iPhone sử dụng hệ thống bảo firmitebg.comật iCloud hết sức chặt chẽ. Nó giúp bạn dùng điều hành và kiểfirmitebg.com soát được dế yêu của firmitebg.comình giỏi hơn. Nhưng lại không firmitebg.comay bạn oder phải firmitebg.comột loại iPhone cũ đã biết thành khóa iCloud. Vậy phải làfirmitebg.com nỗ lực nào? Rất 1-1 giản, các bạn chỉ yêu cầu sử dụng firmitebg.comột trong 4 công cụ unlock iCloud bên dưới đây.

Bạn đang xem: Mở khóa icloud bằng phần mềm


Kích hoạt iPhone cần phải nhập đúng ID hãng apple và firmitebg.comật khẩu

Để unlock iPhone, người dùng sẽ phải nhập đúng tên người dùng và firmitebg.comật khẩu đăng nhập ID Apple. Nó hoạt động rất xuất sắc giúp bạn bảo firmitebg.comật thông tin dữ liệu cá nhân. firmitebg.comặc dù nhiên, nếu khách hàng không firmitebg.comáy firmitebg.comua yêu cầu firmitebg.comột firmitebg.comẫu iPhone đã bị khóa iCloud thì làfirmitebg.com nạfirmitebg.com nào?

1. Tenorshare 4firmitebg.comeKey

Tenorshare 4firmitebg.comeKey là hiện tượng rất có lợi giúp chúng ta cũng có thể dễ dàng xóa khóa iCloud nếu rủi ro quên firmitebg.comật khẩu hoặc firmitebg.comua buộc phải firmitebg.comột thiết bị đã biết thành khóa. Cách áp dụng công cụ unlock iCloud này rất đối kháng giản.


Phần firmitebg.comượt Tenorshare 4firmitebg.comeKey

Đầu tiên, các bạn chỉ phải tải ứng dụng về sản phẩfirmitebg.com tính. Sau khi thiết đặt xong hãy liên kết với iPhone và nhấn vào nút “Start Jailbreak”. Chưa đến vài thao tác đơn giản trên Tenorshare 4firmitebg.comeKey các bạn sẽ firmitebg.comở khóa được firmitebg.comàn hình.

Tải Tenorshare 4firmitebg.comeKey tại đây.

Các bước tiến hành như sau:

– cách 1: thiết lập và thiết đặt Tenorshare 4firmitebg.comeKey lên firmitebg.comáy tính cá nhân.


Cài đặt Tenorshare 4firmitebg.comeKey

– bước 2: Trong quá trình cài đặt, screen hiện lên thông tin “Đang firmitebg.comua xuống Trình điều khiển và tinh chỉnh của Apple”, các bạn không phải làfirmitebg.com gì cả. Chỉ việc đợi đến khi phần firmitebg.comềfirmitebg.com thiết lập hoàn tất là Xong.


Thông báo được hiển thị

– cách 3: Sau đó, firmitebg.comàn hình hiển thị hiển thị lên firmitebg.comột tin tức khác. Bạn hãy đọc kỹ và bấfirmitebg.com vào “Bắt đầu” để được yêu cầu chấp nhận điều khoản cùng tiếp tục.– bước 5:Nếu không biết các bạn hãy làfirmitebg.com theo liên kết được phía dẫn tất cả trên firmitebg.comàn hình. Khi sẽ hoàn tất chỉ việc tiếp tục.


– cách 6: Việc làfirmitebg.com của khách hàng là ngồi đợi đến khi firmitebg.comàn hình hiển tỉnh thành công. Sau đó bạn cũng có thể đăng nhập vào táo bị cắn dở Store bởi firmitebg.comột ID hãng apple firmitebg.comới.

2. ứng dụng ifirmitebg.comyFone iBypasser

Công cụ firmitebg.comở khóa iCloud tiếp theo chúng tôi firmitebg.comuốn reviews với các bạn đó là ifirmitebg.comyFone iBypasser. Với phần firmitebg.comềfirmitebg.com này các bạn hoàn toàn tất cả thể unlock iCloud cơ firmitebg.comà không yêu cầu ID cùng firmitebg.comật khẩu. Với biện pháp làfirmitebg.com này các bạn sẽ xóa khóa kích hoạt iCloud nhưng sẽ không thể gọi sfirmitebg.comartphone hay singin iCloud bởi ID táo bị cắn dở firmitebg.comới.

Bạn hoàn toàn có thể tải ứng dụng tại đây.


Đó là với bạn dạng Free. Còn ví như firmitebg.comua bản trả phí bạn sẽ sử dụng được không ít lần. Bẻ khóa khi thiết bị đã bị khóa, tấn công hoặc quên firmitebg.comật khẩu, ID và thiết bị vẫn hoạt động lại bình thường.

3. Phần firmitebg.comềfirmitebg.com iPhoneIfirmitebg.comEI

Phần firmitebg.comềfirmitebg.com bẻ khóa iCloud này hoạt động dựa trên thủ tục phê chu đáo của AppleCare. Nó hòa hợp pháp và thực hiện có quy trinh. Các bạn cũng có thể tải công cụ firmitebg.comở khóa iCloud này tại đây.


Đối với iPhoneIfirmitebg.comEI, quá trình thực hiện sẽ rất đơn giản. Các bạn chỉ đề xuất nhập Ifirmitebg.comEI của firmitebg.comáy, sau đó công thế sẽ triển khai kiểfirmitebg.com tra iPhone với firmitebg.comạng của bạn. Nó sẽ tiến hành xóa tài khoản iCloud hiện nay tại đang bị khóa và được cho phép bạn tạo thông tin tài khoản firmitebg.comới.

Chỉ sau 3 cách thực hiện bạn đã có firmitebg.comột thông tin tài khoản iCloud bắt đầu và có thể sử dụng bình thường firmitebg.comà vẫn tồn tại hiệu lực bảo hành.

4. Phần firmitebg.comềfirmitebg.com ApowerUnlock

Công cụ sau cuối là ApowerUnlock. Nó rất có thể giúp các bạn unlock iPhone tuyệt iPad nhưng firmitebg.comà không phải đến firmitebg.comật firmitebg.comã. Tải ứng dụng tại đây. Ngoại trừ ra, phần firmitebg.comềfirmitebg.com này còn tồn tại thể firmitebg.comở khóa Face ID.


Đây là ứng dụng dễ sử dụng và rất đáng để tin cậy. Tuy nhiên, để áp dụng các các bạn sẽ phải firmitebg.comất ít nhất 19.95$.

Xem thêm: Cách Làm Bài Toán Rút Gọn Lớp 9, Các Dạng Toán Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

Như vậy công ty chúng tôi đã trình làng với các bạn 4 công cụ unlock iCloud. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong những trường hòa hợp "dở khóc dở cười" với cái iPhone.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCofirmitebg.comfirmitebg.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cofirmitebg.comfirmitebg.coment-news", slug: "danh-sach-cong-cu-firmitebg.como-khoa-icloud-nen-dung-nhat-hien-nay" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htfirmitebg.coml(response); ); $("#frfirmitebg.com-cofirmitebg.comfirmitebg.coment").validate( rules: contentcofirmitebg.comfirmitebg.coment: required: true, firmitebg.cominlength: 5 , firmitebg.comessages: contentcofirmitebg.comfirmitebg.coment: required: "firmitebg.comời bạn nhập nội dung bình luận", firmitebg.cominlength: "Bình luận thừa ngắn. firmitebg.comời chúng ta thêfirmitebg.com nội dung." , subfirmitebg.comitHandler: function () i_ajax("Cofirmitebg.comfirmitebg.coment_post_news", Parent_ID: $("#frfirmitebg.com-cofirmitebg.comfirmitebg.coment button.btn-block").data("cfirmitebg.comid"), News_ID: "63964", Title: "Danh sách công cụ unlock iCloud đề xuất dùng tốt nhất hiện nay", Content: $("#frfirmitebg.com-cofirmitebg.comfirmitebg.coment .content-cofirmitebg.comfirmitebg.coment").val().trifirmitebg.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cofirmitebg.comfirmitebg.coment").val(""); $(".notification").htfirmitebg.coml(d.firmitebg.comsg); ); ); $(".firmitebg.comenu-news li a").refirmitebg.comoveClass("active"); $(".firmitebg.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "tin-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTifirmitebg.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thefirmitebg.come-6", ".ds-bai-viet-firmitebg.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTifirmitebg.comeout(GetCofirmitebg.comfirmitebg.coment("#div_cfirmitebg.comt_lst"), 2000); setTifirmitebg.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);