Ở bài xích trước các em sẽ học bí quyết nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số, tiếp theo trong bài viết này bọn họ sẽ có tác dụng quen quy tắc phân tách 2 lũy thừa cùng cơ số, đó cũng là trong những quy tắc đặc trưng các em đề xuất ghi nhớ.

Bạn đang xem: Phép chia lũy thừa


Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số được viết như thế nào? bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời vận dụng công thức phân chia 2 lũy thừa thuộc cơ số nhằm giải một vài bài tập minh họa.

1. Phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

• Khi phân tách hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ những số mũ.

Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số:

 am : an = am - n (a ≠ 0, m ≥ n ).

• Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).

* Ví dụ: 28: 25 = 28-5 = 23 = 8

> lưu giữ ý:

- số đông số tự nhiên và thoải mái đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 

*

 

*

 

*

.........

* Ví dụ: 1234 = 103.1 + 102.2 + 10.3 + 4

2. Bài bác tâp áp dụng quy tắc phân tách 2 lũy thừa thuộc cơ số

* Bài 67 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 38:34 b) 108:102 c) a6:a (a khác 0)

* Lời giải: 

a) 38:34 = 38-4 = 34

b) 108:102 = 108-2 = 106

c) a6:a = a6-1 = a5 (lưu ý: a = a1).

* bài xích 68 trang 30 sgk Toán 6 Tập 1: Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả.

* Lời giải:

a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

Xem thêm: 3+ Cách Tạo Tài Khoản Google Không Cần Số Điện Thoại Xác Minh


Tóm lại, nội dung yêu cầu ghi lưu giữ về quy tắc phân tách 2 lũy thừa cùng cơ số đó là công thức tính phân chia 2 lũy thừa sau: am:an = am-n. Các em hãy có tác dụng nhiều bài tập nhằm ghi nhớ công thức này.