Hội đồng tuyển chọn sinh Trường ĐH Tài chính- sale (UFM) công bố điểm trúng tuyển chuyên môn vào Đại học tập và cao đẳng hệ chính quy năm 2019 diện ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông như sau:

I.Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển:


STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

7,27

D01

2

7340101

Quản trị ghê doanh

7,27

A00, A01, D01, D96

3

7340115

Marketing

4

7340116

Bất hễ sản

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

6

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

7

7340301

Kế toán

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7340405D

Hệ thống tin tức quản lý

7,27

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

3

7810201D

Quản trị khách hàng sạn

4

7810202D

Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị khiếp doanh

6,97

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

6,70

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

6,83

4

7340301Q

Kế toán

7,28

IV

Đại học

Chương trình quality cao

1

7340101C

Quản trị khiếp doanh

6,37

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

4

7340201C

Tài thiết yếu – Ngân hàng

5

7340301C

Kế toán

6

7810201C

Quản trị khách sạn

V

Cao đẳng

Chương trình chất lượng cao

1

6340101

Kinh doanh yêu đương mại

5,00

A00, A01, D01, D96, C00, D78

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chính – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị gớm doanh

6

6810201

Quản trị khách sạn


Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học tập năm lớp 12 thpt trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc toàn bộ các khu vực vực, đối tượng. Áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển chọn của ngành.

Công thức: Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB bài xích thi KHXH là vấn đề trung bình cộng của các môn học thành phần.

(Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Điểm ưu tiên đối tượng, quần thể vực: nấc chênh lệch điểm thân hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực sau đó là 0,25 (một phần bốn điểm) khớp ứng với tổng điểm 3 môn học tập trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.