13 tháng Sáu, 2021firmitebg.com✅ bí quyết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Tổng hợp công thức toán lớp 9 đầy đủ cả năm

*

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN LỚP 9

*
4. đặc điểm của căn bậc hai
*
*

CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

*
d. Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng
*Xem thêm: Tìm Hệ Số Của X 2 Trong Khai Triển Thành Đa Thức P=(X^2+X, Biết Hệ Số Của X^2 Trong Khai Triển Của (1

CHƯƠNG III. HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN

*
 Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số:
*
II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
*
*
IV. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
*

HÌNH HỌC

*
*

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN

*
3. Quan hệ tình dục giữa 2 lần bán kính và dây của đường tròn
*
3. Quan hệ giữa đường kính và dây của con đường tròn
*
3. Quan hệ giới tính giữa đường kính và dây của con đường tròn
*
Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn
*

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

*
3. Góc nội tiếp
*
6. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn:
*
8. Những công thức
*

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

*
3. Hình nón cụt
*

PHẦN I: ĐẠI SỐ

*
7. Phương trình bậc hai
*

B. CÁC DẠNG BÀI

*
Một số phương pháp chứng minh:
*
*
*
*
*
*
*
*

PHẦN II: HÌNH HỌC

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Trước đó

✅ công thức Toán lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