Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến đổi của trang bị chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được hotline là "khoa học tập trung tâm" vị nó là mong nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 11 - Năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy từ tin và tìm dần điều mà mình muốn là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã giảm giá