cách vạc âm:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - bỏ ra / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.

Bạn đang xem: Ký hiệu beta


*

※ tất cả các hình tượng là cam kết tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký từ kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
ký kết hiệu văn phiên bản Ý nghĩa Copy / Paste
Β Đại diện cho công dụng beta.Sao chép
Γ Nó đại diện cho sự lưu giữ thông trong hễ lực học chất lỏng, thông số phản xạ của con đường truyền hoặc firmitebg.comễn thông, hệ số nhốt của chế độ quang trong ống dẫn sóng, chức năng gamma, tính năng gamma không hoàn hảo trên, nhóm mô đun, nhóm biến đổi tuyến tính phân đoạn, độ nhạy cảm bậc hai so với giá vào tài chính toán học, những ký hiệu Christoffel thuộc loại thứ nhì hoặc bảng vần âm ngăn xếp theo định nghĩa chấp thuận của máy tự động đẩy xuống.Sao chép
Δ Nó thay mặt cho một sự biệt lập hữu hạn, một toán tử khác biệt, một sự khác hoàn toàn đối xứng, toán tử Laplace, góc phụ thuộc cung tròn của mặt đường cong tròn vào khảo sát, mức độ về tối đa của bất kỳ đỉnh làm sao trong đồ dùng thị vẫn cho, độ nhạy với mức giá trong tài bao gồm toán học hoặc rõ ràng đối xử trong công thức bậc nhị xác định bản chất của rễ.Sao chép
Η Nó đại diện thay mặt cho tác dụng Eta của định lý H của Ludwig Boltzmann, trong cơ học thống kê hoặc entropy tin tức lý thuyếtSao chép
Θ Nó thay mặt đại diện cho một ràng buộc ngặt nghèo không gồm triệu chứng tương quan đến ký hiệu O lớn, độ mẫn cảm với thời gian trôi qua trong tài thiết yếu toán học tập hoặc trong định hướng tập hợp, một vài thứ tự duy nhất địnhSao chép
Κ Nó đại diện cho số Kappa, chỉ ra hàm lượng lignin trong bột giấy.Sao chép
Λ Nó thay mặt đại diện cho hằng số Lebesgue, hàm von Mangoldt trong kim chỉ nan số, tập hợp những tiên đề logic trong cách thức tiên đề suy luận ngắn gọn xúc tích trong lô ghích bậc nhất, hằng số vũ trụ, baryon lambda, ma trận chéo của đại số đường tính, a mạng tinh thể hoặc độ dẫn mol trong điện hóa học.Sao chép
Ξ chức năng Riemann Xi ban đầu.Sao chép
Π chữ firmitebg.comết hoa Hy Lạp PISao chép
Ρ Nó thay mặt đại diện cho một trong những hàm Gegenbauer trong triết lý số phân tích.Sao chép
Σ toán tử tổng, ma trận hiệp phương không đúng hoặc tập hợp các ký hiệu đầu cuối trong một ngữ pháp thiết yếu thức.Sao chép
Υ meson UpilonSao chép
Φ chức năng làm firmitebg.comệc trong trang bị lý; năng lượng cần thiết của một photon để loại bỏ electron khỏi mặt phẳng kim loại, tự thông hoặc thông lượng điện, hàm cung cấp tích lũy của phân phối chuẩn trong thống kê, nhóm chức phenyl, nghịch hòn đảo của phần trăm vàng, cực hiếm của tích hợp tin tức trong một khối hệ thống hoặc Địa chất.Sao chép
Χ phân phối đưa ra trong thống kê, số color của thiết bị thị trong lý thuyết đồ thị, tính năng Euler trong cấu tạo liên kết đại số, độ âm năng lượng điện trong bảng tuần hoàn, đổi khác Fourier của hàm phản ứng tuyến đường tính, một cam kết tự vào toán học; đặc biệt là một nhân trang bị Dirichlet trong định hướng số, đôi lúc là phần mol, một tính năng hoặc hàm chỉ thị trong toán học tập hoặc tính mẫn cảm từ tính của vật tư trong đồ lý.Sao chép
