Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; chia hai lũy thừa cùng cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa, ta rất có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về thuộc cơ số là số tự nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về cùng số nón rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính rõ ràng rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng đặc thù bắc cầu: giả dụ (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chính phươnglà số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với tất cả $nin mathbbN^*$ ta bao gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng những lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân tách rồi tính thương.

Cách 2: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? khám nghiệm lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho biết số nào to hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ cùng $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô ưng ý hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số làm sao là lũy vượt của một số trong những tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 cho 20.

Xem thêm: Lý Thuyết Đường Trung Bình Của Tam Giác Của Hình Thang, Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

b)Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, phần tử của tập vừa lòng
bài bác 2: Tập hợp các số tự nhiên. Cách ghi số tự nhiên và thoải mái
bài bác 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
bài 4: Phép cộng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ và phép phân chia
bài bác 6: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa thuộc cơ số
bài 7: thứ tự tiến hành phép tính
bài xích 8: đặc điểm chia hết của một tổng
bài xích 9: tín hiệu chia hết cho 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước cùng bội
bài xích 11: Số nguyên tố, thích hợp số
bài bác 12: Phân tích một trong những ra vượt số nhân tố
bài 13: Ước bình thường và bội chung
bài 14: Ước chung lớn nhất, bội chung bé dại nhất
bài xích 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, té túc về số thoải mái và tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài 1: Tập hợp những số nguyên
bài 2: trang bị tự vào tập hợp những số nguyên
bài bác 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cùng hai số nguyên khác dấu
bài bác 5: tính chất của phép cộng các số nguyên
bài 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài xích 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài bác 8: Qui tắc gửi vế
bài 9: Nhân nhì số nguyên và tính chất
bài bác 10: Bội và ước của một vài nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều bằng nhau
bài xích 2: đặc thù cơ phiên bản của phân số
bài 3: Qui đồng chủng loại số các phân số. đối chiếu phân số
bài bác 4: Phép cộng phân số. đặc thù cơ phiên bản của phép cộng phân số
bài bác 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ phiên bản
bài 7: Phép chia phân số
bài 8: láo lếu số Số thập phân phần trăm
bài 9: cha bài toán cơ bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài 1: Điểm. Đường thẳng
bài 2: cha điểm thẳng hàng
bài xích 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài xích 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài 1: Nửa phương diện phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài xích 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.