PC GAMING firmitebg.com SHARK S31 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/RTX 2060/600W)
- giá chỉ bán: 18.099.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
GIẢM 700.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ KM+ bàn phím cơ Edra EK387L Blue/Red/Brown SW trị giá 519.000đ (KBED176/KBED177/KBED178)+ loài chuột game Motospeed V30 RGB trị giá 199.000đ (MEMO012)+ Bàn di chuột Gaming trị giá 89.000đ (PADM693)
*

*

*

PC GAMING firmitebg.com SHARK S28 (i5 12400F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3060/650W)
- giá chỉ bán: 24.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng: tương tác
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S27 (i5 12400F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/550W)
- giá bán bán: 21.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S20 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/RTX 2060/600W)
- giá chỉ bán: 17.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S19 (i5 11400F/B560/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 15.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S12 (i5 11400F/B560/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán bán: 14.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S11 (i5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 16.599.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S10 (i5 12400F/B660/16GB RAM/250GB SSD/RTX 3060/700W)
- giá bán: 24.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S08 (i5 12400/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3060 TI/700W)
- giá chỉ bán: 27.199.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S09 (i5 12600K/B660/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3060/750W)
- giá bán bán: 38.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S07 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 17.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S06 (i5 11400F/B560/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 16.499.000₫
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S04 (i5 12400F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3060/650W)
- giá bán bán: 24.699.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S03 (i5 12400F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3050/600W)
- giá bán: 20.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S02 (i5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 16.899.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK S01 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 16.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com PRO 041 (i5 12400F/B660/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 Ti/550W)
- giá bán: 17.099.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com VALORANT PLUS (I5 12400F/B660/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá bán bán: 16.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T12 (i3 10105F/H510/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1050 TI/450W)
- giá bán: 10.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com FALCON F03 (i7 12700F/B660/16GB RAM/500GB SSD/RTX 3070TI/850W)
- giá bán: 40.499.000₫
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T13 (i3 10105F/H510/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán bán: 11.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T03 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán: 13.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T05 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1050 TI/450W)
- giá bán: 9.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T09 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá bán bán: 12.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T06 (i3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá chỉ bán: 12.999.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T10 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660S/550W)
- giá bán bán: 13.399.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T07 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GTX 1030/500W)
- giá bán: 8.599.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng: liên hệ
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T11 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1050TI/450W)
- giá bán bán: 11.699.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T02 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1650/450W)
- giá chỉ bán: 12.299.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com TIGER T08 (i3 10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/GT 1030/500W)
- giá bán bán: 8.499.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com 035 (I3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/RX 6500 XT/500W)
- giá chỉ bán: 13.299.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá bèo nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số thành phầm
PC GAMING firmitebg.com 037 (I3 12100F/H610/8GB RAM/500GB SSD/GTX 1050TI/500W)
- giá chỉ bán: 11.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com ESPORTS S1 (R5 4650G/B550/8GB RAM/500GB SSD/RADEON VEGA/550W)
- giá bán bán: 9.399.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com THOR (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá bán bán: 13.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng: liên hệ
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com SHARK V1 (i3 12100F/H610/8GB RAM/250GB SSD/GTX 1660 SUPER/550W)
- giá bán: 13.799.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá thấp nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm

PC GAMING firmitebg.com LIQUID WATERCOOLING L01 LIMITED EDITION (i9 12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3080/1000W)


PC GAMING firmitebg.com LIQUID WATERCOOLING L01 LIMITED EDITION (i9 12900K/Z690/32GB RAM/500GB SSD/RTX 3080/1000W)
- giá bán bán: 88.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá tốt nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
PC GAMING firmitebg.com WOLF W01 (G7400/H610/8GB RAM/256GB SSD/GT 1030/450W)
- giá bán bán: 9.499.000₫ <Đã bao gồm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
CPU: Intel chip core i9 12900K Mainboard: z690 RAM: 32GB SSD: 2TB VGA: RTX 3080 PSU: 850w 80 Plus Gold Wifi: có Hệ điều hành: Dos Bluetooth: tất cả
PC Gigabyte Aorus model X (i9-12900K/Z690/32GB RAM/2TB SSD/RTX3080/WL+BT/No OS) (GB-AMXI9N8A-2171)
- giá chỉ bán: 85.999.000₫ <Đã bao hàm VAT>
- giá rẻ nhất:
- Bảo hành:36 Tháng
- Kho hàng:
Thông số thành phầm

