Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng tứ giác ABCD bên trên hình 100 cũng là 1 trong những hình bình hành.

Bạn đang xem: Hình thoi 8

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, nhị đường chéo cắt nhau tại O (h.101)...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy minh chứng dấu hiệu phân biệt 3.

Xem giải thuật


bài bác 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo cánh của một hình thoi bởi 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong những giá trị sau:

Xem giải mã


bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Xem giải mã


bài bác 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng những trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là những đỉnh của một hình chữ nhật

Xem giải mã


bài bác 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm nhì đường chéo của hình thoi là tâm

Xem giải thuật


bài bác 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa ngõ xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau với được liên kết...

Xem thêm: Bản Ngã Là Gì Và Làm Sa Tellite, Ban Nga Chang, Changwat Chumphon, Thailand

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.