Phenol là rất nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm OH link trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen
*

Lý thuyết Phenol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Phenol là số đông hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm OH links trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. Chú ý:Phân biệt thân phenol với ancol thơm (có vòng benzen cơ mà nhóm OH liên kết với C của nhánh). - thường chỉ xét phenol đơn giản và dễ dàng nhất là C6H5OH. Trong khi còn gồm crezol CH3–C6H4–OH, HO-C6H4-OH (o-catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol).

Bạn đang xem: Lý thuyết phenol

*

Công thức cấu tạo và phương pháp phân tử của phenol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Phenol ít tan trong nước lạnh, tan các trong nước nóng yêu cầu dùng để tách bằng phương thức chiết. - Là hóa học rắn, độc, lúc đặt lâu trong không khí bị tan rữa vì chưng hút ẩm và chuyển thành color hồng.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Cấu tạo của phân tử phenol

- nơi bắt đầu C6H5hút e tạo nên liên kết O-H vào phân tử phenol phân cực hơn links O-H của ancol bởi vì vậy H trong team OH của phenol năng động hơn H trong nhóm OH của ancol và biểu hiện được tính axit yếu (phenol có tên gọi khác là axit phenic). - Do tất cả hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa áp dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho cho mật độ e của vòng benzen nhất là các vị trío-, p-tăng lên đề nghị phản ứng chũm vào vòng benzen của phenol dễ hơn với ưu tiên vào vị trío-, p-. Bởi vậy nhóm OH và nơi bắt đầu phenyl vào phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau.

Xem thêm: 100+ Hình Đẹp Cho Bé Tập Tô Màu Cho Bé Tập Tô Màu, 200 Hình Đẹp Nhất Cho Bé Tập Tô Màu

*

2. đặc thù hóa học

a. Tính chất của group OH - tác dụng với kim loại kiềm:

C6H5OH + mãng cầu →C6H5ONa + 1/2H2

Phản ứng này dùng để làm phân biệt phenol cùng với anilin. - tác dụng với hỗn hợp kiềm:

C6H5OH + NaOH→C6H5ONa + H2O

Ancol không tồn tại phản ứng này chứng minh H của phenol linh động hơn H của Ancol và bệnh minh tác động của nơi bắt đầu phenyl cho nhóm OH. →Phản ứng này sử dụng để tách phenol khỏi hỗn hợp anilin và phenol tiếp đến thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với những axit táo bạo hơn:

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH + NaHCO3 C6H5ONa + HCl→ C6H5OH + NaCl

Phenol bị CO2đẩy thoát ra khỏi muối→phenol bao gồm tính axit yếu rộng axit cacbonic→phenol ko làm đổi màu quỳ tím. (dùng axit táo tợn đẩy axit yếu thoát ra khỏi muối để chứng minh trật từ bỏ tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C6H5O-có tính bazơ.

*

b. Phản bội ứng chũm vào vòng benzen - thay Brom: phenol tác dụng với hỗn hợp brom tạo ra 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng:

*

→Phản ứng này dùng làm nhận biết phenol lúc không có mặt của anilin và bệnh minh tác động của team OH đến tài năng phản ứng của vòng benzen. - cầm Nitro: phenol tác dụng với HNO3đặc có xúc tác H2SO4đặc, đun nóng tạo nên 2,4,6 - trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý:Ngoài phenol, toàn bộ những chất thuộc một số loại phenol mà còn nguyên tử H tại phần o, p. So với team OH đều có thể tham gia vào 2 làm phản ứng thế brom và rứa nitro. c. Làm phản ứng sinh sản nhựa phenolfomanđehit

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Từ bỏ benzen

C6H6→ C6H5Cl→C6H5ONa→C6H5OH C6H6→C6H5CH(CH3)2→C6H5OH

2. Chưng đựng nhựa than đá