Lý thuyết Hóa 10 bài xích 1. Yếu tắc nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự đưa ra electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, bạn Anh) vẫn tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Hóa học lớp 10 bài 1

- Tia âm cực là chùm hạt vật chất có cân nặng và hoạt động với gia tốc lớn. Các hạt tạo thành tia âm cực sở hữu điện tích âm và được call là những electron, kí hiệu là e.

b) khối lượng và năng lượng điện của electron

*

2. Sự tìm thấy hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, bạn Anh) đã minh chứng rằng:

+ Nguyên tử có kết cấu rỗng, phần mang điện tích dương là phân tử nhân có size rất nhỏ so với form size nguyên tử.

+ xung quanh hạt nhân có các electron hoạt động rất nhanh tạo cho lớp vỏ nguyên tử.

+ khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở phân tử nhân (vì cân nặng e rất nhỏ).

3. Kết cấu của hạt nhân nguyên tử

a) Sự tìm ra proton

- Năm 1918, Rutherford đang tìm thấy phân tử proton (kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử:

*

b) Sự đưa ra nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) sẽ tìm ra phân tử nơtron (kí hiệu nn) trong phân tử nhân nguyên tử:

*

c) kết cấu của hạt nhân nguyên tử

- phân tử nhân nguyên tử được tạo ra thành bởi các proton với nơtron. Vày nơtron không sở hữu điện, số proton trong phân tử nhân phải bởi số đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng số electron quay bao quanh hạt nhân.

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- tín đồ ta dùng đơn vị chức năng nanomet (nm) xuất xắc angstrom (Ao) để biểu hiện kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảng tầm 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron và proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do cân nặng thật của 1 nguyên tử quá bé, fan ta dùng solo vị cân nặng nguyên tử uu (đvC) để biểu thị khối lượng của nguyên tử, phân tử và những hạt proton, nơtron, electron.

Xem thêm: Toán 12 Bài 1 Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Và Bài Tập

- 1u bằng 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này có khối lượng 19,9265.10−27kg.