I. Phép tịnh tiến là gì?

Trong phương diện phẳng đến vector v. Phép đổi thay hình biến chuyển mỗi điểm M thành M’ sao để cho vecto MM’ bởi vectơ v. được gọi là phép tịnh tiến theo vector v

*

Phép tịnh tiến theo vector – ko là phép đồng nhất.

Bạn đang xem: Phép tịnh tiến không bảo toàn yếu tố nào

II. đặc thù của phép tịnh tiến


* đặc điểm 1

*

* đặc điểm 2

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng bởi nó, phát triển thành tam giác thành tam giác bởi nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

*

III. Biểu thức tọa độ

Trong phương diện phẳng Oxy cho điểm M(x;y) với vectơ v (a;b). Gọi điểm M′(x′;y′)=Tv (M).

Khi đó:

x′=x+a

y′=y+b

IV. Những dạng toán phép tịnh tiến

Dạng 1: Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa với các đặc điểm hoặc biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến

Ví dụ 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại tọa độ vecto v = (3;4). Hãy tìm ảnh của điểm A (1; -1) qua phép tịnh tiến theo vectơ v

Lời giải:

Gọi A′ (x′; y′) là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ v

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: các bài toán về phép tịnh tiến và giải pháp giải và biện pháp giải 

Ta có những bài toán về phép tịnh tiến và biện pháp giải và bí quyết giải 

Ví dụ 2: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho tọa độ vecto v = (2;-4) và đường thẳng d có phương trình 2x - 3y + 5 = 0. Viết phương trình đường trực tiếp d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến vecto v

Lời giải:

Lấy điểm M (x; y) tùy ý ở trong d, ta có: 2x – 3y + 5 = 0 (1)

Gọi các bài toán về phép tịnh tiến và biện pháp giải và biện pháp giải 

Thay vào (1) ta được phương trình: 2(x" - 2) - 3(y" + 4) + 5 = 0 => 2x" - 3y" = 0 

Vậy ảnh của d là đường thẳng d’: 2x - 3y – 11 = 0

Dạng 2: Xác định phép tịnh tiến khi biết ảnh và tạo ảnh

Phương pháp giải: Xác định phép tịnh tiến có nghĩa là tìm tọa độ của vecto v. Để tra cứu tọa độ của vecto v, ta có thể giả sử v = (a; b), sử dụng các dữ kiện trong giả thiết của bài xích toán để tùy chỉnh thiết lập hệ phương trình hai ẩn a,b và giải hệ tra cứu a,b

Ví dụ 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x + y – 9 = 0.

Xem thêm: Các Bài Tìm X Lớp 7 Giải Dạng Toán Tìm X, Bài Tập Tìm X Lớp 7

Tìm phép tịnh tiến theo vectơ v gồm giá song song cùng với Oy đổi thay d thành d′ đi qua điểm A (2; 4)

Lời giải:

Vì v có giá tuy vậy song với Oy nên vecto = (0;k ) (k ≠ 0)

Lấy M(x;y) ∈ d => 3x + y - 9 = 0 (1) 

Gọi những bài toán về phép tịnh tiến và phương pháp giải và bí quyết giải 

Thay vào (1) ta được: 3x’ + y’ – k – 9 = 0

Do đó những bài toán về phép tịnh tiến và cách giải và phương pháp giải 

Mà A (2; 4) thuộc d, suy ra k=1

Vậy tọa độ của vecto v→ = (0;1) 

Dạng 3: sử dụng phép tịnh tiến để giải các bài toán dựng hình

Phương pháp giải: 

- Để dựng một điểm M ta tìm giải pháp xem nó là ảnh của một điểm đã biết qua 1 phép tịnh tiến, hoặc xem M là giao điểm của hai đường trong đó một đường cố định còn một đường là ảnh của một đường đã biết qua phép tịnh tiến

- sử dụng kết quả: Nếu các bài toán về phép tịnh tiến và giải pháp giải và bí quyết giải và N ∈ H thì N ∈ (H") , trong đó những bài toán về phép tịnh tiến và biện pháp giải và cách giảivà kết hợp với M thuộc hình (K) để suy ra M ∈ (H") ∩ (K)

Ví dụ 5: Trong khía cạnh phẳng cho hai đường trực tiếp d và d1 giảm nhau cùng hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó sao cho đường trực tiếp AB không tuy vậy song hoặc trùng cùng với d (hay d1). Hãy tìm điểm M bên trên d và điểm M’ bên trên d1 để tứ giác ABMM’ là hình bình hành

Lời giải:

Điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ BA Khi đó điểm M’ vừa thuộc d1 vừa nằm trong d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ BA