Là một game thủ hay dễ dàng chỉ là một trong những người thích gameplay PC thì ai ai cũng mong ước ao sở hữu cho khách hàng một máy bộ tính game play xịn sò. Nhưng với sự phát triển của công nghệ hiện nay, để download một máy bộ PC gaming khủng có chức năng cân hết các tựa game đồng nghĩa tương quan với câu hỏi bạn phải ném ra một ngân sách không hề nhỏ. Vậy làm nạm nào nhằm lựa lựa chọn một chiếc máy đùa game cấu hình tốt tuy nhiên giá lại rẻ? Hãy nhằm firmitebg.com khiến cho bạn nhé !

Lựa chọn máy tính xách tay chơi game theo tiêu chuẩn nào ?

Trong một bộ máy tính nói bình thường hay PC gaming nói riêng, tất cả các linh kiện máy tính đều vào vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết thiếu bất cứ linh kiện nào. Tuy nhiên,có một trong những yếu tố đưa ra quyết định đến sức mạnh của một bộ máy tính chơi game bạn cũng cần lưu ý khi kiến thiết cấu hình tương xứng với mình.

Bạn đang xem: Máy tính chơi game 10 triệu

Xây dựng máy bộ chơi game ra sao ?

Card đồ gia dụng họa

Tương từ bỏ như PC xây cất đồ họa, cùng với một cỗ máy chơi game, card đồ gia dụng họa ( VGA) nhập vai trò đưa ra quyết định của vấn đề xử lý hình ảnh đồ họa của tựa game các bạn chơi sau đó xuất ra màn hình. Đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều duy nhất tới trải nghiệm chơi game của bạn. Để hoàn toàn có thể chơicác tựa trò chơi online khủng hiện thời như PUBG, GTA V tốt COD thì chúng ta cũng phải gồm một cái card hình ảnh tương xứng bắt buộc không !

Bộ vi xử trí CPU

Thông hay khi mua máy tính xách tay chơi game, mọi bạn chỉ chăm chú tới GPU của vga mà quên đi vấn đề phải tăng cấp CPU lên làm sao để cho tương xứng. Ví như chỉ để ý tới việc lắp vga quá khủng trong những lúc CPU lại quá cùi, không đáp ứng đủ sẽ gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai. Điều đó là lời giải thích cho bài toán có những bộ máy chơi game khủng, vô cùng thông minh nhưng lại lờ lững như rùa. Trong thừa trình họ chơi game, CPU và đồ họa sẽ cùng hoạt động nhưng mỗi phần tử sẽ nhập vai trò khác nhau. Nếu như CPU vào vai trò xử lý toàn bộ các lệnh mà chúng ta thao tác thì card vga sẽ đồng thời vẽ lên toàn bộ các thao tác làm việc đó. Bởi vì vậy nếu như hai phần tử này cọc cạch đối với nhau sẽ tạo ra hiện tượng giật lag khi tập luyện game.

Core I5 11400 là tuyển lựa khá ổn cho thông số kỹ thuật pc gaming năm 2021

Vậy nên lựa chọn CPU nào để chơi game? những con cpu phổ biến dành riêng cho các máy bộ chơi trò chơi phổ thông bây chừ đáp ứng được số đông các tựa game rất có thể kế cho tới nhứIntel vi xử lý core I3 9100 giỏi I5 9400F. Trong khi các chúng ta cũng có thể lựa chọn những sản phẩm thời thượng để xây dựng rất nhiều con quái vật phần cứng như I7 8700 tốt I9 9900.

RAM

Để rất có thể chơi các tựa game phổ biến hiện nay, cỗ máy tính chơi game của công ty bắt buộc phải gồm dung lượngRAMtừ 8gb trở lên. Với những tựa game offline bự thì số lượng này đã là 16gb. Mặc dù một số tựa trò chơi cũ chỉ yêu cầu 4gb, nhưng chắc chắn chắn các bạn sẽ không mong mỏi xây dựng cấu ngoài ra vậy nếu như muốn sử dụng thọ dài.

