Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (78.77 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Mẫu ý kiến phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

---………., ngày…tháng…năm…ĐƠN XIN Ý KIẾN PHỤ HUYNH

(V/v: Xin chủ kiến của phụ huynh học tập sinh/sinh viên trường…………. Về…………..) Kính gửi: – Ơng/Bà……… – Phụ huynh

của………

– địa thế căn cứ Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009;– Căn cứ….;

Tên tôi là:……… Sinh ngày…. Tháng…… năm………Giấy CMND/thẻ CCCD số:……… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh,TP):……….

………………(Bạn trình bày hồn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đối chọi xin chủ kiến của phụ huynhhọc sinh, đó rất có thể là việc lấy ý kiến tổ chức chuyển động ngoại khóa, du lịchlớp/trường,…)

Do vậy, tôi làm đối chọi này để mang ý kiến của Ông/Bà về việc………..Cụ thể:

1./………..

2./………. (Bạn giới thiệu các thắc mắc để lấy ý kiến của phụ huynh, ví dụ, ví như tổchức phượt ngoại khóa, bạn có thể sử dụng những thắc mắc về địa điểm du định kỳ màphụ huynh ước ao muốn, thời gian, ngân sách chi tiêu phải quăng quật ra. Bạn nên đưa ra một số trong những phươngán trả lời rõ ràng để cha mẹ lựa chọn, có thể kèm theo “những giải pháp khác (nếucó, ghi rõ ý kiến phiên bản thân)”)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)


giấy tờ thủ tục hành thiết yếu t biểu mẫu

Tài liệu liên quan


*
mẫu mã - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng 1 19 51
*
chủng loại phiếu đk xin ý kiến tập thể lãnh đạo bộ 2 2 8
*
chủng loại - Tổng hợp chủ ý nhận xét về quần chúng xuất sắc ưu tú xin vào Đảng.doc 1 12 22
*
Những vụ việc cần xin ý kiến về sự việc án lý lẽ quản lí ngoại thương 5 501 0
*
thông tin xin chủ kiến cổ đông và để cử ứng cử 2012 4 525 0
*
Công văn về câu hỏi xin ý kiến so với các khuyến cáo NTBs về năng lượng điện tử- hóa chất- otoo trong thương lượng NaMa 5 1 2
*
xin y kien 16 334 0
*
Biểu chủng loại " Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam" 2 1 3
*
Mẫu đối kháng xin đk thuốc bảo vệ thực đồ gia dụng 2 832 0
*
Mẫu 1-1 xin xuất (hoặc nhập) mối cung cấp gen cây cỏ quí hiếm 1 416 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(7.74 KB - 1 trang) - Mẫu solo xin chủ kiến phụ huynh
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Các Bài Toán Giải Phương Trình Lớp 8 Nâng Cao, Bài Toán Giải Phương Trình Lớp 8 Nâng Cao

×