Lý thuyết Hóa 12 bài xích 2. Lipit

I. Khái niệm

Lipit là các hợp hóa học hữu cơ gồm trong tế bào sống, không tổ hợp trong nước tuy nhiên tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

Bạn đang xem: Hoá 12 lipit

II. Hóa học béo

1. Khái niệm

Chất khủng là trieste của glixerol cùng với axit béo, gọi phổ biến là triglixerit giỏi là triaxylglixerol.

Axit khủng là axit 1-1 chức tất cả mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Các axit béo thông thường có trong chất bự là: axit stearic (CH316COOH), axit panmitic (CH314COOH), axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu tạo chung của hóa học béo:

*

trong đó R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Công thức trung bình: 

*

2. đặc điểm vật lí - trong phân tử gồm gốc hiđrocacbon ko no, thí dụ: (C17H33COO)3C3H5, chất mập ở trạng thái lỏng; vào phân tử có gốc hiđrocacbon no, thí dụ: (C17H35COO)3C3H5, chất lớn ở tâm lý rắn.

- ko tan vào nước mà lại tan nhiều trong số dung môi hữu cơ như benzen, hexan, clorofom,…

- khối lượng nhẹ hơn nước.

3. Tính chất hóa học

Về cấu tạo, chất to là trieste yêu cầu có đặc thù của este nói chung. Chúng tham gia các phản ứng sau:

- phản bội ứng thủy phân:

*

 - làm phản ứng xà chống hóa:

*

- bội nghịch ứng cùng hiđro của chất khủng lỏng:

*

4. Ứng dụng

- chất béo là nguồn dinh dưỡng đặc biệt quan trọng và cung ứng một lượng xứng đáng kể năng lượng cho khung hình hoạt động. Chất to còn là nguyên vật liệu để tổng hợp một số chất khác quan trọng cho cơ thể đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất tổ hợp được trong chất béo.

- trong công nghiệp, chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol.

Xem thêm: Có Người Cho Rằng Hạnh Phúc Là Cầu Được Ước Thấy ”, Câu 5 Trang 75 Sgk Gdcd Lớp 10

- Chất khủng còn được sử dụng trong sản xuất một trong những thực phẩm khác ví như mì sợi, đồ dùng hộp,...Dầu mỡ sau khoản thời gian rán, có thể được dùng để làm tái chế thành nhiên liệu.