Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (99.04 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Liên hệ việt bắc

Một số nhận định liên hệ ­ mở rộng bài thơ "Việt Bắc" (Tố Hữu)- Việt Bắc la khuc tinh ca va cung la khuc hung ca vê cach mang, vê cuộc khang chiên va con ngươi khang chiên, ma cội nguôn sâu xa cua no la tinh yêu quê hương đât nươc, la niêm tư haovê sưc manh cua nhân dân, la truyên thống ân nghia, đao li thuy chung cua dân tộc Việt Nam.- Âm hưởng chu yêu cua bai thơ la khuc ca ân nghia, la hôi tưởng đây cam phuc va ân tinh cua Tố Hữu vê chăng vê chăng đương mươi lăm năm đa qua cua đât nươc (tư cuộc khởi nghia Bắc Sơn năm 1940 đên hoa binh lập lai 1954), tư đo ma hương vê tương lai tươi sang, ma nhắc nhởtâm nguyện thuy chung. Cân lam ro hiện thưc cach mang va tinh cam cach mang la net chu đao trong nội dung Việt Bắc.
- Trong hôi tưởng cua Tố Hữu, canh va ngươi Việt Bắc hiện lên thật đep. Trong nôi nhơ thiêt thacua ngươi can bộ sắp vê xuôi đa khắc sâu hinh anh thiên nhiên nui rưng Việt Bắc vơi ve đep vưa hiện thưc vưa thơ mộng, thi vị, gơi ro những net riêng biệt, sống động ở Việt Bắc. Nhưng cole đep nhât trong nôi nhơ vê Việt Bắc la sư hoa quyện thắm thiêt giữa canh vơi ngươi, la ân tương không thê phai mơ vê những ngươi dân Việt Bắc cân cu trong lao động, thuy chung trong nghia tinh.- Chinh nghia tinh cua nhân dân vơi can bộ, bộ đội, sư đông cam va san se, cung chung moi gian khô va niêm vui, cung ganh vac moi nhiệm vu năng nê, kho khăn,… tât ca cang lam Việt 
Bắc thêm ngơi sang trong tâm tri cua nha thơ. Co thê noi, âm hưởng trữ tinh vang vong suốt baithơ đa tao nên khuc ca ngot ngao, đăm thắm cua tinh đông chi, nghia đông bao, cua tinh yêu thiên nhiên, yêu đât nươc, yêu đơi.- Trong dong hôi tưởng cua Tố Hữu, bai thơ dân vao khung canh chiên đâu ở Việt Bắc vơi không gian nui rưng rộng lơn, những hoat động tâp nập, những hinh anh hao hung, những âm thanh sôi nôi, dôn dập, nao nưc. Đăc biệt, vơi những lơi thơ trang trong ma thiêt tha, Tố Hữu đa nhân manh, đa khăng định Việt Bắc la quê hương cua cach mang, la căn cư địa vững chắc, la đâu nao cua cuộc khang chiên, nơi hội tu bao tinh cam, suy nghi, niêm tin va hi v ong cua m oi ngươi Việt Nam yêu nươc.
- Việt Bắc” là một kiệt tác cua Tố Hữu mà cũng là kiệt tác cua thơ ca cách mang, thơ ca kháng chiên. Bài thơ thê hiện tài hoa nhiêu măt cua nhà thơ Tố Hữu. Thê thơ luc bát đươc tác gia phô diễn những tình cam, tư tưởng mơi mà vân đậm đà ban sắc dân tộc. Lối hát đối đáp tao ra giai điệu phong phú cho bài thơ. Nhiêu biện pháp tu tư đươc tác gia vận dung khéo léo. Ngôn ngữ trong sáng, nhuân nhị, và có nhiêu nét cách tân(đăc biệt là hai đai tư Ta ­ Mình). Tiêng nói yêu thương – nét nôi bật trong phong cách thơ Tố Hữu – không có bài nào thâm thía hơn “Việt Bắc”. Bài thơ còn thê hiện tư tưởng mơi me vơi những dư báo sáng sưốt đươc biêu hiện băng hình anh phong phú và tâu lên băng âm nhac làm say mê lòng ngươi.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Cre: Sưu tâm

*
bài bác soạn MỌT SỐ NHÂN VẬT VĂN HỌC 1 360 0
*
tư liệu CÁC GIÁ TRỊ TÍNH CÁCH MÀ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI pdf 4 314 0
*
Những vấn đề cơ bản trong bài xích thơ "Việt Bắc" ( Tố Hữu) pdf 6 1 15
*
cảm thấy về một trong những tác phẩm văn học tập lớp 10 38 9 24
*
một số trong những biện pháp giúp học viên đọc hiểu những bài thơ new trong chương trình ngữ văn 11 21 1 1
*
slide bài bác giảng ktct chương viii những vấn đề chính trị-xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xhcn 27 2 1


Xem thêm: Soạn Văn 7 Cuộc Chia Tay Những Con Búp Bê (Chi Tiết), Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

*
Khảo sát một số hiện tượng quang đãng học liên quan đến các bài thi thiết bị lí non sông quốc tế Trung học rộng rãi 80 484 0