Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng chế tạo phức của NH3
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Phản ứng tạo ra phức của NH3

I. Phương pháp giải

- gắng chắc kiến thức về phản nghịch ứng khử - chế tạo ra phức của NH3:


- Amoniac có tính khử: bội nghịch ứng được với oxi, clo và khử một số trong những oxit kim loại (Nitơ tất cả số lão hóa từ -3 đến 0, +2 ).

Bạn đang xem: Phản ứng tạo phức của nh 3

Ví dụ : 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 +3H2O

- hỗn hợp amoniac có chức năng hòa tan hiđroxit tốt muối ít tan của một số trong những kim loại (Ag, Cu, Zn), sinh sản thành những dung dịch phức chất :

Với Cu(OH)2: Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

II. Ví dụ

Bài 1: mang lại lượng khí NH3 đi nhàn nhã qua ống sứ cất 3,2g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ; chiếm được rắn A cùng 1 các thành phần hỗn hợp khí B. Hóa học rắn A làm phản ứng hoàn toản với 20 ml HCl 1M.

a. Viết ptpư.

Xem thêm: #Đánh Giá Trường Thpt Marie Curie Tphcm Có Tốt Không? ? Trường Trung Học Phổ Thông Marie Curie

b. Tính thể tích khí N2 (đkc) chế tạo ra thành sau bội nghịch ứng.


Trả lời

a. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2OChất rắn A: Cu với CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

b. NCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO thâm nhập phản ứng khử là: 3,2/80 – 0,01 = 0,03 mol

→VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Bài 2: Thổi nhàn rỗi NH3 mang lại dư vào 400 gam hỗn hợp CuCl2 6,75%

a. Khi lượng kết tủa thu được cực đại thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?

b. Lúc kết tủa tan hết thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?


Trả lời

nCuCl2 = 400.6,75/100.135 = 0,2 mol

Phương trình phản bội ứng: CuCl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4Cl (1)

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2(2)

a. Khi lượng kết tủa cực to thì chỉ xảy ra phản ứng (1)

=> nNH3 = 0,2.2 = 0,4 mol => VNH3 = 0,4. 22,4 = 8,96 lít

b. Lúc kết tủa chảy hết xẩy ra cả phản bội ứng (1) cùng phản ứng (2)

nNH3 = 0,2.2 + 0,2.4 = 1,2 mol => VNH3 = 1,2. 22,4 = 26,88 lít


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, firmitebg.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.firmitebg.com