Phản ứng đàm phán ion vào dung dịch các chất điện li. Bài 5 trang 20 sgk hóa học 11. Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

Bài 5.

Bạn đang xem: Koh hclo = h2o kclo

 Viết các phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Hướng dẫn giải:Quảng cáo

Phương trình phân tứ cùng ion xẩy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH– → 2Fe(OH)3↓+ 6Na+ + 3SO42-Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓ NH4 + Cl– + Ag+ + NO3– → NH4+ + NO3– + AgCl↓Cl– + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na+ + F– + H+ + Cl– → Na+ + Cl– + HF↑F– + H+ → HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ + 2Cl– → Fe2+ + 2Cl– + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K+ + OH– → K+ + CIO– + H2OHClO + OH– → CIO– + H2O.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 3 trang 20 sgk Hóa 11, Lấy một trong những thí dụ minh chứng rằng: bản chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất điện li là phản nghịch ứng giữa các
Bài tiếp theoBài 6 trang đôi mươi sgk Hóa 11, phản nghịch ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo ra kết tủa ?
Danh sách bài tập
Bài 6 trang trăng tròn sgk Hóa 11, phản bội ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa ?
Bài 7 trang trăng tròn sgk Hóa 11, đem thí dụ và viết các phương trình Hóa bên dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn...
Bài 4 trang trăng tròn Hóa 11, Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang đến biết:
Bài 1 trang đôi mươi sgk Hóa 11, Điều kiện để xẩy ra phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li...
Bài 2 trang 20 sgk Hóa 11, tại sao các làm phản ứng giữa hỗn hợp axit và hiđroxit gồm tính bazơ và phản ứng...
Bài 3 trang trăng tròn sgk Hóa 11, Lấy một trong những thí dụ minh chứng rằng: thực chất của phản bội ứng trong dung dịch các...
Mục lục môn Hóa 11


CHƯƠNG 2: NITƠ-PHOTPHO

Xem đầy đủ: Hóa 11


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Project trang 41 Unit 3 Anh 11 mới, Hãy xong các câu hỏi. Chọn số dựa vào độ đúng đắn của mỗi lời...
Unit 3: Becoming Independent - Project trang 41 Unit 3 SGK tiếng Anh 11 mới. Hãy chấm dứt các câu hỏi. Chọn số dựa...
Bài 2 trang 145 sgk chất hóa học 11, Viết phương trình hóa học của làm phản ứng giữa propin và các chất sau:
Ankin - bài 2 trang 145 sgk hóa học 11. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng giữa propin và những chất sau:...
Bình giảng bài thơ từ bỏ Tình II (Hồ Xuân Hương) Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn . Miếng tình chia sẻ tí con...
Tự Tình - hồ nước Xuân hương thơm - Bình giảng bài thơ tự Tình II (Hồ Xuân Hương) : Đêm khuya văng vọng trống canh...

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Ankan Hóa 11 Bài 25: Ankan, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Ankan


Soạn bài Xin lập khoa luật pháp trang 71 SGK Văn 11 – Ngữ văn lớp 11
Câu 39 trang 215 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tính vi phân của hàm số
Tính vi phân của hàm số . Câu 39 trang 215 SGK Đại số với Giải tích 11 cải thiện - bài bác 4. Vi...