toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh mẽ nhất là:

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI


*

Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự bớt dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF B. HF > HCL > HBr > HI.

Bạn đang xem: Hi là axit mạnh hay yếu

C. HCL > HBr > HI > HF. D. HCl > HBr > HF > HI


Dãy aixt nào dưới đây được sắp xếp đúng theo thứu từ bỏ tính axit bớt dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.


Câu 1: mang đến dãy hỗn hợp axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit vượt trội nhất và tính khử vượt trội nhất là:

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

Câu 2: Nung 8,1gam bột nhôm cùng với 38,1gam iot , biết công suất phản ứng là 80%. Lượng Iotua nhôm chiếm được là :

A. 81,6g

B. 97,92g

C. 65,28g

D. 102g

Câu 3: lúc sục hóa học khí nào dưới đây vào dung dịch KI tất cả hồ tinh bột thì sau bội nghịch ứng dung dịch có màu xanh:

A. Cl2

B. O3

C. O2

D. Cl2, O3

Câu 4: đến NaI rắn vào trong bình dung dịch H2SO4đđ lạnh dư. Sau khi phản ứng dứt thêm vài ba giọt hồ tinh bột vào bình phản ứng thì dung dịch sẽ có được màu:

A. Nâu

B. Đỏ

C. Tím

D. Xanh

Câu 5: Tính lão hóa của Br2:

A. Bạo phổi hơn Flo nhưng mà yếu rộng Clo.

B. To gan lớn mật hơn Clo nhưng mà yếu rộng Iot.

C. Khỏe mạnh hơn Iot tuy nhiên yếu hơn Clo.

D. Bạo dạn hơn Flo tuy nhiên yếu hơn Iot.

Câu 6: Trong phản ứng chất hóa học sau, Brom nhập vai trò là SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr

A. Hóa học khử.

B.Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

C.Chất oxi hóa.

D.Không là hóa học oxi hóa ko là chất khử.

Câu 7: hóa học khí rất có thể làm mất màu hỗn hợp nước Brom là:

A. SO2.

B. CO2.

C. O2.

D. HCl.

Câu 8: Đổ dd đựng 1 g HBr vào dd đựng 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu: A

. Màu đỏ.

B. Màu sắc xanh.

C. Ko màu.

Xem thêm: Apt Suite Etc Là Gì ? Tại Sao Lại Xuất Hiện Trong Các Form Đăng Ký?

D. Màu tím.

Câu 9: chất A là muối can xi halogenua. Dung dịch cất 0.200 g A công dụng với lượng dư dung dịch bạc tình nitrat thì thu được 0.376 g kết tủa bạc tình halogenua. Cách làm phân tử của hóa học A là: