Tính mật độ mol là dạng bài dễ dàng nhất được đánh giá như căn cơ để giải quyết và xử lý các câu hỏi khó hơn. Vậy độ đậm đặc mol là gì? Cách tính mật độ mol của ion vào dung dịch như vậy nào? thuộc theo dõi bài viết dưới đây để gắng chắc kỹ năng về vụ việc này nhé!

Tính độ đậm đặc mol của các ion trong hỗn hợp cần kiến thức và kỹ năng gì?

Chất điện li to gan lớn mật là các chất khi kết hợp trong nước các phân tử các phân li thành ion. Quá trình phân li của hóa học điện li mạnh ra mắt một chiều yêu cầu khi đo lường và thống kê nồng độ mol của ion trong dung dịch ta tính như làm phản ứng một chiều. Các chất năng lượng điện li mạnh bạo thường là đầy đủ bazơ kiềm ( bazơ tan) NaOH,KOH,Sr(OH)2,… các axit mạnh khỏe như HNO3,H2SO4,HCl,…và các muối tan xuất sắc như Na2CO3,KCl,KNO3,…

*
Tính nồng độ mol của các ion trong hỗn hợp là việc căn phiên bản trong hóa học

Chất năng lượng điện li yếu là các chất khi kết hợp trong nước chỉ có một trong những phần phân li thành ion phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử. Quy trình điện li của không ít chất này diễn ra theo chiều thuận nghịch đề nghị khi đo lường nồng độ mol của ion tính toán như cân đối hóa học. Chất điện li yếu hay là rất nhiều axit yếu đuối như CH3COOH, H2CO3, HNO2,…bazơ yếu như Fe(OH)3,Fe(OH)2,… và những muối ít phối hợp như BaSO4,MgCO3,…

Viết phương trình điện li

Phương trình điện li của phần lớn chất liện li mạnh

HCl → H+ + Cl-NaOH → Na+ + OH-H2SO4 →2H+ + SO42-CaCl2 →Ca2+ + 2Cl-Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-NaCl →Na+ + Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Phương trình điện li của những chất liện li yếu

CH3COOH ⇔H+ + CH3COO-H2S ⇔H+ + HS-HS⇔H+ + S2-H3PO4 ⇔H+ + H2PO4-H2PO4⇔H+ + HPO42-HPO22⇔H+ + PO43-Al(OH)3 ⇔Al3+ + 3OH-Zn(OH)2⇔Zn2+ + 2OH-Al(OH)3⇔H3O+ + AlO2sd-Zn(OH)2 ⇔2H++ ZnO2-

Các khái niệm, đại lượng và công thức tính toán độ đậm đặc mol

Dung dịch được tạo nên từ hóa học tan cùng dung môi (dung môi thường dùng là H2O)

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung dịch được tính theo công thức: mdd = mct + mnước = Vdd.D

Trong đó:

mdd: khối lượng dung dịchmct: khối lượng chất tanVdd: thể tích dung dịchD: khối lượng riêng biệt của dung dịch (gam/ml), cùng với h20 tất cả D =1.

Bạn đang xem: Nồng độ ion là gì

Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol là số mol hóa học tan trong 1 lít dung dịch.

Lưu ý: đơn vị chức năng lít(L) được sử dụng thông dụng hơn đơn vị chức năng ml

Công thức tính độ đậm đặc mol

Nồng độ mol của một hóa học trong dung dịch được tính bằng số mol hóa học tan chia cho thể tích dung dịch. Phương pháp tính mật độ mol như sau: cm = n/Vdd

Trong đó:

Cm: nồng độ Moln: là số mol chất tanVdd :là thể tích dung dịch lít
*
Công thức tính mật độ mol

Từ phương pháp tính nồng độ mol bên trên ta rất có thể suy ra các công thức sau:

Cách tính số mol chất tan trong: n = cm x VddCách tính thể tích dung dịch: Vdd = n/Cm

Ví dụ 1: trong 500ml dung dịch có hòa tung 42 gam NaOH. Tính nồng độ mol NaOH của dung dịch?

Lời giải: 500ml=0,5l

nNaOH= 42/40= 1.05 mol

Áp dụng cách làm tính mật độ mol ta có:

Cm = n/Vdd = 1.05/0,5 = 21 ( M)

Ví dụ 2: Hòa tung hỗn hợp gồm NaOH a mol/lit và H­2SO4 b mol/lit vào nước thì ta có dung dịch chứa các ion là:

NaOH → Na+ + OH-

mol/lit: a a a

H2SO4 → 2H+ + SO42-

mol/lit: b 2b b

Phương pháp tính nồng độ mol nhanh thường được dùng vào dung dịch – Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

Phương pháp được áp dụng vào giải những bài toán tất cả trộn lẫn 2 dung dịch có cùng chất chảy và bài toán pha loãng hoặc cô cạn dung dịch.

Dạng 1: xáo trộn hai dung dịch bao gồm cùng chất tan vào nhau

Dung dịch 1 rất có thể tích là V1, khối lượng là m1, độ đậm đặc mol là C1, cân nặng riêng là d1. Dung dịch 2 rất có thể tích là V2, cân nặng là m2, nồng độ mol là C2 (C2 > C1), khối lượng riêng là d2.

Ta nhận được dung dịch bắt đầu có khối lượng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, mật độ mol C (C1 chất rắn khan coi như dung dịch có C = 100%.Chất khí tung trong nước nhưng mà không phản ứng với nước (HCl, HBr, NH3…) xem như dung dịch gồm C = 100%.Dung môi xem như dung dịch gồm C = 0%.H2O có cân nặng riêng là d = 1 g/ml.

Xem thêm: Xem Lịch Ngày 10 5 Là Ngày Gì ? Có Sự Kiện Đặc Biệt Nào Diễn Ra Vào Ngày 9/5

Dạng 2: Cô cạn, trộn loãng dung dịch

Dung dịch 1 hoàn toàn có thể tích là V1, khối lượng là m1, độ đậm đặc mol là C1, khối lượng riêng là d1. Sau khoản thời gian pha loãng hoặc cô cạn ta thu được hỗn hợp có m2 = m1 ; thể tích V2 = V1 độ đậm đặc C (C1 > C2 giỏi C1

*
Hình ảnh về phương pháp tính nồng độ mol ion trong dung dịch

Có thể thấy rằng để đo lường và thống kê được những dạng bài bác toán phức hợp hơn bạn phải nắm rõ các công thức đo lường và thống kê ở dạng cơ bản. Mong muốn với những thông tin trên để giúp bạn biết cách tính độ đậm đặc mol của những ion vào dung dịch một biện pháp nhanh và đúng đắn nhất.