Thiết bị lưu lại trữ

Chưa khi nào giá SSD xuống phải chăng như hiện nay nay. Hãy tranh thủ tăng cấp cho cỗ máy PC gaming của chính bản thân mình một dòng ở SSD để lưu trữ game. Tin tôi đi, SSD sẽ giúp nâng cấp tốc độ truyền tải cao hơn nữa rất nhiều, khả năng load game cũng sẽ nâng cao rõ rệt đấy

Máy tính game play tại firmitebg.com

firmitebg.comlà địa chỉ cung cấp cho máy tính gameplay khủng giá bán rẻuy tín unique nhất hiện nay nay. Đến với bọn chúng tôi, các chúng ta cũng có thể sở hữu một bộ máy tính nghịch game tốt , hàng bao gồm hãng, bắt đầu 100% cùng với giá chỉ còn 9 triệu đồng. Quanh đó ra, shop chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng các máy bộ tính với các linh kiện thời thượng nhất trên thị phần trong nước với quốc tế. Hãy để chúng tôi giúp bạn sở hữu một thiết bị chơi game đáp ứng đủ các nhu cầu chơi trò chơi của bạn.

Các bộ máy tính chơi game trọn cỗ theo thông số kỹ thuật dựng sẵn của firmitebg.com được các kĩ thuật viên giàu kinh nghiệm của shop chúng tôi lựa chọn, đo lường và tính toán sao cho phù hợp nhất. Đây là lựa chọn tương thích nhất cho mọi bạn chưa có kinh nghiệm chọn lựa phần cứng nhưng ước muốn có được máy bộ cấu hình mạnh, chi tiêu hợp lý để trải nghiệm chơi game tốt nhất. Các bạn cũng có thể lựa lựa chọn theo mức giá từ thấp mang đến cao nhằm lựa chọn máy bộ phù hợp độc nhất vô nhị với mình.

PC gaming giá bèo dưới 10 triệu đồng

Trong mức ngân sách từ 8 triệu mang đến 10 triệu đồng, bạn có thể lựa lựa chọn những cấu hình máy tính dưới đây để có thể kết hợp game play online dịu hàng hay làm cho các công việc văn chống cơ bản

Máy tính đùa game giá tốt tại firmitebg.com

PC gaming 15 triệu

Đây là mức giá mà chúng ta cũng có thể xây dựng cho bạn một cấu hình máy tính nghịch game cỡ trung bình với hiệu năng khá giỏi khi chơi những tựa game online tương tự như offline. Tham khảo một số cấu hình pc gaming 15 triệu được dựng sẵn trên firmitebg.com

PC gaming cao cấp

Ngoài những thông số kỹ thuật phổ thông hay tầm trung, firmitebg.com còn triển khai tương đối nhiều các cấu hình pc gaming thời thượng với số đông linh kiện mạnh khỏe nhất đi cùng hệ thống tản nhiệt độ nước custom mang lại hiệu năng khủng giành riêng cho đối tượng người sử dụng chuyên nghiệp, có nhu cầu xử lý các bước cao.

Xem thêm: Cây Xạ Đen: Tác Dụng Của Cây Xạ Đen Khô Ng? Ai Không Nên Dùng

Một tuyển lựa khác dành cho bạn đó chính là máy đùa game đồng bộ theo hãng. Đây là các cỗ máy được lắp ráp theo các chi tiết đồng cỗ nhất của những thương hiệu ASUS, GIGABITE, MSI..

Còn nếu như là 1 tay sành sỏi, một lão xóm về phần cứng, các chúng ta có thể xây dựng bộ máy tính game play tùy biến chuyển theo các linh phụ kiện bạn muốn. Đây hẳn sẽ là 1 trong những trải nghiệm thú vị đúng không nào !

Tại sao đề nghị mua máy tính chơi game tại firmitebg.com?

firmitebg.com là yêu thương hiệu cung ứng máy tính chơi game, máy tính xách tay gaming giá thấp tại thủ đô với các tiêu chí : khẳng định hàng chính hãng, Đảm bảo hóa học lượng, khẳng định đúng thông số kỹ thuật và mẫu mã mã

Cùng với đó là các cơ chế vô thuộc hấp dấn dành cho khách hàng

Hoàn tiền 100% nếu thành phầm không đúng với đối chọi đặt hàngGiao sản phẩm miễn phí lên đến 35kmChế độ bảo hành nhanh gọn, đúng đắn với dịch vụ bh tại nhàĐội ngũ kỹ năng viên, support viên chăm nghiệp, đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng hàngHỗ trợ trả dần 0% qua thẻ tín dụng thanh toán Visa, Master Card