1 đvC =$dfrac112$ cân nặng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

Đang xem: Nguyên tử khối bari

Lời giải của GV firmitebg.com

Nguyên tử khối của Bari là 137 đvC

Mà 1 đvC = $dfrac112$khối lượng nguyên tử C = $dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$

=> 137 đvC = $137.dfrac112.1,9926.10^ – 23,,gam$ = 2,275.10-22 gam

Đáp án buộc phải chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử của yếu tắc X tất cả nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử yếu tắc hiđro, sẽ là nguyên tử nhân tố nào? cho thấy số p. Và số e vào nguyên tử X.

Cho những nguyên tố chất hóa học sau: Hiđro (H); Natri (Na); Cacbon (C); Clo (Cl); Magie (Mg); sắt (Fe); Nhôm (Al). Số nguyên tố kim loại là:

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa bên Intracom – è cổ Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.


READ: Bảng Tuần Hoàn chất hóa học Lớp 8 Trang 42, Bảng Hóa Trị 8 Trang 42