Amino axit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời nhóm amino ( NH2 ) và team cacboxyl ( COOH).

Bạn đang xem: Hóa học 12 amino axit

Ví dụ: H2N – CH2 – COOH

2. Cấu tạo phân tử

Ở tinh thần kết tinh, amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực. Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực, chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

*

dạng ion lưỡng cực dạng phân tử-

II. DANH PHÁP

- Danh pháp ráng thế: axit + địa chỉ + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic

HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

- Tên buôn bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH: axit α-aminopropionic

H2N–5–COOH: axit ε-aminocaproic

H2N –< CH2>6–COOH: axit ω-aminoenantoic

- thương hiệu thông thường: các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường.

Xem thêm: Giải Toán Vnen 8 Bài 6: Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 2, Lý Thuyết Toán 8: Bài 6

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

 Các amino axit là các chất rắn không màu, vị khá ngọt, dễ dàng tan vào nước vì chưng chúng tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử), ánh nắng mặt trời nóng chảy cao (vì là hợp chất ion)

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng lên thuốc test màu: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

- x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu

- x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh

- x 2. Tính chất axit – bazơ của hỗn hợp amino axit

Thể hiện đặc điểm lưỡng tính

 - tác dụng với hỗn hợp bazơ (do bao gồm nhóm COOH)

H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

 - công dụng với hỗn hợp axit (do có nhóm NH2)

H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH


3. Phản nghịch ứng este hóa nhóm COOH

Tương từ bỏ như axit cacboxylic, amino axit cũng có phản ứng cùng với ancol (xt: H+) chế tạo ra este

*

4. Làm phản ứng của nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2–COOH + N2 + H2O axit hiđroxiaxetic

5. Bội phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit sản xuất polime thuộc loại poliamit

nH2N – 5-COOH (xrightarrowt^o) -(NH – 5 – CO)-n + nH2O

Axit - aminocaproic policaproamit

V. ỨNG DỤNG

- Là đông đảo hợp chất các đại lý kiến tạo cho các protein của cơ thể sống

- Được dùng thịnh hành trong đời sống: sử dụng làm các gia vị thức ăn, thuốc cung cấp thần kinh, thuốc ngã gan,...