Giải bài bác tập trang 23 bài 5 số sát đúng. Không đúng số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết sấp xỉ theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, tứ chữ số thập phân và mong lượng không đúng số giỏi đối...

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo bề ngoài làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và mong lượng không nên số tuyệt đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với không đúng số phạm phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không nên số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với không đúng số mắc phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một chiếc cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số gần đúng (1745,25).

Giải:

Độ đúng mực của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) nghỉ ngơi hàng tỷ lệ nên không đáng tin ta đề xuất bỏ cùng theo quy tắc làm cho tròn. Thêm vào đó (1) đơn vị chức năng vào hàng sau đó ((2+1=3)).

Tóm lại các chữ số đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) cùng chiều dài ước viết bên dưới dạng chuẩn là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) đến giá trị gần đúng của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) đến (b = 3,14) cùng (c = 3,1416) là rất nhiều giá trị giao động của (π). Hãy mong lượng sai số tuyệt vời nhất của (b) và (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn của số (π) với 10 chữ số chắc chắn rằng (3,141592654) với không đúng số hoàn hảo (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta mắc phải sai số tuyệt đối hoàn hảo không vượt (0,002). Trong giải pháp viết này còn có (3) chữ số đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta mắc phải sai số hoàn hảo không thừa (10^-4). Viết vì vậy thì số (π) này còn có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy (4) chữ số ở phần thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Giả dụ dùng máy vi tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

*

Ấn liên tiếp phím 

*
 cho mang đến khi screen hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để rước (4) chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên screen là (8183.0047).

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Lớp 2 Lớp 2 Năm 2020, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

b) 

*

Kết trái (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên laptop bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với kết quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với tác dụng có (7) chữ số thập phân;