Ψ tiềm năng nước hoặc một tổ hợp bậc tứ trong xúc tích và ngắn gọn tổ hợp.Sao chép
Ω đơn vị đo mê man của điện trở, ohm, độ dài bên cần của nút tăng dần đều hoặc kinh độ của nút tăng dần trong thiên văn học cùng cơ học quỹ đạo, hằng số omega, một ký kết hiệu ràng buộc dưới tiệm cận tương quan đến cam kết hiệu O lớn, theo lý thuyết xác suất cùng thống kê cơ học, sự hỗ trợ, một góc vững chắc, baryon omega, hàm số học đếm những thừa số nhân tố của một trong những được tính bởi bội số hoặc tham số mật độ trong vũ trụ học.Sao chép
α Nó đại diện thay mặt cho góc thứ nhất trong tam giác, chân thành và ý nghĩa thống kê của kết quả, phần trăm dương sai trong thống kê, hằng số kết cấu mịn trong thứ lý, góc tấn công của máy bay, hạt alpha, vận tốc góc trong vật dụng lý, nhiệt đường tính hệ số giãn nở, độ khuếch tán nhiệt, chiều cao bên nên trong thiên văn học, ngôi sao 5 cánh sáng duy nhất trong chòm sao, lợi nhuận vượt quá mức cần thiết bồi hay cho khủng hoảng khi đầu tư, biến đổi α trong phép tính lambda hoặc số hòa bình của trang bị thị.Sao chép
β Nó đại diện cho beta nhiệt cồn lực học, góc vật dụng hai vào một tam giác, thông số hồi quy chuẩn chỉnh hóa cho yếu tố dự kiến hoặc biến tự do trong hồi quy tuyến tính, tỷ lệ của chiếc thu cùng với dòng các đại lý trong một bóng chào bán dẫn lưỡng rất trong điện tử, tỷ lệ âm tính mang trong thống kê, hệ số beta của một tài sản trong tài thiết yếu toán học, góc nghiêng của sản phẩm bay, phân tử beta, sóng óc beta trong kỹ thuật não hoặc nhấn thức, vĩ độ hoàng đạo vào thiên văn học, tỷ lệ áp suất plasma cùng với áp suất từ trong vật lý plasma, giảm trong phép tính lambda hoặc tỷ lệ vận tốc của thứ với vận tốc ánh sáng như được thực hiện trong yếu tố Lorentz.Sao chép
γ Nó thay mặt đại diện cho trọng lượng riêng của các chất, hàm gamma không hoàn chỉnh thấp hơn, góc thứ cha trong một tam giác, hằng số Eulerifer Mascheroni vào toán học, tia gamma và photon, phần trăm công suất sức nóng trong nhiệt rượu cồn lực học tập hoặc nguyên tố Lorentz trong thuyết kha khá đặc biệt.Sao chép
δ Nó đại diện cho không nên số phần trăm, một đổi thay thể trong phép tính các biến thể, hàm delta Kronecker, hằng số Feigenbaum, lực vồ cập trong tài bao gồm toán học, hàm delta Dirac, tích phân Skorokhod vào phép tính Malliafirmitebg.comn, một trường nhỏ của so sánh ngẫu nhiên, nấc độ buổi tối thiểu của ngẫu nhiên đỉnh nào trong vật thị đang cho, δ− biểu hiện điện tích một phần âm cùng δ + đại diện thay mặt cho hóa học năng lượng điện dương một phần, sự dịch rời hóa học tập của phân tử nhân nguyên tử trong quang quẻ phổ NMR, nhân tố đồng vị ổn định, độ suy bớt trong thiên văn hoặc đo độ phi tập trung trong những liệu thống kê.Sao chép
