Toán lớp 11 - Giải bài bác tập sgk Toán lớp 11 hay, chi tiết

Tuyển tập các bài giải bài bác tập Toán 11 hay, ngắn nhất, cụ thể được biên soạn bám đít nội dung sgk Toán lớp 11 giúp cho bạn học xuất sắc môn Toán 11.

Bạn đang xem: Giải sgk toán 11

*

Phần Đại số với Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng vào mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ tuy vậy song

Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong ko gian

Toán 11 bài bác 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác minh các giá trị của x trên đoạn <-π 3π/2> để hàm số y = tanx:

a) nhấn giá trị bằng 0;b) dấn giá trị bằng 1;

c) Nhận giá trị dương;d) Nhận quý hiếm âm.

Trả lời

Dựa hình trạng của đồ vật thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx vật thị đối xứng nhau qua trục Oy.

Xem thêm: Soạn Bài Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh Lớp 9

Thế nên đồ thị của hàm số y = │sinx│là hợp của hai phần thứ thị (C1) với (C2) trong những số ấy (C1) là vật dụng thị hàm số y = sinx cùng với sinx ≥ 0 với (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Do đố đồ thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải các phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với phần nhiều giá trị nào của x thì giá bán trị của các hàm số y = sin3x với y = sinx bởi nhau?