toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1 Nguyên tử khối của tiến thưởng Au bởi 197 đvC tìm khối lượng bằng gam của quà tìm cân nặng bằng gam của 9 Au


*

Câu 4: Nguyên tử khối là

A. Cân nặng của nguyên tử tính bởi gam. B. Cân nặng của phân tử tính bằng đvC.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của au

C. Trọng lượng của nguyên tử tính bởi đvC. D. Cân nặng của phân tử tính bởi gam


*

Bài tập 1:

a. Tính xem trọng lượng bằng gam của 1 đơn vị cacbon bằng bao nhiêu ? Biết trọng lượng của nguyên tử carbon bởi 1,99.10-23 gam.

b.Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Fe, nguyên tử Al

(Biết Al=27 đvc, Fe=56 đvc)

Bài tập 2:

a. Giải pháp viết 2Al, 4H, 5Ca, 3O theo thứ tự chỉ ý gì?

b. Sử dụng chữ số cùng KHHH miêu tả các ý sau: ba nguyên tử silumin, năm nguyên tử sodium, sáu nguyên tử Iron, bảy nguyên tử Phosphorus

Bài tập 3: Nguyên tử của yếu tố A gồm 16 p . Hãy mang đến biết:

1. Tên cùng kí hiệu của A.

2. Số e của A.

3. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử Hiđrogen cùng Oxygen.

Bài tập 4: Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử Oxygen. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X là thành phần nào?

Bài 5: so sánh xem nguyên tử Sulfur nặng hay dịu hơn, bằng bao nhiêu lần so với:

 a. Nguyên tử Oxygen

 b. Nguyên tử Copper

 c. Nguyên tử Magnesium


Lớp 8 chất hóa học
0
1
Gửi bỏ

Bài tập 1:

a. Tính xem cân nặng bằng gam của 1 đơn vị chức năng cacbon bằng bao nhiêu ? Biết trọng lượng của nguyên tử carbon bởi 1,99.10-23 gam.

b.Tính cân nặng bằng gam của nguyên tử Fe, nguyên tử Al

(Biết Al=27 đvc, Fe=56 đvc)

Mng góp em vs ạ

 


Lớp 8 chất hóa học
0
1
nhờ cất hộ Hủy

vàng (au) có trọng lượng mol nguyên tử là 196.97 g?mol. Nguyên tử Au có bán kính r=0.16 nm. TÍnh khối lượng riêng của vàng

* LƯu ý: cân nặng riêng phải được tính bằng đơn vị chức năng g/cm3, nguyên tử với hạt nhân coi như có bản thiết kế cầu được tính bằng phương pháp Vhinh cau =4/3X bi X r3

cho biết 1nm= 10 mũ -9m=10 nón -7cm. Số Avogadro: 6,023X10 mũ 23

giải góp em bài bác này cần gấp ạ


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
gởi Hủy

Nếu xác nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều phải có dạng hình cầu, thu xếp đặc khít bên nhau thì thể tích chỉ chiếm bởi các nguyên tử sắt kẽm kim loại chỉ bởi 74% so với tổng thể khối tinh thể. Hãy tính thể tích nguyên tử Ca, Cu biết cân nặng riêng làm việc đktc của chúng các ở thể rắn tương ứng là 1,55g/cm3, 8,9g/cm3 và khối lượng nguyên tử Ca là 40,08 đvc, của Cu 63,546đvc.

bài 2

Biết tỉ khối của sắt kẽm kim loại bạch kim Pt bởi 21,45. Cân nặng nguyên tử bởi 195 đvc. Tỉ khối của nguyên tử vàng bằng 19,5 và trọng lượng nguyên tử bởi 197. Hãy đối chiếu số nguyên tử sắt kẽm kim loại chứa trong 1 cm3 mỗi sắt kẽm kim loại trên.

 Ai biết hóa góp mình với


Lớp 8 Toán
2
0
giữ hộ Hủy

bài 2 : Để đối chiếu số nguyên tử thì mình rất có thể thông qua số mol vì N = n.N0 (N0 là số Avogadro) n = m/M = DV/M n(Pt) = 21.45 x 1/195 n(Au) = 19.5 x 1/197 Bạn từ bấm máy tính xách tay để ra kq nhe :D 


Đúng 0

bình luận (0)

bài 1 : thể tích 1 mol Ca V=40.08∗0.741.55=6.02∗1023∗4/3∗pi∗R3V=40.08∗0.741.55=6.02∗1023∗4/3∗pi∗R3trong đó V=m/d=4/3∗pi∗R3V=m/d=4/3∗pi∗R3còn 6.02∗10236.02∗1023 là số lượng nguyên tử của 1 mol máy tỉnh tiếp thu solve hoặc giải pt thủ công là ra R=1.96∗10−8R=1.96∗10−8với Cu cậu làm tựa như là ra


Đúng 0

bình luận (0)

khối lượng tính bằng gam của một nguyên tử oxy (biết khối lượng của một đvC=0,16605.10^-23g)


Lớp 8 chất hóa học
2
1
Gửi diệt

mong có ng trả lời 

 


Đúng 0

bình luận (0)

(m_O_2=32left(đvC ight)=32.0,16605.10^-23=5,3136.10^-23left(g ight))


Đúng 0
bình luận (0)

. Cân nặng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23g

a) 1 đvC tương xứng với từng nào gam?

b) Tính cân nặng bằng gam của oxi, sắt, natri, clo, kẽm, nhôm, photpho.

 


Lớp 8 Hóa học bài bác 5: Nguyên tố hóa học
1
1
Gửi bỏ

(a,m_1đ.v.C=dfrac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight)\b,m_O=0,16605.10^-23.16=2,6568.10^-23left(g ight)\m_Fe=56.0,16605.10^-23=9,2988.10^-23left(g ight)\m_Na=23.0,16605.10^-23=3,81915.10^-23left(g ight)\m_Cl=35,5.0,16605.10^-23=5,894775.10^-23left(g ight)\m_Zn=65.0,16605.10^-23=10,79325.10^-23left(g ight)\m_Al=27.0,16605.10^-23=4,48335.10^-23left(g ight)\m_P=31.0,16605.10^-23=5,14755.10^-23left(g ight))


Đúng 2

bình luận (0)

I. DẠNG 1: search tên và KHHH của nguyên tố; Tính cân nặng bằng gam, bởi đvC…

Bài 1: Nguyên tử của nhân tố R có cân nặng nặng vội vàng 14 lần nguyên tử hiđrô. Em hãy tra bảng và cho thấy R là thành phần nào?

Bài 2: Hãy viết tên với KHHH của nguyên tố X biết nguyên tử X nặng trĩu 5,31.10-23g.

Bài 3: Tính cân nặng bằng gam của: 3MgCO3; 5CO2

Bài 4: Tính cân nặng bằng đvC của: 12Fe; 3Ca

Bài 5: Hãy so sánh phân tử khí Oxi nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn các phân tử sau và nặng hay khối lượng nhẹ hơn bao nhiêu lần?

a/ Phân tử khí Mêtan (1C cùng 4H)

b/ Phân tử khí sulfur đi oxit (1S và 2O)

II. DẠNG 2: Lập CTHH của HC; Tính hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử trong HC.

Bài 1: Lập CTHH cùng tính PTK của những hợp chất sau:

a/ Fe(II, III) với O ; Na(I) cùng với O ; Zn(II) cùng với O ; Hg(II) với O ; Ag(I) với O

b/ Ca(II) với đội NO3(I) ; K(I) với team NO3(I); Ba(II) với team NO3(I) ; K(I) với nhóm SO4(II) ; Ag(I) với đội SO4(II)

Bài 2:

a/ Tính hoá trị của nguyên tố fe lần lượt có trong các hợp chất FeO; Fe2O3

b/ Tính hoá trị của tập thể nhóm NO3 trong hợp chất NaNO3; team CO3 vào hợp chất K2CO3.

III. DẠNG 3: cân bằng phương trình và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử phân tử trong mỗi PTHH.

 

1/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O

2/ Al + HCl AlCl3 + H2

3/ Fe2O3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O

4/ Ca(OH)2 + FeCl3 CaCl2 + Fe(OH)3

5/ BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl

6/ CxHy + O2 CO2 + H2O

7/ CaCl2 + AgNO3 Ca(NO3)2 + AgCl

8/ p + O2 P2O5

9/ KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

10/ KMnO4 K2MnO4+ MnO2 + O2

 

IV. DẠNG 4: TOÁN TÍNH THEO ĐLBTKL, CHUYỂN ĐỔI GIỮA KL,V….

Bài 1: Đốt cháy không còn 12g sắt kẽm kim loại magie (Mg) trong không khí thu được 23g hợp chất magie oxit (MgO). Hiểu được magie cháy là xẩy ra phản ứng vơi oxi (O2) vào khơng khí.

a/ Viết phương trình chữ của bội nghịch ứng trên.

b/ Lập cấp tốc phương trình hóa học của làm phản ứng trên.

c/ Viết công thức của định khí cụ bảo toàn cân nặng và tính cân nặng của khí oxi cần dùng.

Bài 2: Hãy tìm:

a/ Số mol, số phân tử NaOH có trong 0,05lit NaOH, biết d=1,2g/cm3.

b/ trọng lượng và thể tích khí đktc của các thành phần hỗn hợp khí gồm: 0,5mol H2; 0,75mol CO2 và 0,25 mol N2

c/ CTHH của đối kháng chất A biết 0,5 mol hóa học này có cân nặng là 28g.

d/ 0,2 mol muối A12(SO4)3 có khối lượng và số phân tử là bao nhiêu?

e/ Tính thành phần tỷ lệ theo cân nặng của những nguyên tố vào Fe2O3; MgO; Ca(NO3)2

f/ bao gồm hợp chất sau: CO. CO2, CH4  Hãy xác minh thành phần tỷ lệ theo khối lượng của cacbon trong hòa hợp chất. Cho biết hợp hóa học nào có tỉ lệ cacbon cao nhất.

g/ Một vừa lòng chất tất cả thành phần % về khối lượng các nguyên tố: 75%C, 25 % H. Bí quyết của hợp chất đó là?

h/ khẳng định công thức hóa học của B có khối lượng mol là 106g/mol , yếu tố % về cân nặng của những nguyên tố là: 43,4% mãng cầu ; 11,3% C còn lại là của Oxi.

Xem thêm: Chia Sẻ Đề Thi Khối D E Thi Thu Khoi D Nam 2014, Luyện Thi Đại Học Khối D

i/ Khí nitơ đựng 9.1023 phân tử gồm số gam là?

j/ Số mol nguyên tử fe hoặc số mol phân tử H2O tất cả trong: 1,8.1023 nguyên tử Fe; 24.1023 phân tử H2O.