JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Lim sinx/x khi x tiến tới 0


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
*

= 0tìm lim của những hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 lúc x tiến đến 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc nhị cos x khi x tiến cho tới 0 3. F(x)= (tan^3 x - 3 rã x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) lúc x tiến đến pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) khi x tiến cho 0 mong chúng ta giúp đỡ sớm, mình đề nghị gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình chưa rõ bí quyết đánh đúng. Chúng ta thông cảm nhé
*

= 0tìm lim của những hàm sau:1. Lim(1 - cos x. Căn bậc haicos 2x) / x^2 khi x tiến mang đến 0 2. Lim (x^2/ căn bậc hai1+x.sin x - căn bậc nhì cos x lúc x tiến cho tới 3. F(x)= (tan^3 x - 3 rã x)/cos(x+pi/6) .tìm lim f(x) khi x tiến mang đến pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= (1+x)^5 - (1+5x)/ (x^2+x^5) khi x tiến mang lại 0 mong chúng ta giúp đỡ sớm, mình cần gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình chưa rõ giải pháp đánh đúng. Các bạn thông cảm nhé
tớ sửa lại đề bài nhé1.lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^22.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos xlim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
tớ sửa lại đề bài xích nhé1.lim_x ightarrow0frac1-cosx.sqrcos2xx^2 2.lim_x ightarrow0fracx^2sqr1+x.sin x-sqrcos x 3.lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6 4.lim_x ightarrow0frac(1+x)^5-(1+5x)(x^2+x^5)đúng ko???????????
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan xcos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.sin(fracpi2-(x+fracpi6))=24
câu3 :lim_x ightarrowfracpi3fractan^3 x-3tan x{cos(x+fracpi6Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrowlim_x ightarrowfracpi3fractanx.(tan^2x-tan^2fracpi3)cos(x+fracpi6)Leftrightarrow -lim_x ightarrowfracpi3(tanx.(tanx+tanfracpi3))fracsin(x-fracpi3)(cosx.cosfracpi3.

Xem thêm: Đăng Nhập Một Lần. Truy Cập Tất Cả., Chính Sách Bảo Mật

sin(fracpi2-(x+fracpi6))
=24
có mấy con đánh nhưng mà ko dc .....................đó là fracpi3 và thừa một số ít chỗ ac.........dưới mẫu mã là phân tách cho cos(x+pi/6) đánh nhưng mà ko dc............
*

ADCT
*