Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân to hơn áp suất của nước bao nhiêu lần?

A.13,6lần

B.1,36lần

C.136lần

D.Không xác định được vày thiếu yếu đuối tố.Bạn vẫn xem: Trọng lượng riêng của thủy ngân


*

*

Một ống nhỏ dại hình trụ có chiều cao 100 centimet . Ngừoi ta đổ thủy ngân vào ống sao cho mặt thủy ngân biện pháp miêng ống 94 cm

a/ Tính áp suất thủy ngân lên lòng ống biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m khối

b/ Nếu ráng thủy ngân bằng nc thì hoàn toàn có thể tạo ddc áp suât như trên không, hiểu được trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m khối

c/ Nếu núm thủy ngân băng rượu thì rất có thể tạo được áp suất như bên trên không, bik rằng trọng lượng riêng rẽ của rượu là 8000N/m khối

a)

Chiều cao từ mặt thoáng của thủy ngân xuống lòng ống là:

100−0,94=99,06(m)

Áp suất của thủy ngân lên lòng ống là:

136000.99,06=13472160(Pa)

Vậy áp suất của thủy ngân lên đáy ống là 13472160 Pa.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng thủy ngân

Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 13 600 kg/m3 . Tính trọng lượng và trọng lượng của 1,5 lít thủy ngân ?

người ta đổ vào ống chia nghiệm một lượng thủy ngân và 1 lạng nước có khối luộng giống hệt . Chiều coa của cột hóa học longr tất cả tổng là 29.2cm. Tính áp suất của những chất lỏng biết trọng lượng riêng của của thủy ngân là 136000 và trọng lượng riêng của nước là 10000

Tại sao lúc thả hòn bi fe vào thủy ngân, hòn bi fe lại nổi lên ?

Do trọng lượng riêng rẽ của bi bé dại hơn trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân

Do trọng lượng riêng của bi to hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Do lực đẩy Acsimet của thủy ngân công dụng lên bi nhỏ tuổi hơn trọng lượng của bi

Do khối lượng bi sắt khủng hơn khối lượng của thủy ngân

Một vật gồm trọng lượng riêng là 26000N/m^3. Treo thiết bị vào lược kế rồi nhúng ngập trong nước, thì lược kế chỉ 150N. Hỏi ở ngoại trừ không khí lược kế chỉ bao nhiêu. Biết trọng lượng riêng biệt của nước là 10000N/m^3 chú thích:m^3 là mét khối

(d_v=26000N/m^3)

(d_n=10000N/m^3)

Gọi thể tích của đồ là(V)

Trọng lượng của vật:

(P=d_v.V)

Khi nhúng chìm đồ gia dụng trong nước thì đồ gia dụng chịu chức năng của lực đẩy Ác mê mẩn mét bao gồm độ lớn:

(F_A=d_n.V)

Do tất cả lực đẩy Ác say mê mét tác dụng lên vật đề nghị số chỉ lực kế sẽ sút còn(150N). Cho nên vì thế ta có:

(P-F_A=150-> d_v.V-d_n.V=150)

(-> (d_v-d_n).V=150-> V=dfrac150d_v-d_n)

Thể tích của vật:

(V=dfrac15026000-10000=0,009375(m^3))

Suy ra trọng lượng của vật xung quanh không khí (chính là số chỉ của lực kế) là:

(P=d_v.V=26000.0,009375=243,75(N))

Đúng 2
Bình luận (0)

(3,5 điểm) Một đồ dùng có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) kiếm tìm thể tích của vật.

c) ví như thả thứ đó vào thủy ngân thì đồ đó chìm tuyệt nổi? trên sao? đến trọng lượng riêng biệt của thủy ngân là 130000N/m3.

Lớp 8Vật lý10GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của đồ dùng nhúng nội địa là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet tính năng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) giả dụ thả vât kia vào thủy ngân thì vật đó sẽ nổi do trọng lượng riêng biệt của đồ vật đó nhỏ dại hơn trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3

Đúng 0
Bình luận (1)

(3,5 điểm) Một đồ vật có trọng lượng 4200g và cân nặng riêng D = 10,5 g/cm3được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) kiếm tìm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet công dụng lên vật, cho trọng lượng riêng rẽ của nước d = 10000N/m3.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Bài Tập Tìm M Để Hàm Số Không Có Tiệm Cận Đứng ?

c) giả dụ thả đồ dùng đó vào thủy ngân thì đồ dùng đó chìm tuyệt nổi? trên sao? cho trọng lượng riêng biệt của thủy ngân là 130000N/m3.

Lớp 8Vật lý10GửiHủy

(3,5 điểm)

a) Thể tích của đồ gia dụng nhúng nội địa là:

m = D.V ⇒ V = m/D(1,0 điểm)

⇒ V = 4200g/(10,5g/cm3) = 400cm3= 0,0004 (m3)(1,0 điểm)

b)Lực đẩy Acsimet chức năng lên vật:

FA= d.V = 10000. 0,0004 = 4 (N)(1,0 điểm)

c) giả dụ thả vât kia vào thủy ngân thì vật đó sẽ nổi vì chưng trọng lượng riêng rẽ của thiết bị đó bé dại hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. (10,5g/cm3= 10500N/m3, 10500N/m3

Đúng 0
Bình luận (0)

Tại một chân tháp khí áp kế chỉ 760mmHg. Hỏi tại vị trí A cao 544m khí áp kế chỉ bao nhiêu mmHg? Biết trọng lượng riêng rẽ của thủy ngân là 136000N/m3, trọng lượng riêng rẽ của không khí là 12,5N/m3

Mọi người giúp mình nha

Lớp 8Toán00GửiHủy

1 Một khối nhôm có khối lượng 0,54kg được treo vào lực kế

a tìm kiếm số chỉ của lực kế

b Tính trọng lượng riêng và khối lượng riêng của nhôm biết thể tích của khối nhôm chính là 200 cm3

2 hoàn toàn có thể dùng chiếc chai gồm dung tích 1 lít để đựng 10kg thủy ngân được ko ? do sao ? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3