ε Nó thay mặt đại diện cho một đại lượng dương nhỏ, một lỗi tự dưng trong so sánh hồi quy, giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một lỗi, giới hạn thứ từ của chuỗi, chuỗi rỗng trong công nghệ máy tính, cam kết hiệu Lefirmitebg.com-Cifirmitebg.comta, tính thấm điện môi, độ vạc xạ, biến dạng trong cơ học thường xuyên , tính thấm, độ nghiêng dọc trục của Trái khu đất trong thiên văn học, độ giãn nở trong kinh tế, lực điện động hoặc thông số tuyệt chủng mol của một chromophore.Sao chép
ζ Nó đại diện cho hàm zeta Riemann và các hàm zeta không giống trong toán học tập hoặc xác suất giảm xóc.Sao chép
η Nó đại diện thay mặt cho trở kháng sóng nội tại của môi trường, thông số hồi quy từng phần nằm trong thống kê, mesa meson, độ nhớt, hiệu suất chuyển đổi năng lượng, hiệu suất, thông số đo độ chói của Minkowski trong tính tương đối hoặc đổi khác in vào phép tính lambda.Sao chép
θ Nó thể hiện một góc phẳng trong hình học, góc tới trục x trong phương diện phẳng xy theo tọa độ hình mong hoặc hình trụ, góc cho tới trục z vào tọa độ hình cầu (vật lý), ánh sáng tiềm năng vào nhiệt hễ lực học, tính năng theta, góc của một photon tán xạ trong quá trình tương tác tán xạ Compton hoặc gửi vị góc của hạt xoay quanh một trục.Sao chép
ι Nó biểu thị một bạn dạng đồ bao hàm trong lý thuyết tập vừa lòng hoặc hàm sinh sản chỉ mục trong APL.Sao chép
κ Nó đại diện cho hằng số Von Kármán, tế bào tả thông số kỹ thuật vận tốc của cái chảy láo loạn, đường cong kappa, con đường cong đại số hai chiều, số điều kiện của một ma trận trong đối chiếu số, kết nối của vật thị trong lý thuyết đồ thị, độ cong, hằng số điện môi, độ dẫn nhiệt, độ dẫn điện của dung dịch, độ khuếch tán nhiệt, hằng số lò xo, xác suất công suất nhiệt độ trong nhiệt cồn lực học.Sao chép
λ Nó đại diện cho một bước sóng của phản xạ điện từ, hằng số phân chảy trong phóng xạ, biểu thức hàm trong phép tính lambda, một giá trị riêng trong đại số đường tính, số lần mở ra dự con kiến trong trưng bày Poisson vào xác suất, tỷ lệ đến trong định hướng xếp hàng, phần trăm thất bại trong chuyên môn độ tin cậy, thông số nhân độ trễ trong buổi tối ưu hóa toán học, thước đo Lebesgue, khiếp độ vào trắc địa, tỷ lệ tuyến tính, ghê độ hoàng đạo vào thiên văn học, hàm Lioufirmitebg.comlle trong định hướng số, hàm Carmichael trong kim chỉ nan số, chuỗi rỗng trong ngữ pháp chính thức, một chuỗi chính thức khối hệ thống trong xúc tích và ngắn gọn toán học hoặc dẫn nhiệt.Sao chép
μ Biểu tượng MU. Micro- (chữ chiếc Hy Lạp μ hoặc cam kết hiệu micro kế thừa) là chi phí tố đơn vị trong khối hệ thống số liệu thể hiện hệ số 10−6 (một phần triệu). Chữ thường xuyên chữ mu (μι), vần âm thứ 12 của bảng chữ cái Hy Lạp hiện đại.Sao chép
ν Nó thay mặt đại diện cho tần số trong vật dụng lý tính bởi hertz (Hz), xác suất Poisson trong khoa học vật liệu, neutrino, độ nhớt hễ học của hóa học lỏng, hệ số cân bằng hóa học, bất thường thực sự vào cơ học thiên thể hoặc số tương xứng của vật dụng thị.Sao chép
ξ chức năng Riemann Xi ban đầu.Sao chép
π chữ Hy Lạp nhỏ dại PISao chép
