Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 1, học tập kì hai năm 2021 - 2022 chọn lọc, bao gồm đáp án

Tải xuống

Bộ Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 1 và học kì 2 năm học 2021 - 2022 cơ bản, cải thiện có lời giải được các Giáo viên những năm kinh nghiệm biên soạn và sưu trung bình từ đề thi của những trường Tiểu học tập trên cả nước. Hi vọng với bộ đề thi Toán lớp 4 này để giúp đỡ Thầy/Cô gồm thêm tài liệu giúp học sinh ôn luyện và có được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4. Bộ đề thi Toán lớp 4 đầy đủ đề khảo sát unique đầu năm, đề thi thân kì, đề thi học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác tập, đề đánh giá cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học sinh tham khảo!

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 (60 đề)

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 theo thông tư 22

Giữa học kì 1

Học kì 1

Giữa học tập kì 2

Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 tất cả đáp án

105 bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 gồm đáp án

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Kiểm tra toán lớp 4

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong các 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc nắm kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVIICâu 3: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số trung bình cộng của những số: 20; 35; 37; 65 cùng 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: phần đông phát biểu nào sau đây em cho rằng đúng.

A. Góc bẹt nhỏ dại hơn góc tù.B. Góc tù to hơn góc vuông.C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt.D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông vắn có chu vi 240m. Tính diện tích s mảnh đất đó.

A. 36m2B. 360m2C. 3600m2D. 120m2

Phần II. Từ luận

Câu 1: Đặt tính với tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính giá trị biểu thức m - 187 + n, cùng với m = 348 cùng n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng thiết bị hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 4: hai số tất cả tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số đầu tiên là số bé dại nhất bao gồm hai chữ số. Search số sản phẩm công nghệ hai.

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 tất cả đáp án (nâng cao - 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu trả lời đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: nhì số có tổng là 390. Số nhỏ nhắn là số bao gồm 2 chữ số, ví như viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé nhỏ ta được số lớn. Số bự là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang lại 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số có 3 chữ số không giống nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: bây giờ là thiết bị năm ngày 23 mon 4, hỏi 100 ngày nữa là máy mấy:

A.Thứ tưB. Vật dụng nămC. Thứ sáuD. đồ vật bảy

Câu 6: có 2135 quyển vở được xếp phần đông vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy có toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính quý giá biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tìm kiếm số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu đưa chữ số 7 từ hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được số bắt đầu gấp gấp đôi số cũ và thêm 21 đối kháng vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bởi nhau. Mỗi chúng ta trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi tất cả bao nhiêu chúng ta trồng được 4 cây, bao nhiêu các bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 chúng ta và nhiều hơn 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một bạn mang cam đi thay đổi lấy táo apple và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo khuyết và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo thì thay đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo và 13 trái lê. Hỏi tín đồ đó đưa theo bao nhiêu quả cam?

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số phù hợp để điền vào khu vực chấm là:

14 mét vuông = ……..cm 2

A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: nhị trăm mười cha triệu sáu trăm nhì mươi tư nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3: Số phân chia hết mang đến 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số phân chia hết cho cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: kết quả của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. Là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ giải đáp đúng

Trong mẫu vẽ bên:

*

A. Cạnh AB song song với cạnh DC

B. Cạnh AD tuy vậy song cùng với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh DC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a)423 x 25

b) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ nước cá gồm 156 con cá chép vàng và cá rô. Tính số cá từng loại, hiểu được số những rô nhiều hơn thế số con cá chép là 34 con.

Câu 3: một chiếc sân sân vườn hình chữ nhật bao gồm trung bình cộng của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là 15m, chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích s của sân vườn đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D D C A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được 1 điểm. Đặt tính và ra kết quả đúng như sau:

a.10575

b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số cá chép vàng trong hồ nước là

(156 -34) :2 = 61 (con)

Số cá rô trong hồ nước là

156 – 61 = 95 (con)

Đáp số: cá chép: 61 con, cá rô: 95 con.Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật là

15 x 2 = 30 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là

30 -10 = trăng tròn (m)

Diện tích hình chữ nhật là

20 x 10 = 200 (m2)

Đáp số: 2s00 m2

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32

= 751 x (68 +32)

= 751 x 100

= 75100.

........................

........................

Xem thêm: Cách Chuyển Từ Phông Chữ Vntime Sang Time New Roman Dễ Như Trở Bàn Tay

........................

Tải xuống