
*

Bài 133: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*

2. Tính nhẩm:

8 + 1 = 9

5 – 3 = 2

35 + 2 = 37

10 – 6 = 4

28 + 1 = 29

57 – 5 = 52

37 – 35 = 2

52 + 0 = 52

45 + 2 = 47

49 – 6 = 43

35 – 2 = 33

99 – 8 = 91

3. Đặt tính rồi tính:

*

Bài 134: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết số thích hợp vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

4. Chị em hái được 85 trái hồng, chị em đã buôn bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng?