Giải bài xích 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Giải pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Chuyển động khởi động 

Chọn những cặp số để tạo ra thành những tích có kết quả là $frac73$: $frac72$; $frac-16$; $frac23$; $frac115$; $frac-67$.

Bạn đang xem: Nhân chia số hữu tỉ

Trả lời:

Cặp số gồm tích là $frac73$: $frac72$ với $frac23$.

B. Vận động hình thành loài kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua buổi giao lưu của người trang bị “chức năng nhân” sau 

*

Trả lời: 

$frac218$.$frac57$ = $frac21.58.7$ = $frac3.58$ = $frac158$;

$frac-47$.$frac57$ = $frac(-4).57.7$ = $frac-2049$;

$frac195$.$frac57$ = $frac19.55.7$ $frac197$.

2. Tính

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$; b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$

Trả lời: 

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$ = $frac4.(-3).99.8.4$ = $frac-38$;

b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$ = $frac711$. ($frac-25$ - $frac35$) = $frac711$.(-$frac55$) = $frac711$.(-1) = -$frac711$.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


C. Vận động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac54$.$frac-127$; b) $frac-43$:$frac139$; c) $frac-57$. $frac493$: $frac7-6$; d) (-$frac925$):6.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac-511$). $frac715$. ($frac11-5$). (-30); b) ($frac1112$ : $frac3316$). $frac35$; c) (-$frac59$). $frac311$ + (-$frac1318$). $frac311$.


=> Xem giải đáp giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) tác dụng phép tính $frac74$:($frac23$ - $frac54$).$frac-14$ là

(A) $frac43$; (B) $frac34$; (C) $frac-34$; (D) $frac4-3$.

b) cực hiếm của x thỏa mãn đẳng thức -$frac23$.x = $frac45$ là

(A) $frac65$; (B) -$frac56$; (C) -$frac65$; (D) $frac56$.


=> Xem giải đáp giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac-715$.$frac58$.$frac15-7$.(-16); b) (-$frac12$).3$frac15$ + (-$frac12$).(-2$frac15$).


=> Xem lý giải giải

D. E. Chuyển động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của từng biểu thức A, B, C, D rồi chuẩn bị xếp công dụng tìm được theo đồ vật tự tăng dần:

A = $frac54$.(5 - $frac43$).(-$frac111$); B = $frac34$:(-12).(-$frac23$);

C = $frac54$:(-15).(-$frac23$); D = (-3).($frac23$ - $frac54$):(-7).


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac1112$ - ($frac25$ + x) = $frac23$; b) $frac34$ + $frac14$ : x = $frac23$. 


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ phù hợp vào những ô trống vào hình tháp tiếp sau đây theo quy tắc vẫn chỉ ra

*


=> Xem lý giải giải

Từ khóa tìm kiếm google:


giải bài xích 3: nhân, phân tách số hữu tỉ, nhân, phân chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài xích 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: Chứng Minh Công Xã Paris Là Nhà Nước Kiểu Mới, Chứng Minh Rằng: Công Xã Pa


Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk thiết bị lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm giờ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm đồ vật lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học tập xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập đúng theo Q những số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: giá trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
Bài 6: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thức
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm cho tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số cùng đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
Bài 4: một trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: mặt phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, con đường thẳng song song


Bài 1: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy nhiên song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy vậy song
Bài 3: dục tình giữa tính vuông góc với tính song song của hai tuyến đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng tía góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhì tam giác bằng nhau
Bài 2: trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân nặng – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành thực tế ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com