Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Hóa học lớp 10, loạt bài Giải sách bài xích tập chất hóa học 10 (Giải sbt Hóa 10) được biên soạn bám quá sát theo nội dung Sách bài bác tập (SBT) chất hóa học lớp 10.

Lời giải bài tập môn hóa học 10 sách mới:

Mục lục Giải sách bài bác tập hóa học 10

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với Định dụng cụ tuần hoàn

Chương 3: link hóa học

Chương 4: bội nghịch ứng thoái hóa - khử

Chương 5: team Halogen

Chương 6: Oxi - lưu lại huỳnh

Chương 7: vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học

Đã có giải mã bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube firmitebg.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, firmitebg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các đoạn clip dạy học từ các giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K mang đến teen 2k5 trên khoahoc.firmitebg.com