Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều phải sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng cao theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Phương pháp giải

- khẳng định các hóa học điện li

- Viết phương trình năng lượng điện li, đối chiếu độ dẫn điện của các chất điện li

Các dung dịch gồm cùng nồng độ, hỗn hợp nào phân li ra nhiều ion đã dẫn điện tốt hơn

Lời giải của GV firmitebg.com

- C2H5OH tan trong nước tuy vậy không phân li ra ion=>không có chức năng dẫn điện.Bạn sẽ xem: C2h5oh tất cả điện li không

- CH3COOH là hóa học điện li yếu =>dẫn năng lượng điện yếu rộng so với 2 muối

Cùng độ đậm đặc 0,1 mol/l thì: NaCl →Na+ +Cl− ; K2SO4 →2K+ + SO42−

K2SO4 phân li ra các ion hơn cần dẫn điện dũng mạnh hơn NaCl.

=>C2H5OH 3COOH 2SO4

Đáp án đề xuất chọn là: b
Bạn đang xem: Pt điện li c2h5oh

*

*

*

*Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia Môn Lịch Sử Năm 2019 Có Đáp Án

*

Trong số gần như chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2có từng nào chất lúc tan nội địa là hóa học điện li?

Hòa tan những chất sau vào nước nhằm được các dung dịch riêng biệt rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong số dung dịch tạo nên có bao nhiêu dung dịch có công dụng dẫn điện?

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong những thứ từ bỏ sau:

Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dung dịch A có trọng lượng riêng bằng 1,12 g/ml. đề xuất lấy bao nhiêu ml A để sở hữu số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol

Tính thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M gồm chứa số mol ion OH– ngay số mol ion H+ tất cả trong 200 ml hỗn hợp H2SO4 1M?

Khi pha loãng dd axit axetic, không biến hóa nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý con kiến nào sau đó là đúng?

Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M thu được dung dịch A. Nồng độ ion OH- cùng AlO2- trong hỗn hợp A thứu tự là

Hòa rã 6g NaOH vào 44g nước được dd A có trọng lượng riêng bằng 1,12g/ml. Buộc phải lấy bao nhiêu ml A để sở hữu số mol ion OH– bởi 2.10–3 mol

Cho những chất sau tung trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li to gan và điện li yếu theo lần lượt là:

Cho những nhận xét sau:

(1) hầu hết chất năng lượng điện li to gan là các axit khỏe mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ khỏe mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và đa số các muối.

(3) muối hạt là hợp hóa học khi tan trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit.