Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi lúc được gọi là "khoa học tập trung tâm" bởi vì nó là mong nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm thứ nhất nên bao gồm nhiều anh em mới đến từ những vị trí xa hơn do ngôi trường new lại mỗi lúc lại xa công ty mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một quả đât mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang mới đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá