Các bài tập về nhị thức Newton là bài toán đặc biệt quan trọng trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chuyên đề này giúp học viên nắm chắn chắn dạng bài xích tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong khai triển lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Công thức nhị thức newton đầy đủ


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh thích hợp tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn đẳng thức, chứng minh biểu thức.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Giải Vbt Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

*
*
*

Dạng 3: xác định hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay