*

Giới thiệu

Báo cáo tổng kết công tác làm việc năm giành cho cá nhân

Để trình bày những sự việc đã triển khai và chưa triển khai được trong thời hạn qua và mục tiêu, trách nhiệm được đặt ra cho năm tiếp đến một giải pháp cụ thể, chi tiết mời các bạn tham khảo Báo cáo tổng kết công tác làm việc năm trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tổng kết

Báo cáo các kết quả cá nhân

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu report tổng kết công tác làm việc năm

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm mới nhất

Mẫu báo cáo tổng kết công tác làm việc năm dành riêng cho các cá thể tham khảo, nghiên cứu, tự hoàn thiện để sở hữu được phiên bản báo cáo công tác làm việc năm của chính mình được hoàn thiện, cụ thể và ví dụ nhất. Mời chúng ta tham khảo.

Nội dung cơ bạn dạng của report tổng kết công tác năm như sau:

TÊN CƠ quan ......................... Số: ……./BC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc ---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm….

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm….

Mở đầu:

Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Nội dung:

I. Tổng kết công tác năm…

Nêu các kết quả đã có tác dụng được.

Phân tích nhận xét ưu điểm yếu đã làm cho được.

Những bài học kinh nghiệm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải tiến hành trong năm…

Những trách nhiệm chính đề nghị làm, những chỉ tiêu.

Các biện pháp tổ chức thực hiện.

Các kiến nghị lên cung cấp trên.

III. Kết luận: Nêu những hiệu quả công tác chủ yếu trong năm, tự dấn xét tiến công giá: Tốt, Xuất sắc, dứt kế hoạch cung cấp trên giao…

Nơi nhận:

- ................

- lưu lại văn thư

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký tên, đóng góp dấu)

 

Các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo tổng kết năm cơ phiên bản sau đây, tùy vào tình hình thực tế của từng ban ngành mà chúng ta linh động đổi khác cho phù hợp:

Mẫu report tổng kết công tác làm việc năm cho Cá nhân

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..

Họ cùng tên:.........................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................

Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức).........................

Nhiệm vụ được giao: (Ghi thay thể công việc được giao vào năm)

-.......................................................................................................................

-.......................................................................................................................

Tình hình triển khai các mặt công tác của tôi trong năm .................. Như sau:

Tự đánh giá việc chấp hành những chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật của phòng nước; quy chế của Ngành, Nội quy của <Đơn vị công tác>; thâm nhập các trào lưu thi đua do chính quyền và những đoàn thể phạt động; thực hiện đăng ký kết thi đua vào năm.Tự reviews mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã có tác dụng được, những việc chưa làm cho được theo chương trình công tác đã nêu trong phiên bản đăng cam kết thi đua đầu năm).Nêu rõ sáng tạo độc đáo cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được tiến hành trong năm, cách tân sản xuất,....tại khu vực công tác:Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cấp trình độ trình độ nghiệp vụ, thiết yếu trị, tin học, ngoại ngữ, ......).Phẩm hóa học đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:...............................

Trên đây là bạn dạng tự tiến công giá công dụng công tác, học tập, tu chăm sóc của bản thân tôi trong năm 201..-201... Tôi rất hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin tình thật cảm ơn.

Xem thêm: Vector Cô Giáo Vector & Psd, Hơn 1000 Vectơ Cổ Điển Và Cô Giáo, Miễn Phí

Tự tiến công giá, đề xuất được bộ quà tặng kèm theo danh hiệu thi đua:......................

Ý kiến đóng góp của Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo