Câu hỏi: Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

A. Thế năng của vật cực đại.

Bạn đang xem: Khi nào gia tốc bằng 0

B. Vật ở hai biên.

C. Vật ở vị trí gồm tốc độ bằng 0.

D. Hợp lực tác dụng vào vật bằng 0.

Lời giải :

Đáp án: D. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khihợp lực tác dụng vào vật bằng 0.

Các em cùng firmitebg.com tra cứu hiểu thêm những kiến thức về giao động điều hoà nhé!

1. Khái niệm về gia tốc

Gia tốclàđại lượng vật lý đặc trưng mang lại sự cố đổi của vận tốc theo thời gian . Nólàmột trong những đại lượng cơ bản cần sử dụng để mô tả chuyển động .

Xem thêm: 2 Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel Đơn Giản Nhất, Lọc Dữ Liệu Trong Dải Ô Hoặc Bảng

2. Khái niệm về dao động điều hoà


Dao độngđiều hòađơn giản (haydao độngđiều hòađơn tần, giỏi đôi khi được gọi ngắn gọnlàdao độngđiều hòa)làmộtdao độngcó ly độ biến thiên theo thời gian theo hàmđiều hòavà ở tần số và biên độ không đổi theo thời gian.

3. Công thức tính gia tốc của dao động điều hòa:

*
Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi" width="465">

-Biểu thức theo thời gian: a = - ω2A cos(ωt+φ) = ω2A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ + πlà trộn của gia tốc )

-So sánh

+ Với li độ : Gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược pha với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, sớm phaπ2so với vận tốc (vuông pha với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ với vận tốc : a2amax2 + v2v2max = 1 v2ω2.A2 + a2ω4.A2= 1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là đường hình sin; theo li độ là một đoạn thẳng; theo vận tốc là một elíp

- tế bào tả định tính biến thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân nặng bằng

+ lúc chuyển động từ biên về vị trí cân bằng chuyển động nhanh dần

+ Tại vị trí cân bằng (x =0=>a = 0) gia tốc bằng không

+ Tại vị trí biên gia tốc gồm độ lớn cực đại (|x|= A => |a|max= ω2A)

¨Chú ý: Dao động điều hòakhônglà chuyển động thẳng biến đổi đều (vì a không phải là hằng số)

4. Lựcgây dao động điều hoà

- Biểu thức:F = - k.x = m.a

Sosánh :Biến thiên giống hệt gia tốc

+ Với li độ : Lực biến thiên điều hòa, thuộc tần số, ngược pha với x