Giải SBT Toán lớp 11 trang 199 tập 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm đầy đủ, cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và hiểu rõ phương thức giải những dạng bài tập trong sách bài xích tập.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 11


Giải SBT Toán 11 bài xích 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm, với văn bản được tổng hợp chi tiết và đúng đắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài 1 Đại số với Giải tích SBT Toán 11 trang 199

a) y=3x−5;

b) y=4x2−0,6x+7;

c) y=4x−x2;

d) y=

*
;

e) y=1/x−2;

f) y=

*

Giải:

a) y' = 3

b) y' = 8x - 0,6

c) y' = 4 - 2x

d) y′=

*

e) y′=−1/(x−2)2;

f) y′=1/√x(1−√x)2

Giải bài bác 2 Đại số cùng Giải tích SBT trang 199 Toán 11

Cho f(x)=3x2−4x+9. Tính f′(1).

Giải:

f′(1)=2.

Giải bài 3 Đại số và Giải tích trang 199 SBT Toán 11

Cho f(x)=sin2x. Tính f′(π/4)

Giải:

f′(π/4)=0

Giải bài bác 4 trang 199 Đại số với Giải tích SBT Toán 11

Cho f(x)=

*
x-1"/>. Tính f′(0);f′(1)

Giải:

f′(0)=1/3; không tồn tại f′(1).

Giải bài 5 trang 199 SBT Toán 11 Đại số với Giải tích

Cho φ(x)=8/x. Minh chứng rằng φ′(−2)=φ′(2)

Giải:

φ′(x)=−8/x2 nên φ′(−2)=φ(2)=−2.

Giải bài 6 trang 199 SBT Đại số và Giải tích Toán 11

Chứng minh rằng hàm số y = |x - 1| không có đạo hàm tại x = 1 nhưng liên tiếp tại điểm đó.

Giải:

HD: Xem ví dụ 3.

Giải bài 7 trang 199 Đại số với Giải tích Toán 11 SBT

Chứng minh rằng hàm số

không có đạo hàm trên x = 0

Giải:

HD: Xem lấy ví dụ như 4.

Xem thêm: Game Nông Trại Vui Vẻ Trên Zing Me Nông Trại Vui Vẻ Zing Me, Game Nông Trại Vui Vẻ Me Zing

Giải bài xích 8 Toán 11 trang 199 Đại số và Giải tích SBT

Viết phương trình tiếp con đường của đồ gia dụng thị của các hàm số

a) y=x2+4x+5/x+2 trên điểm tất cả hoành độ x = 0

b) y=x3−3x2+2 tại điểm (-1; -2)

c) y=

*
, biết hệ số góc của tiếp con đường là 1/3;

d) y=x4−2x2 tại điểm có hoành độ x = -2

(Đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2008)

e) y=2x+1/x−2 biết thông số góc của tiếp tuyến bằng -5

(Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2009)

Giải:

a) y=3/4x+5/2;

b) y=9x+7;

c) y=x/3+5/3;

d) y=−24x−40;

e) y=−5x+2;y=−5x+22

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download hướng dẫn Giải SBT Toán 11 trang 199 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.