Một đội đồ vật xúc trên công trường đường sài gòn nhận trách nhiệm xúc 11600m3 đất. Quy trình tiến độ đầu còn nhiều trở ngại nên máy thao tác với năng suất trung bình x m3/ngày với đội đào được 5000 m3. Sau đó quá trình ổn định hơn, năng suấ của máy tăng 25 m3/ngày.

Bạn đang xem: Phép cộng các phần thức đại số luyện tập

a) Hãy biểu diễn:

-Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên;

-Thời gian làm nốt phần việc còn lại;

-Thời gian làm việc để hoành thành công việc.

b)Thời gian thao tác làm việc để trả thành công việc với x = 250 m3/ ngày.

Bài 27 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 8

Tính quý hiếm biểu thức :

*
trên x = -4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng Cơ Bản, Nâng Cao

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

Bài 25 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) MTC =

*

Ta có:

*

=

*

*

b) Ta có: 2x + 6 = 2 (x + 3)

MTC = 2x (x + 3)

Do đó:

*
*

*

*

c) Ta có:

*

*

Do đó:

*
 
*

*

*

*

d) MTC = 

*

Ta có :

*
*

*

Bài 26 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 8

Thời gian xúc 5000 m3 đầu tiên là 

*
(ngày)

Phần việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất thao tác ở phần vấn đề còn lại : x + 25 (m3)

Thời gian có tác dụng nốt phần việc còn sót lại :

*
( ngày)

Thời gian thao tác để chấm dứt công việc : 

*
*
(ngày)

Ta có : 

*
*
*

Với x = 250, ta được :

*
( ngày)

Bài 27 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 8

Hướng dẫn: 

Rút gọn gàng biểu thức sau đó thay quý giá x=-4 vào biểu thức đã rút gọn nhằm tính quý giá của biểu thức.