Bài §1. Phép đổi mới hình sgk Hình học tập 11 vào Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng.

Bạn đang xem: Phép biến hình lớp 11

*
§1. Phép biến đổi hình sgk Hình học 11

Lý thuyết

1. Phép biến chuyển hình

Phép trở thành hình là một trong quy tắc nhằm với từng điểm M của phương diện phẳng xác minh được một điểm tuyệt nhất M’ của phương diện phẳng, điểm M’ gọi là hình ảnh của điểm M qua phép đổi mới hình đó.

Nếu ta kí hiệu một phép biến hình nào chính là f thì: (M’ = f(M))

Nếu H là một hình nào kia thì tập hợp những điểm (M’ = f(M),) với (M in H,) tạo nên thành hình H’, ta viết (H’ = f(H).)

2. Những ví dụ

Ví dụ 1:

Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, ta khẳng định M’ là hình chiếu vuông góc của M bên trên d thì ta được một phép đổi mới hình.

Phép đổi thay hình này điện thoại tư vấn là phép chiếu vuông góc phát xuất thẳng d.

*

Ví dụ 2:

Cho vectơ (overrightarrow u ,)với từng điểm M ta khẳng định điểm M’ theo phép tắc (overrightarrow MM’ = overrightarrow u .)

Như vậy ta cũng có thể có một phép trở thành hình. Phép biến chuyển hình đó hotline là phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u .)

*

Ví dụ 3:

Với từng điểm M, ta khẳng định điểm M’ trùng với M thì ta cũng có thể có được một phép trở nên hình.

Phép biến hóa hình đó gọi là phép đồng nhất.

Dưới đấy là phần hướng dẫn trả lời các thắc mắc và bài tập trong mục hoạt động vui chơi của học sinh trên lớp sgk Hình học tập 11.

Xem thêm: Cap Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Lầy, Hay Bá Đạo, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Hay Nhất

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 4 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng cho đường trực tiếp $d$ cùng $M$. Dựng hình chiếu vuông góc $M’$ của điểm $M$ căn nguyên thẳng $d$.

Trả lời:

Từ $M$ kẻ con đường thẳng vuông góc với $d$ giảm $d$ trên $M’$

⇒ M’là hình chiếu của M trên tuyến đường thẳng d

*

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 4 sgk Hình học 11

Cho trước số $a$ dương, với từng điểm $M$ trong khía cạnh phẳng, gọi $M’$ là điểm sao cho $MM’ = a$. Nguyên tắc đặt tương ứng điểm $M$ với điểm $M’$ nêu trên tất cả phải là 1 trong những phép biến hóa hình không?

Trả lời:

Quy tắc đặt khớp ứng điểm $M$ với điểm $M’$ nêu trên không phải là một trong phép đổi thay hình vị M’không phải là điểm duy duy nhất được xác định trên phương diện phẳng