Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệ giáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho phương trình x^2-2x-5=0 bao gồm 2 nghiệm x1,x2. Không giải phương trình, hãy tính giá bán trị của các biểu thức : B=x1^2+x2^2 ; C=x1^5+x2^5


*

*

(heptegincasesx_1+x_2=2\x_1.x_2=-5endcases)

(B=x_1^2+x_2^2=left(x_2+x_2 ight)^2-2x_1.x_2=2^2+2.5=14)

Câu C so sánh tương tự


*

Cho phương trình:5 x^2-2sqrt5x+1 = 05x2−25​x+1=0.

Bạn đang xem: Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biệt thứcDelta=Δ=

×

.

Nghiệmx=x=


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Cho phương trình(2x^2)+ 6x - 3 = 0 bao gồm hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức(dfrac2x1^2+dfrac2x2^2)


Áp dụng hệ thức Vi-et, ta được:

(left{eginmatrixx_1+x_2=-dfrac62=-3\x_1x_2=dfrac-32endmatrix ight.)

Ta có:(dfrac2x_1^2+dfrac2x_2^2)

(=dfrac2x^2_2+2x_1^2left(x_1cdot x_2 ight)^2)

(=dfrac2leftleft(-dfrac32 ight)^2=dfrac2cdotleftdfrac94)

(=dfrac2cdot12dfrac94=24cdotdfrac49=dfrac969=dfrac323)


CHo pt x-4x-3=0 tất cả 2 nghiệm rành mạch x1,x2 không giải phương trình hãy tính quý hiếm của biểu thức A=(dfracx1^2x2+dfracx2^2x1)


(x^2 - 4x - 3 = 0)có 1.(-3) Phương trình gồm hai nghiệm phân biệt

Áp dụng hệ thức Vi-et có(x_1 + x_2 = 4) (; x_1x_2 = -3)

Mà(A = dfracx_1^2x_2 + dfracx_2^2x_1)

(= dfracx_1^3 + x_2^3x_1x_2)

(= dfrac(x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2)x_1x_2)

(=dfrac(x_1+x_2)<(x_1 +x_2)^2 - 3x_1x_2>x_1x_2)

(=dfrac4.<4^2 - 3.(-3)>-3)

(= dfrac-1003)


Cho phương trình x(3x-4)=2x2 +5 gồm 2 nghiệm x1; x2Không giải phương trình hãy tính quý giá của biểu thức sau:A=2(x1 - x2 )2 +3x1x2

Cho phương trình: 3x2 – 5x – 6 = 0 có 2 nghiệm x1, x2. Ko giải phương trình, hãy tính cực hiếm của biểu thức sau: A=1-((dfracx1-x2x1x2))2


Bài 3: mang lại phương trình 3x2 –2x–2=0 bao gồm hai nghiệm x1 , x2 . Hãy tính quý hiếm của biểu thức: D=x1/x2-1 + x2/x1-1


Cho phương trình:-2x2+3x+6=0

Không giải phương trình, hãy tính quý giá biểu thức |x1-x2| biết x1, x2 là nghiệm của PT trên.

Xem thêm: Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Tài Chính Marketing 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2021

*Giải bởi Hệ thức Vi-ét!


Vì phường = 6 / -2 = -3 Phương trình gồm hai nghiệm trái dấu

Áp dụng định lí Viet ta có:

(heptegincasesx_1x_2=frac6-2\x_1+x_2=frac32endcases)

Ta có:(left|x_1-x_2 ight|^2=left(x_1+x_2 ight)^2-4x_1x_2=left(frac32 ight)^2-4left(frac6-2 ight)=frac574)

=>(left|x_1-x_2 ight|=fracsqrt572)


cho phương trình x2- 2 (m - 1)x - 2m + 5 = 0 (m là tham số)

tính các giá trị của m nhằm phương trình gồm 2 nghiệm sáng tỏ x1, x2(x12) thỏa mãn nhu cầu x1- x2= -2


Để phương trình 1 gồm 2 nghiệm phân biệt

=>(Delta,>0) (left<-left(m-1 ight) ight>^2-left(-2m+5 ight)>0)

(left<eginmatrixm>2\m

=> Theo hệ thức Vi ét ta có

(left{eginmatrixx_1+x_2=2left(m-1 ight)circledast\x_1.x_2=-2m+5circledastcircledastendmatrix ight.)

Theo bài ra ta có

(x_1-x_2=-2circledcirc)

Từ(circledast vafcircledcirc)ta tất cả hệ pt

(left{eginmatrixx1+x2=2m-2\x1-x2=-2endmatrix ight.) (left{eginmatrixx1=m-2\x2=mendmatrix ight.)

Thay x1 và x2 vào(circledastcircledast)ta dc

(left(m-2 ight)m=-2m+5)

m=(left<eginmatrix-sqrt5\sqrt5endmatrix ight.left(tm ight))

Vậy ...


Đúng(1)

Cho phương trình: 3x2 – 5x – 6 = 0 bao gồm 2 nghiệm x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính quý hiếm của biểu thức sau:

*


#Toán lớp 9
0

Cho phương trình bậc hai: x 2 – 5x – 2 = 0. Ko giải phương trình để tìm 2 nghiệmx1 ; x2 . Hãy tính quý hiếm của biểu thức: A =(dfracx1-1x2-1+dfracx2-1x1-1)


#Toán lớp 9
1
Ngọc May
Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ công Quốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


firmitebg.com
firmitebg.com)


Design by
firmitebg.com
Các khóa học rất có thể bạn ân cần ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng