Liên kết cộng hóa trị được sinh ra giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron. Đây là liên kết phổ cập giữa các phi kim với nhau.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị không cực


Nội dung bài viết này để giúp các em hiểu rõ: Sự hình thành liên kết cộng hóa trị vào phân tử đối chọi chất với hợp chất? Sự phân rất trong links cộng hóa trị như thế nào? Và cách phân loại các loại links hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành links cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự hình thành phân tử hiđro (H2)

- nhị nguyên tử H góp 1 electron sinh sản thành một cặp electron chung trong phân tử H2

*
- phương pháp H:H được call là bí quyết electron

- công thức H-H được gọi là công thức cấu tạo

b) Sự sinh ra phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp thông thường 3 electron để tạo nên thàn 3 cặp electron bình thường của phân tử N2

*
- nhì nguyên tử N link với nhau bằng 3 cặp e, liên kết biểu hiện bằng cha gạch (≡), đó là links 3. Links ba này bền đề xuất ở ánh sáng thường khí nitơ kém chuyển động hóa học.

→ các phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Khiến cho từ nhì nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) phải cặp electron chung không biến thành lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị ko cực.

2. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử thích hợp chất

a) Sự ra đời phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H cùng Cl) góp 1 electron tạo nên thành một cặp electron thông thường để tạo liên kết cộng hóa trị. Cặp electron link bị lệch về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 lớn hơn độ âm điện của H là 2,1 ) liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là link cộng hóa trị tất cả cực

b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp chung với từng nguyên tử O nhì electron.

*
*
- vào phân tử CO2 những cặp electron bị hút lệch về phía O bởi vì oxi gồm độ âm điện to hơn C nên links C=O bị phân cực về phía O

- vào phân tử CO2 có kết cấu thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn mang đến phản tử CO2 ko phân cực.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

• Trạng thái: Các hóa học mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị rất có thể là:

+ những chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot,...

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường,... Tan những trong dung môi tất cả cực như nước.

+ đa số các hóa học không cực như lưu huỳnh, iot, những chất cơ học không rất tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...

Nói chung, những chất có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở phần nhiều trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, links cộng hóa trị có cực và links ion

- vào phân tử, giả dụ cặp electron bình thường ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị ko cực.

- trường hợp cặp electron phổ biến lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện lớn hơn) thì kia là liên kết cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 123 : Cộng Số Đo Thời Gian

- trường hợp cặp electron phổ biến chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

- người ta phân các loại một cách kha khá loại links hóa học theo quy ước kinh nghiệm dựa vào thang độ âm điện của Pau-linh như sau: