Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Thủ thuật giai nhanh trắc nghiệm đại số và giải tích 11

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

(8x - 3)(3x + 2) - (4x + 7)(x + 4) = (2x + 1)(5x - 1) - 33

=> 24x2+ 16x - 9x - 6 - 4x2- 16x - 7x - 28 = 10x2- 2x + 5x - 1 - 33

=> 10x2- 19x = 0

=> x(10x - 19) = 0

=> x = 0

hoặc 10x - 19 = 0 => x = 19/10

Vậy x = 0, x = 19/10


*

các chúng ta giúp mik bài bác này vs

5) (4x-5).(x+2)-(x+5).(x-3)-3x^2-x

6) (x-3).(x+7)-(2x-1).(x+2)+x.(x-1)

7) (7x-3).(2x+1)-(5x-2).(x+4)-9x^2+17x

8) -2.(x-7).(x+3)+(5x-1).(x+4)-3x^2-27x

9) (6x-5).(x+8)-(3x-1).(2x+3)-9.(4x-3)

10) (8x-1).(x+7)-(x-2).(8x+5)-11.(6x+1).


tìm x a) (8x+2) (1-3x)+(6x -1)(4x-10)=-50

b) (1 -4x)(x-1)+4(3x+2)(x+3)=38

c)5(2x+3)(x+2)- 2.(5x-4)(x-1)=75

hộ mk vs ạ


a: ta có:(left(8x+2 ight)left(1-3x ight)+left(6x-1 ight)left(4x-10 ight)=-50)

(Leftrightarrow8x-24x^2+2-6x+24x^2-60x-4x+40=-50)

(Leftrightarrow-62x=-92)

hay(x=dfrac4631)

b: ta có:(left(1-4x ight)left(x-1 ight)+4left(3x+2 ight)left(x+3 ight)=38)

(Leftrightarrow x-1-4x^2+4x+4left(3x^2+9x+2x+6 ight)=38)

(Leftrightarrow-4x^2+5x-1+12x^2+44x+24-38=0)

(Leftrightarrow8x^2+49x-15=0)

( extΔ=49^2-4cdot8cdotleft(-15 ight)=2881)

VìΔ>0 cần phương trình gồm hai nghiệm riêng biệt là:

(left{eginmatrixx_1=dfrac-49-sqrt288116\x_2=dfrac-49+sqrt288116endmatrix ight.)


Đúng(1)
chudung133

bn ơi phần này làm vận dụng hằng đẳng thức đc k ạ


Đúng(0)

Tìm x biết :

a, 4.(18 - 5x) - 12.(3x - 7) = 15.(2x - 16) - 6(x + 14)

b, 5.(3x + 5) - 4.(2x - 3) = 5x + 3.(2x + 12) + 1

c, 2.(5x - 8) - 3.(4x - 5) = 4.(3x - 4) + 11

d, (3x + 2)(2x + 9) - (x + 2)(6x + 1) = (x + 1) - (x - 6)

e, (8x - 3)(3x + 2) - (4x + 7)(x + 4)= (2x + 1)(5x - 1) - 33


#Toán lớp 7
5
Lợi Lê

Noob ơi, bạn phải chuyển vào máy vi tính ý solve loại là ra x luôn, chỉ tội là hóng hơi lâu


Đúng(0)
☆ĐP◈Replay-Music

a, 4.(18 - 5x) - 12(3x - 7) = 15(2x - 16) - 6(x + 14)

=> 72 - 20x - 36x + 84 = 30x - 240 - 6x -84

=> (72 + 84) + (-20x - 36x) = (30x - 6x) + (-240 -84)

=> 156 - 56x = 24x - 324

=> 24x + 56x = 324 + 156

=> 80x = 480

=> x = 480 : 80 = 6

Vậy x = 6


Đúng(0)

Bài 1: tra cứu X biết

a) 4(18-5x)-12(3x-7)=15(2x-16)-6(x+14)

b) 5(3x+5)-4(2x-3) =5x+3(2x+12)+1

c) 2(5x-8)-3(4x-5)=4(3x-4)+11

d) 5x-34x-2<4x-3(5x-2)>=182

Các chúng ta giúp mink vs mink đang đề xuất gấp


#Toán lớp 8
3
Rinu

Mấy bài xích này căng vậy?


Đúng(0)
༄༂ßσssツミ★Lâm Lí Lắc★ (༺FAN๖ۣۜDoãn...

a)4(18 - 5x) - 12(3x - 7) = 15(2x - 16) - 6(x + 14)

72 - 20x - 36x +84 = 30x - 240 - 6x 84

-80x = -480

x = 6

b) 5(3x+5)-4(2x-3) =5x+3(2x+12)+1

15x + 25 - 8x + 12 = 5x + 6x + 36 + 1

15x + 25 - 8x + 12 - 5x - 6x - 36 - 1 = 0

-4x = 0

x = 0

c) 2(5x-8)-3(4x-5)=4(3x-4)+11

= 10x - 16 - 12x + 15 = 12x - 16 + 11

= -14x = -4

= x =(frac27)

d) 5x-34x-2<4x-3(5x-2)>=182

= 5x - 3 . <4x - 2(4x - 15x + 6)>

= 5x - 3 . (4x - 8x + 30x - 12)

= 5x - 12x + 24x - 90x + 36

= -73x + 36 = 182

=> -73x = 182 - 36 = 146

=> x = 146 : (-73) = -2

~Hok tốt~


Đúng(0)

Tìm x biết

1,(2x+5)(2x-7)-(-4x-3)^2=16

2,(8x-3)(3x+2)-(4x+7)(x+4)=(2x+1)-(5x-1)


#Toán lớp 8
4
Quân Nguyễn

ko nên "-" đâu mà lại là nhânđấy


Đúng(0)
Quân Nguyễn

giữa 2 ngoặc đó


Đúng(0)

Bài 1: kiếm tìm nghiệm của cácđa thức sau:

1, (x-4)2-(2x+1)2

2, x3+x2-4x-4

3, x3+x2+4

4, 2x3+5x2+5x+2

5, 6x4-5x3-38x2-5x+6

6, (8x+5)(4x+3)(2x+1)-9

7, (x-6)(x4)(x+1)(x-1)

8, (x+5)+(x+7)4-12

9, 3x4-7x2-10

10, (8x-7)(8x-5)(2x-1)(4x-1)-9


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Xuân Anh

1,(left(x-4 ight)^2-left(2x+1 ight)^2=left(x-4-2x-1 ight)left(x-4+2x+1 ight)=-3left(x+5 ight)left(x-1 ight).)

(orbregincasesx+5=0\x-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-5\x=1endcases)(mấy mẫu này vận dụng hàng đẳng thức lớp 8 mới hok)

2,(x^3+x^2-4x-4=left(x-2 ight)left(x^2+3x+2 ight)=left(x-2 ight)left(x+1 ight)left(x+2 ight))

(orbregincasesx=mp2\endcasesx=-1)

tương tụ lm tiếp nhe bi hùng ngủ quá rồi !


Đúng(0)

Giải pt

(1)4x^2+sqrt3x+1+5=13x)

(2)7x^2-13x+8=2x^2.sqrt<3>xleft(1+3x-3x^2 ight))

(3)x^3-4x^2-5x+6=sqrt<3>7x^2+9x-4)

(4)x^3-5x^2+4x-5=left(1-2x ight)sqrt<3>6x^2-2x+7)

(5)8x^2-13x+7=left(1+dfrac1x ight)sqrt<3>3x^2-2)


#Toán lớp 10
0

Tìm x

(2x-1)(x^3-x+1)=2x^3-3x^2+2

(8x-3)(3x+2)-(4x+7)(x+4)=(2x+1)(5x-1)


#Toán lớp 8
0

(8x-3)(3x+2)-(4x+7)(x+4)=(2x+1)(5x-1)


#Toán lớp 7
1
Trinh Khanh Linh

Ta có:(8x-3)(3x+2)-(4x+7)(x+4)=(2x+1)(5x-1)

⇔24x2+16x-9x-6-4x2-16x-7x-28=10x2-2x+5x-1

⇔20x2-16x-34=10x2+3x-1

⇔10x2-19x-33=0

⇔(x-3)(10x+11)=0

suy ra x-3=0⇔x=3 hoặc10x+11=0⇔x=(frac-1110)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm
firmitebg.com
firmitebg.com)


Design by
firmitebg.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Reading 9: Television Is One Of Man’S Most Important Means Of Communication

Tới giỏ hàngĐóng