Câu hỏi :

Một máy cất cánh phản lực có trọng lượng 50 tấn, lúc hạ cánh vận động chậm dần rất nhiều với vận tốc 0,5m/s2. Độ mập của lực hãm là:


*