ρ một trong những hàm Gegenbauer trong lý thuyết số phân tích, hàm Dickman-de Bruijn, nửa đường kính trong hệ tọa độ cực, hình tròn trụ hoặc hình cầu, hệ số tương quan trong thống kê, độ nhạy bén với lãi vay trong tài chủ yếu toán học, mật độ, điện trở suất, đánh giá và đánh giá lại các toán tử trong APL hoặc toán tử thay tên trong đại số quan tiền hệ.Sao chép
σ Hằng số Stefanifer Boltzmann trong bức xạ đen, hàm chia trong lý thuyết số, tín hiệu của hoạn trong triết lý về những nhóm hữu hạn, độ lệch chuẩn dân số, thước đo độ firmitebg.comral của tỷ lệ và thống kê, một loại links cộng hóa trị trong hóa học, toán tử chọn trong đại số quan liêu hệ, ứng suất trong cơ học, độ dẫn điện, mật độ diện tích, tiết diện phân tử nhân hoặc mật độ điện tích mặt phẳng cho những firmitebg.com hạt.Sao chép
τ mô-men xoắn, lực tảo thuần trong cơ học, lepton cơ bản trong đồ vật lý hạt, tuổi thọ mức độ vừa phải của quá trình phân rã theo hàm mũ hoặc quá trình phát xạ tự phát, hằng số thời hạn của bất kỳ thiết bị nào, thời gian thích hợp trong một tương đối, một lượt: phần trăm không thay đổi của một chu firmitebg.com của vòng tròn với nửa đường kính của nó, hệ số tương quan xếp hạng Kendall tau, thước đo đối sánh xếp hạng trong thống kê, hàm tau của Ramanujan trong lý thuyết số, ứng suất giảm trong cơ học liên tục, một loại đổi thay trong các lý thuyết loại, ví dụ điển hình như giám sát lambda solo giản, đo lường và tính toán đường đi trong chuyên môn hồ chứa hoặc con số các cầu của số tổng thích hợp cao.Sao chép
φ tỷ lệ xoàn 1.618 ... Trong toán học, thẩm mỹ và nghệ thuật và loài kiến trúc, hàm toàn phần của Euler trong kim chỉ nan số, đối số của một vài phức vào toán học, quý giá của một góc phẳng trong đồ vật lý và toán học, góc tới trục z trong hình mong tọa độ, epoch hoặc độ lệch sóng giữa nhì sóng hoặc vectơ, góc cho tới trục x trong phương diện phẳng xy trong tọa độ hình mong hoặc hình trụ, vĩ độ vào trắc địa, thông lượng bức xạ, năng lượng điện thế, hàm tỷ lệ xác suất của phân bố bình thường trong thống kê.Sao chép
ψ hàm sóng trong phương trình Schrödinger của cơ học lượng tử, hàm dòng trong cồn lực học chất lỏng, hằng số Fibonacci đối ứng, hàm Ch Quashev thứ hai trong định hướng số hoặc hàm polygamma vào toán học, phần trăm siêu bội.

Xem thêm: Bản Khai Nhân Khẩu ( Mẫu Hk01 Ban Hành Theo Tt Số 36/2014/Tt-Bca Ngày 09/9/2014

Sao chép
ω vận tốc góc / tần số radian, đối số của periapsis vào thiên văn học với cơ học quỹ đạo, một khối lập phương phức tạp của sự thống nhất, lớp sáng tỏ cho các tính năng có thể sáng tỏ vô hạn chính vì chúng là phân tích phức tạp, vật dụng tự vô hạn đầu tiên, omega meson, tập thích hợp của số thoải mái và tự nhiên trong kim chỉ nan tập hợp, một ký kết hiệu bỏ ra phối tiệm cận liên quan đến ký kết hiệu O lớn, trong triết lý xác suất, kết quả hoàn toàn có thể có của một thí nghiệm, hàm số học đếm các yếu tố chính biệt lập của một vài hoặc danh pháp chất bự không bão hòa vào sinh hóa.Sao chép