- bước 2: Tính $f'left( x ight)$, giải phương trình $f'left( x ight) = 0$ và kí hiệu $x_1,...,x_n$ là những nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Hàm số không có cực trị

- bước 3: Tính $f''left( x ight)$ với $f''left( x_i ight)$.

- cách 4: Dựa cùng dấu của $f''left( x_i ight)$ suy ra điểm rất đại, cực tiểu:

+ Tại các điểm $x_i$ nhưng $f''left( x_i ight) > 0$ thì đó là điểm cực tè của hàm số.

+ Tại những điểm $x_i$ mà lại $f''left( x_i ight) thì sẽ là điểm cực to của hàm số.


Cực trị của hàm số --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV firmitebg.com


Đáp án A: $y' = 3x^2 ge 0 $ với tất cả (x) bắt buộc hàm số đồng đổi mới trên (R). Cho nên vì vậy nó không tồn tại cực trị.

Vậy hàm số $y = x^3$ không có cực trị.

Xem thêm: Điểm Danh Các Phần Mềm Chơi Nhiều Acc Game Trên 1 Máy Tính, 3 Phần Mềm Chơi Nhiều Acc Game Trên 1 Máy Tính

Đáp án B: $y' = 3x^2 + 6x = 3xleft( x + 2 ight) = 0 Leftrightarrow left< egingatheredx = 0 hfill\x = - 2 hfill \ endgathered ight.$ $y'' = 6x + 6 Rightarrow left{ egingathered y''left( 0 ight) = 6 > 0 hfill \ y''left( - 2 ight) = - 6 0,forall x > 0hfill \ y' 0,forall x > 0 hfill \ y' a*
Cực trị của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*


*


*

**


*


*

*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và có bảng xét vệt (f"left( x ight)) như sau:

*

Hàm số (y = fleft( x ight)) gồm bao nhiêu điểm cực trị?Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả bảng trở thành thiên như sau:

*

Số điểm cực trị của hàm số (fleft( x^2 - 2x ight)) là:

*

*


*

Cho nhì hàm số bậc tứ (y = fleft( x ight)) cùng (y = gleft( x ight)) có các đồ thị như hình sau đây (2 đồ vật thị bao gồm đúng 3 điểm chung).

*

Số điểm rất trị của hàm số (hleft( x ight) = f^2left( x ight) + g^2left( x ight) - 2fleft( x ight).gleft( x ight)) là: