Một ô tô có khối lượng 1200 kg vận động đều qua 1 đoạn mong vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hỏi áp lực đè nén của ô tô vào mặt con đường tại điểm tối đa (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết nửa đường kính cong của đoạn mong vượt là 50m. Mang g = 10m/s2.

Bạn đang xem: Một ô tô có khối lượng 1200kg

A. 11 760 N

B. 11 950 N

C. 14 400 N

D. 9 600 N.


Chọn lời giải D.

Giải thích: Đổi 36 km/h = 10 m/s.

Các lực tính năng lên đồ gia dụng được biểu diễn trên hình mẫu vẽ (lực hướng trung ương là thích hợp lực của trọng lực và phản bội lực lên ô tô):

*

Áp dụng định phép tắc II Newton, ta có: $overrightarrowP + overrightarrowN = m.overrightarrowa$

Hay $overrightarrowF_ht = m.overrightarrowa = overrightarrowP + overrightarrowN$

Chọn trục Ox là trục hướng tâm, chiều dương hướng về phía tâm quỹ đạo.

Xem thêm: Khái Niệm Và Phân Loại Các Loại Hình Nghiên Cứu Khoa Học, Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì

Chiếu lên phương phía tâm: phường – N = Fht= $m.fracv^2r$

$Leftrightarrow $ N = p - $m.fracv^2r$ = 1200.10 - $1200.frac10^250$ = 9 600 N.


Xem toàn bộ: Giải bài xích 14 đồ gia dụng lí 10: Lực hướng tâm


Trắc nghiệm thứ lý 10 bài xích 14: Lực hướng trọng tâm
Từ khóa tra cứu kiếm Google: trả lời câu 5, gợi ý câu 5, bí quyết làm câu 5 bài xích 14 lực hướng trọng điểm

Giải những bài xích tập khác


Bình luận


Giải bài xích tập đa số môn khác


Giải SGK 10 Kết nối tri thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải thứ lí 10 liên kết tri thức
Giải chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học tập 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 kết nối tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế pháp luật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an toàn 10 liên kết tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế technology 10 kết nối tri thức
Giải technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng chế
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập một chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải đồ lí 10 chân trời sáng tạo
Giải hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology trồng trọt 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục thể chất 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải đồ gia dụng lí 10 cánh diều
Giải chất hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng bình yên 10 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế technology 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 cánh diều
Giải tiếng Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học tập 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học tập 10
Trắc nghiệm thiết bị lý 10
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án đồ dùng lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử vẻ vang 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ đồng hồ Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk đồ dùng lí 10
Giải sgk sinh học tập 10
Giải sgk lịch sử 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10
Giải sgk giờ anh 10 mới
*

Kết nối: