- Chọn bài bác -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 bài bác 1: Hàm số giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ ví dụ về hàm số.

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số bài 1

Lời giải

Sự dựa vào về quãng đường đi được của một xe khách với vận tốc và thời gian.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 33: Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy chỉ ra những giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D

D = 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

Lời giải

Hàm số: toàn bô công trình tham gia giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 39 43 56 78 108 116 141

Hàm số: tổng thể công trình giành giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 10 17 23 28 29 35 43

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 33: Hãy kể các hàm số vẫn học sinh hoạt Trung học tập cơ sở

Lời giải

Các hàm số đang học là; hàm số số 1 y = ax + b; hàm số y = ax2

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 34: kiếm tìm tập xác định của các hàm số sau

*

Lời giải

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) xác minh khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

*

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: Tính giá trị của hàm số ở chăm chú trên trên x = -2 cùng x = 5.

*

Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4


x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 35: phụ thuộc đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14

y = f(x) = x + 1 cùng y = g(x) = 1/2 x2

Hãy:

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) tìm kiếm x, làm sao để cho f(x) = 2;

Tìm x, làm thế nào cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 38: Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2; b) y = 1/x; c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10): tra cứu tập xác định của hàm số:


*

Lời giải:

a) tất cả nghĩa khi 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập xác minh của hàm là D = R -1/2.

b)
xác định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

Giải phương trình x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔

*

Vậy tập xác minh của hàm số là D = R 1;-3

c)
xác minh khi

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là

*

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10): mang đến hàm số

*

Tính quý giá của hàm số đó tại x = 3; x = -1; x = 2.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Chuẩn Đại Học Bạ 2022, Cách Tính Điểm Xét Tuyển Đại Học

Lời giải:

– Ta tất cả : x = 3 > 2 đề xuất f(3) = 3 + 1 = 4.

– Ta bao gồm : x = -1 2 – 2 = –1.

– Ta tất cả : x = 2 cần f(2) = 2 + 1 = 3.

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10): mang đến hàm số y = 3x2 – 2x + 1. Những điểm sau gồm thuộc đồ vật thị của hàm số ko ?

a) M(-1 ; 6)