Hướng dẫn giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 8 bắt đầu Unit 1: Leisure activities giúp học sinh làm bài tập vào SBT giờ đồng hồ Anh 8 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Unit 1: leisure activites


Mục lục SBT giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1: Leisure activities

Phonetics (trang 3): Rearrange the letters lớn find the words. (Sắp xếp lại những vần âm để tìm các từ)...

Xem lời giải

Vocabulary - Grammar (trang 4-5):Match the words in blue with the words in orange. Some words in blue may go with more than one word in orange...

Xem lời giải

Speaking (trang 5-6):Look at the pỉctures & say if Phong likes or doesn"t lượt thích the activity. Use as many different verbs of liking as you can...

Xem lời giải

Reading (trang 6-7-8):Read the following text about doing yoga & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau về tập yoga và có tác dụng yêu ước phía dưới)...

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Luyện Từ Và Câu Lớp 2, Tổng Hợp Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 2

Xem lời giải

Writing (trang 8): Fill the gaps with the words in the box. More than one word can be suitable for some gaps...

Xem lời giải

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Test yourself 1

Unit 4: Our customs & traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam1 34 lượt xem
thiết lập về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

soạn văn 8 (ngắn nhất)

soạn văn 8 (hay nhất)

tóm tắt chiến thắng Ngữ văn 8


chất hóa học 8

Đề thi hóa học 8

triết lý Hóa học tập 8

Giải vở bài tập chất hóa học 8

Giải sbt chất hóa học 8

Giải sgk hóa học 8


thứ Lí 8

lý thuyết Vật Lí 8

Giải sbt thiết bị Lí 8

Giải sgk đồ vật Lí 8


Toán 8

lý thuyết Toán 8

những dạng bài xích tập Toán lớp 8

bài tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


giờ đồng hồ Anh 8

Giải sbt tiếng Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk giờ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi tiếng Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử 8

Giải Tập bản đồ lịch sử vẻ vang 8

Giải vở bài xích tập lịch sử dân tộc 8

định hướng Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử 8


Sinh học tập 8

định hướng Sinh học 8

Giải sgk Sinh học 8

Giải vở bài tập Sinh học 8


giáo dục đào tạo công dân 8

định hướng Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

lý thuyết Địa Lí 8


*

giới thiệu
links
cơ chế
kết nối