Cách giải bài bác tập Định hình thức Ôm đến đoạn mạch nối liền và tuy vậy song hay, cụ thể

A. Phương thức & Ví dụ

Định mức sử dụng ôm đến toàn mạch:

*

Mạch năng lượng điện mắc nối tiếp các năng lượng điện trở:

Liên quan: đoạn mạch tiếp liền và đoạn mạch song song

*

Mạch điện mắc tuy vậy song các điện trở:

*

Ví dụ 1: Hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện chũm U = 12V. đầu tiên R1, R2 mắc tuy vậy song, cái điện mạch chính Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc nối tiếp, chiếc điện vào mạch In = 2,4A. Kiếm tìm R1, R2.

Bạn đang xem: Mạch điện mắc song song

Hướng dẫn:

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi:

+ :

*

+ :

*

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 5x + 6 = 0

*

Ví dụ 2: cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, cường độ qua mạch bao gồm I = 2A. Kiếm tìm cường độ loại điện qua từng năng lượng điện trở.

*

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

*

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R1:

*

Cường độ loại điện qua điện trở R2, R3:

*

Ví dụ 3: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết UMN = 18V, cường độ cái điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

*

a) R1 nếu R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 ví như R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu điện cụ giữa hai đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ cái điện qua R3:

*

Cường độ loại điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu điện núm giữa nhị đầu R1: U1 = UMN U2 = 18 12 = 6V.

Điện trở của R1:

*

b) Hiệu điện ráng giữa hai đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện chũm giữa nhị đầu R1: U1 = UMN U2 = 18 2 = 16V.

Cường độ dòng điện qua R1:

*

Cường độ cái điện qua R3:

*

Điện trở của R3:

*

Ví dụ 4: mang đến đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, độ mạnh qua mạch chính I = 3A. Tìm:

*

a) UAB.

b) Hiệu điện cố hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bởi tụ điện C = 2μF. Tìm năng lượng điện của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

*

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

*

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

*

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 U3 = 2 3 = -1V.

d) Q = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: cho đoạn mạch như hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Tìm kiếm cường độ cái điện qua từng năng lượng điện trở.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Học Kỳ 2, Top 10 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 1 Có Đáp Án

*

Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*

Cường độ dòng điện qua R1:

*

*

Cường độ mẫu điện qua R2:

*

Hiệu điện nắm giữa nhì đầu năng lượng điện trở R3 cùng R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ cái điện qua R3:

*

Cường độ dòng điện qua R4:

*

Ví dụ 6:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Lúc K mở hoặc đóng, cường độ dòng điện qua R4 là như nhau. Tính R4 với hiệu điện gắng hai đầu R4.

*

Hướng dẫn:

lúc K đóng, mạch năng lượng điện được vẽ như hình a; lúc K mở, mạch năng lượng điện được vẽ như hình b:

*
*

khi K đóng, ta có:

*
*

khi K mở, ta có:

*

*
*

tự (1) với (2), ta có:

*

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

*

B. Bài xích tập

Bài 1: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số ấy R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ chiếc điện qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 2: mang lại mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB với hiệu điện nạm giữa hai đầu những điện trở.

*

Bài 3: cho mạch điện như hình vẽ. Trong các số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB và cường độ mẫu điện chạy qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 4: Hai năng lượng điện trở R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu được cường độ mẫu điện về tối đa là 1A và 1,2A. Hỏi cỗ hai điện trở chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu nếu chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) tuy nhiên song.

Bài 5: mang lại mạch điện như hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) khi K mở, hiệu điện cố gắng giữa C, D là 2V. Tìm R1.

b) khi K đóng, hiệu điện nạm giữa C, D là 1V. Tìm R4.

*

Bài 6: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) đến R4 = 2Ω. Tính độ mạnh qua CD.

b) Tính R4 khi cường độ qua CD là 0.

*

Dạng 1: Cách tính năng lượng điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch tuy nhiên song, mạch cầu Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu Trắc nghiệm Định giải pháp Ôm mang lại đoạn mạch thông suốt và tuy nhiên song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế Trắc nghiệm tìm kiếm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế 50 bài xích tập trắc nghiệm Định mức sử dụng Ôm mang đến đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R bao gồm đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài bác tập trắc nghiệm Định nguyên lý Ôm mang lại đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R gồm đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 trên firmitebg.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm thiết bị lý 11 bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác