Bài học trình làng nội dung: Hệ trục tọa độ. Một kiến thức không thật khó tuy vậy đòi hỏi chúng ta học sinh nên nắm được phương thức để giải quyết các bài toán. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 10, firmitebg.com sẽ tóm tắt lại hệ thống triết lý và giải đáp giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây sẽ là tài liệu có ích giúp những em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Hệ trục tọa đọ

*

A. Tổng vừa lòng kiến thức

I. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ $(O;overrightarrowi;overrightarrowj)$ gồm hai trục $(O;overrightarrowi)$ và $(O;overrightarrowj)$. Ký kết hiệu: Oxy.Điểm O là gốc thông thường tọa độ.$(O;overrightarrowi)$ hotline là trục hoành. Ký hiệu: Ox.$(O;overrightarrowj)$ điện thoại tư vấn là trục tung. Ký hiệu: Oy.$left | overrightarrowi ight |=left | overrightarrowj ight |=1$

1. Tọa độ của vectơ

Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ ,ta có:
$overrightarrowu=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj$
Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ , $overrightarrowu"=(x";y")$ , ta có:
$overrightarrowu=overrightarrowu"left{eginmatrixx=x" & \ y=y" và endmatrix ight. $

2. Tọa độ của một điểm

Cho nhì điểm $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ ,ta có:
$overrightarrowAB=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

3. Tọa độ của những vectơ $overrightarrowu+overrightarrowv$ , $overrightarrowu-overrightarrowv$ , $koverrightarrowu$

Cho $overrightarrowu=(u_1;u_2)$ , $overrightarrowv=(v_1;v_2)$ , ta có:

$overrightarrowu+overrightarrowv=(u_1+v_1;u_2+v_2)$

$overrightarrowu-overrightarrowv=(u_1-v_1;u_2-v_2)$

$koverrightarrowu=(ku_1;ku_2)$

Chú ý: 

Hai vectơ $overrightarrowu;overrightarrowv$ cùng phương  $left{eginmatrixu_1=kv_1 và \ u_2=kv_2 & endmatrix ight.$

II.

Xem thêm: 100+ Hình Xăm Hình Phong Thủy Hợp Mệnh Mang Lại May Mắn Cho Cả Nam Và Nữ

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

Với $I(x_I;y_I)$ là trung điểm đoạn thẳng AB có $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ , ta có:
$x_I=fracx_A+x_B2 ; y_I=fracy_A+y_B2$
Với $G(x_G;y_G)$ là trung tâm tam giác ABC có $A(x_A;y_A)$ , $B(x_B;y_B)$ và $C(x_C;y_C)$ , ta có:

$x_G=fracx_A+x_B+x_C3$ ;

b52 club - Game bài bom tấn số 1 | 789 club - Game đánh bài đến từ lasvegas |

Lịch thi đấu World Cup