Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật giờ đồng hồ anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán lớp 6 tập 1

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Ba bạn có vớ cả120 viên bi.Số bị của Hà cấp 3 lần số bi của Bình.Số bi của Hải gấp hai của Hà.Tính số bi của mỗi bạn


*

*

Coi số bi của là 3 phần,của Bình là 1 trong phần,khi kia số bi của Hải buộc phải là 6 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

3+1+6= 10(phần )

Số bi của bình là :

120:10 * 1 = 12 (viên)

Số viên của Hà là :

12*3 = 36 (viên)

Số bi của Hải là :

Đáp số ..


*

(12x+3.2^3=2^3.left(-4 ight).3^2)

(Rightarrow12x+24=-288)

(Rightarrow12x=-312)

(Rightarrow x=-26)


(-4)2-$dfrac53$ : x = ($dfrac-12$)3

16-$dfrac53$ : x =$dfrac-18$

$dfrac53$ : x = 16 -$dfrac-18$

$dfrac53$ : x =$dfrac1298$

x =$dfrac53$ :$dfrac1298$

x =$dfrac40387$.


cho Chu vi của 1 sân vận động là 320m. Biết nếu như tăng chiêu nhiều năm thêm 5m Thì diện tích tăng thêm 300m. Tính diện tích s sân di chuyển đó là


Nửa chu vi là:

(320:2=160m)

Chiều rộng lớn của sân chuyên chở là:

(300:5=60m)

Chiều dài của sân chuyển vận là:

(160-60=100m)

Diện tích sân vận động thuở đầu là:

(100 imes60=6000m^2)


Có:

(1+2+2^2+2^3+...+2^2022)

(=left(2+2^3+2^4+...+2^2023 ight)-left(1+2+2^2+2^3+...+2^2022 ight))

(=2^2023-1)

(Rightarrow A=dfrac2^2023-11-2^2023=-1)


Một shop bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải. Ngày lắp thêm hai chào bán tiếp 2/7 số mét vải. Ngày thứ ba bán không còn 40 mét vải vóc còn lại. Tính tổng thể mét vải shop đã bán


Số phần chỉ 40 mét vải:

(1-dfrac27=dfrac57)phần

Số vải sót lại sau ngày đầu:

(40:dfrac57=56m)vải

Số phần chỉ 56 mét vải:

(1-dfrac35=dfrac25)phần

Số vải đã bán:

(56:dfrac25=140m)vải.


(left(2+1 ight)left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight))

(=left(2^2-1 ight)left(2^2+1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight))

(=left(2^4-1 ight)left(2^4+1 ight)left(2^8+1 ight))

(=left(2^8-1 ight)left(2^8+1 ight))

(=2^16-1)


(2+1).(2^2+1).(2^4+1).(2^8+1)

=(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)

=(2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1))

=2^4+1)(2^4-1)(2^8+1)

=(2^8-1)(2^8+1)

=2^16-1`


(x+1+x+5+x+9+...+x+41=232)

(Rightarrowleft(x+x+x+...+x ight)+left(1+5+9+...+41 ight)=232)

(1+5+9+...+41)có số số hạng là:

(left(41-1 ight):4+1=11)số số hạng

Tổng(1+5+9+...+41)là:

(left(41+1 ight).11:2=231)

(Rightarrow11x+231=232)

(Rightarrow x=dfrac111)


tổng của 2 số = 375. Giả dụ thêm 15 đơn vị chức năng vào số thứ nhất và giảm 40 đơn vị ở số thứ 2 thì ta đc số thứ 2 = 3 phần tư số lắp thêm nhất. Kiếm tìm 2 số đó


Sau khi thêm vào số trước tiên 15 solo vị, bớt số đồ vật hai 40 đơn vị chức năng thì tổng mới là:

(375+15-40=350)đơn vị

Tổng số phần bằng nhau là:

(3+4=7)phần

Số thứ hai sau khi giảm 40 đơn vị là:

(350:7 imes3=150)

Số thiết bị hai là:

(150+40=190)

Số trước tiên là:

(375-190=185)
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 137: Luyện Tập Chung Chương 4, Bài 137 : Luyện Tập Chung

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên